IELTS SPEAKING TEST- PETS- JOURNEY DELAYED

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 07/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- PETS- JOURNEY DELAYED

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành  thi ielts speaking Test 25 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 25 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 25 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about pets. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề thú cưng 
Part 2 about journey delayed. Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề chuyến đi quan trọng mà bị trễ 
Part 3 countinues about travelling and public transport. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về phương tiện công cộng và du lịch
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 25 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 25 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Animals

1. Have you ever kept pets?
2. Do you like to go to the zoo?
3. What wild animals do you like most?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe an important journey that was delayed.
You should say:
• When it was;
• Why it was important;
• How it was delayed;
• And how you felt about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. How do people usually go travelling?
2. In what ways can traffic conditions in a city be improved?
3. Do people still drive a car if public transportation is free of charge?


 Sample Answer to PART 1 
Animals
1. Have you ever kept pets?

Since my mother was an animal lover, our house was full of pets. I used to have three goldfish, two hamsters, one cat and one dog. The most special animal I ever had was my cat named Coco. I still remember her plump round body and her short legs.

Vì mẹ tôi là một người yêu động vật, nên ngôi nhà của chúng tôi rất nhiều thú cưng. Tôi từng có ba con cá vàng, hai con chuột hamster, một con mèo và một con chó. Con vật đặc biệt nhất mà tôi từng có là con mèo tên Coco của tôi. Tôi vẫn nhớ thân hình tròn trịa và đôi chân ngắn của cô ấy

2. Do you like to go to the zoo?
Yes. Zoos not only provide people with entertainment, but also protect many endangered animals. We live in a world where animals are killed indiscriminately not for food but usually for greed. Many zoos raise large sums of money for conservation efforts, like pandas. Besides, most animals are well looked after by the people who work in the zoo. In the wild, they are more likely to be killed, like koalas get killed by cars.

Đúng. Các vườn thú không chỉ cung cấp cho con người nơi giải trí mà còn là nơi bảo vệ nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà động vật bị giết một cách bừa bãi không phải vì thức ăn mà thường là vì lòng tham. Nhiều vườn thú gây quỹ số tiền lớn cho các nỗ lực bảo tồn, chẳng hạn như gấu trúc. Bên cạnh đó, hầu hết các loài động vật đều được chăm sóc cẩn thận bởi những người làm việc trong sở thú. Trong môi trường hoang dã, chúng có nhiều khả năng bị giết hơn, chẳng hạn như gấu túi bị ô tô cán chết.

3. What wild animals do you like most?
Well, my favorite wild animal is perhaps the tiger. They are extremely beautiful and powerful, and I was attracted by their self-confidence. In our country, we regard the tiger as the king of the forest, and it depicts royalty, passion, and pride. Therefore, tiger is my favorite animal.

Con vật hoang dã yêu thích của tôi có lẽ là con hổ. Họ vô cùng xinh đẹp và mạnh mẽ, và tôi bị thu hút bởi sự tự tin của họ. Ở đất nước chúng tôi, chúng tôi coi hổ là vua của rừng, và nó thể hiện sự hoàng gia, niềm đam mê và niềm tự hào. Vì vậy, hổ là con vật yêu thích của tôi.

 Sample Answer to PART 2 
I would like to talk about a journey that was happened in an early July years ago, which was the month when we had just finished high school. During that period of time, three of my close classmates decided to have a graduation trip to Phuket Island, which was located in the south part of Thailand. The reason why it was important was that it’s the last gathering we could have before going to university. So, all of us really cherished the time being together in that summer.

We actually made very detailed plans about that journey including booking the air tickets, hotel rooms, selecting the scenic spots and choosing appropriate recreational activities. It seemed that we were fully prepared and all things were within our control. However, while we were about to get to the airport, we heard that there was a riot happening in Bangkok. For the sake of safety reasons, we were advised to delay the trip a month later by the travel agency, which helped us with part of our journey plans.

When I heard about this news, I didn’t care that much, because I felt that it has nothing to do with tourists, right? But, once I thought of the other travel companions with me, I shouldn’t turn a blind eye to this issue. I was a bit sad. However, we managed to get there in August, which was a great experience for all of us.

Tôi muốn kể về một hành trình xảy ra vào đầu tháng bảy năm trước, đó là tháng chúng tôi vừa kết thúc cấp ba. Trong khoảng thời gian đó, ba người bạn học thân thiết của tôi quyết định có một chuyến đi tốt nghiệp đến đảo Phuket, nằm ở phía nam của Thái Lan. Lý do tại sao điều đó lại quan trọng vì đây là lần tụ họp cuối cùng mà chúng tôi có thể có trước khi vào đại học. Vì vậy, tất cả chúng tôi thực sự trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau trong mùa hè đó.
 
Chúng tôi thực sự đã lên kế hoạch rất chi tiết về hành trình đó bao gồm đặt vé máy bay, phòng khách sạn, chọn danh lam thắng cảnh và lựa chọn các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp. Dường như chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi chuẩn bị xuống sân bay, chúng tôi nghe nói rằng có một cuộc bạo động đang xảy ra ở Bangkok. Vì lý do an toàn, chúng tôi đã được công ty du lịch khuyên nên hoãn chuyến đi một tháng sau đó, điều này đã giúp chúng tôi thực hiện một phần kế hoạch hành trình của mình.
 
Khi tôi nghe về tin tức này, tôi không quan tâm lắm, vì tôi cảm thấy rằng nó không liên quan gì đến khách du lịch, phải không? Nhưng, một khi tôi nghĩ đến những người bạn đồng hành khác với tôi, tôi không nên nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề này. Tôi hơi buồn. Tuy nhiên, chúng tôi đã đến được đó vào tháng 8, đó là một trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả chúng tôi.

 Sample Answer to PART 3 

1. How do people usually go travelling?
I think there are basically two ways to travel, package tours or self-driving tours. A package tour offers a sense of belonging in a group of tourists who are in a mission to explore and enjoy new culture, while a self-driving travel allows freedom to immerse yourself in interesting things which a guided tour may not be able to provide.

Tôi nghĩ về cơ bản có hai cách để đi du lịch, du lịch trọn gói hoặc du lịch tự lái. Một chuyến du lịch trọn gói mang lại cảm giác thân thuộc trong một nhóm khách du lịch có sứ mệnh khám phá và thưởng thức nền văn hóa mới, trong khi du lịch tự lái cho phép tự do đắm mình trong những điều thú vị mà một chuyến du lịch có hướng dẫn viên có thể không cung cấp được.

2. In what ways can traffic conditions in a city be improved?
I think improving bus service and building more subway lines are both effective ways to relieve the traffic pressure. Making a bus service more convenient or cheaper will increase the number of passengers, which means that the service can be run more frequently and for longer hours, making it convenient and attractive to more people. Adding subway lines will allow more people to take public transportation and there are no traffic jams underground.

Tôi nghĩ việc cải thiện dịch vụ xe buýt và xây dựng thêm các tuyến tàu điện ngầm đều là những cách hiệu quả để giảm bớt áp lực giao thông. Việc đưa dịch vụ xe buýt trở nên thuận tiện hơn hoặc rẻ hơn sẽ làm tăng lượng hành khách, đồng nghĩa với việc dịch vụ này có thể chạy thường xuyên hơn và lâu hơn, tạo sự thuận tiện và hấp dẫn đối với nhiều người hơn. Việc bổ sung các tuyến tàu điện ngầm sẽ cho phép nhiều người đi phương tiện công cộng hơn và không có tắc đường dưới lòng đất.

3. Do people still drive a car if public transportation is free of charge?
Yes, I think so. If people have cars, they are inclined to use them rather than walking and getting public transport. Public transport is always going to be cheaper than running a car, but people still drive. I think the cost is not a motivating factor for drivers to take public transport, because convenience is the top priority for drivers.

Vâng tôi cũng nghĩ thế. Nếu mọi người có ô tô, họ có xu hướng sử dụng chúng hơn là đi bộ và sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Phương tiện công cộng luôn rẻ hơn chạy ô tô, nhưng mọi người vẫn lái xe. Tôi cho rằng chi phí không phải là yếu tố thúc đẩy người lái xe đi phương tiện công cộng, vì sự thuận tiện là ưu tiên hàng đầu của người lái xe.
 Vocabulary 
inclined (v) xu hướng
relieve (v) giảm bớt

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: