IELTS SPEAKING TEST- NEW LANGUAGE- APOLIGIZE

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 04/ 10/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- NEW LANGUAGE- APOLIGIZE

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành  thi ielts speaking Test 22 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 22 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 22 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about new language. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề một ngôn ngữ mà bạn muốn học trong tương lai
Part 2 about "apologize" Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề một thời điểm mà bạn được nhận lời xin lỗi từ ai đó
Part 3 countinues about "apologize". Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị của lời xin lỗi 
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 22 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 22 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Languages

1. Will you learn other languages in the future?
2. Do you think it’s difficult to learn a new language?
3. Why do you learn English?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a time when someone apologized to you.
You should say:
• When it was;
• Who this person is;
• Why he or she apologized to you;
• And how you felt about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. On what occasion do people usually apologize to others?
2. Do people in your country like to say sorry?
3. Do you think people should apologize for anything wrong they do?


 Sample Answer to PART 1 
Languages
1. Will you learn other languages in the future?

Yes. I think I will. Speaking two or more languages can improve my employment opportunities. The world is changing fast. More companies than ever are doing business in several- often dozens of – countries around the world, but they can’t do it without hiring globally-minded people who can speak at least one foreign language.

Đúng. Tôi nghĩ tôi sẽ. Nói hai ngôn ngữ trở lên có thể cải thiện cơ hội việc làm của tôi. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Hơn bao giờ hết, nhiều công ty đang kinh doanh ở hàng chục quốc gia trên thế giới, nhưng họ không thể làm được điều đó nếu không thuê những người có đầu óc toàn cầu, những người có thể nói ít nhất một ngoại ngữ.

2. Do you think it’s difficult to learn a new language?
Yes. I think one reason that makes a new language difficult is that you need to unlearn some habits that you have picked up with your first language. While learning their first language, most people develop their logical way to say something based on the habit of thinking. Then you easily get frustrated when the new language works differently. For instance, we tend to learn a new language by accumulating vocabulary, but often don’t know how each piece interacts to form grammatically correct sentences.

Đúng. Tôi nghĩ một lý do khiến một ngôn ngữ mới trở nên khó khăn là bạn cần phải học một số thói quen mà bạn đã có với ngôn ngữ đầu tiên của mình. Trong khi học ngôn ngữ đầu tiên của họ, hầu hết mọi người phát triển cách logic của họ để nói điều gì đó dựa trên thói quen suy nghĩ. Sau đó, bạn dễ dàng nản lòng khi ngôn ngữ mới hoạt động khác. Ví dụ: chúng ta có xu hướng học một ngôn ngữ mới bằng cách tích lũy từ vựng, nhưng thường không biết cách mỗi phần tương tác để tạo thành câu đúng ngữ pháp.

3. Why do you learn English?
Well, English is the most commonly spoken language in the world. Apart from that, English is the language of science, internet, diplomacy, and tourism. Knowing English increases your chances of getting a good job in a company within your country or the opportunities of finding work abroad.

Vâng, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Ngoài ra, tiếng Anh còn là ngôn ngữ của khoa học, internet, ngoại giao và du lịch. Biết tiếng Anh giúp bạn tăng cơ hội kiếm được một công việc tốt trong một công ty trong nước hoặc cơ hội tìm việc làm ở nước ngoài.

 Sample Answer to PART 2 
Well, I’d like to tell you something happened last year. One day, I was riding my motorbike to school. Actually, I was in a hurry, otherwise, I would have been late for the class. Unfortunately, there was heavy traffic congestion. There was just a long stream of cars and bikes in front of me. Therefore, I had no choice but to slow down and join the queue of vehicles.

Suddenly, a scooter hit me from behind, which made me panic and fall off my bike. I suffered a few bruises and a minor elbow injury. A few seconds later, the rider on the scooter got off, came up to me and apologized for his carelessness. He also offered to take me to hospital for a check-up, but it was unnecessary as I was okay.

To be honest, at first, I was very angry with him for crashing into my motorbike, but his sincere concern calmed me down and I decided to accept his apology. Then, I continued on my way to school.

I realize that we all make mistakes sometimes, but if we make an apology, almost everyone will forgive us. So, it is best to own up and take responsibility for your mistakes.

Tôi muốn nói với bạn một điều đã xảy ra vào năm ngoái. Một ngày nọ, tôi đi xe máy đến trường. Thực sự là tôi đang rất vội, nếu không, tôi đã đến lớp muộn mất rồi. Thật không may, đã có tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Chỉ có một dòng dài ô tô và xe đạp trước mặt tôi. Vì vậy, tôi không còn cách nào khác là giảm tốc độ và hòa vào dòng xe cộ.
 
Bất ngờ, một chiếc xe tay ga tông vào tôi từ phía sau khiến tôi hoảng sợ và ngã xe. Tôi bị một vài vết bầm tím và một vết thương nhẹ ở khuỷu tay. Vài giây sau, người điều khiển xe tay ga bước xuống và xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Anh ấy cũng đề nghị đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng điều đó là không cần thiết vì tôi không sao.
 
Thực lòng mà nói, lúc đầu, tôi rất giận anh vì đã đâm vào xe máy của tôi, nhưng sự quan tâm chân thành của anh đã khiến tôi bình tĩnh lại và tôi quyết định chấp nhận lời xin lỗi của anh. Sau đó, tôi tiếp tục lên đường đến trường.
Tôi nhận ra rằng chúng ta đều có lúc mắc sai lầm, nhưng nếu chúng ta đưa ra lời xin lỗi, hầu như mọi người sẽ tha thứ cho chúng ta. Vì vậy, tốt nhất bạn nên làm chủ và chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình.

 Sample Answer to PART 3 

1. On what occasions do people usually apologize to others?
I think people usually make apologies when they make an unintentional mistake, offend someone unintentionally, or be late for an appointment.

Tôi nghĩ mọi người thường đưa ra lời xin lỗi khi họ mắc lỗi vô ý, vô ý xúc phạm ai đó hoặc đến trễ cuộc hẹn.

2. Do people in your country like to say sorry?
There are multiple ways to say sorry in China. Some phrases are used to express regret or pity. We use them when we have to turn down an invitation or deliver bad news. Another phrase is used to apologize for an embarrassing situation or something that isn’t your fault. ‘Sorry’ are usually used when you want to accept blame. This apology can be used for both big and small mistakes. So, instead of saying sorry all the time, people in China like to express it in more subtle ways.

Có nhiều cách để nói lời xin lỗi ở Trung Quốc. Một số cụm từ được sử dụng để bày tỏ sự hối tiếc hoặc thương hại. Chúng tôi sử dụng chúng khi phải từ chối lời mời hoặc đưa ra tin xấu. Một cụm từ khác được sử dụng để xin lỗi vì một tình huống xấu hổ hoặc điều gì đó không phải lỗi của bạn. ‘Xin lỗi’ thường được dùng khi bạn muốn nhận lỗi. Lời xin lỗi này có thể được sử dụng cho cả những lỗi lầm lớn và nhỏ. Vì vậy, thay vì nói lời xin lỗi mọi lúc, người dân Trung Quốc thích bày tỏ điều đó theo những cách tế nhị hơn.

3. Do you think people should apologize for anything wrong they do?
No, I don’t think so. For instance, I think teachers shouldn’t apologize for not knowing all the answers, because teachers’ knowledge is also limited. Also, students don’t have to apologize for getting a question wrong.

Không, tôi không nghĩ vậy. Ví dụ, tôi nghĩ giáo viên không nên xin lỗi vì không biết tất cả các câu trả lời, bởi vì kiến ​​thức của giáo viên cũng có hạn. Ngoài ra, học sinh không phải xin lỗi khi đặt câu hỏi sai.
 Vocabulary 
 • unintentional (adj) vô ý
 • limited (v) giới hạn
 • pity (n) thương hại

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo: Bilingo
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: