IELTS SPEAKING TEST- POLLUTION- TIDINESS

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 30/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- POLLUTION- TIDINESS

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 38 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 38 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 38 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about tidy. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về tính ngăn nắp.
Part 2 about pollution Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề ô nhiễm môi trường.
Part 3 countinues about environment. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tình hình môi trường trong thành phố.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 38 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 38 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Tidiness

1. Are you a tidy person?
2. How do you keep things tidy?
3. Do you think people should be tidy all the time?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a place you visited that has been affected by pollution.
You should say:
• Where it is;
• Why you visited this place;
• What kind of pollution you saw;
• And how you feel about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What kind of pollution do cities have?
2. Why don’t some people care about the environment?
3. What should we do about environmental pollution?


 Sample Answer to PART 1 
Tidiness
1. Are you a tidy person?

Yes, I like to keep everything in order. When things are in order and in a presentable manner, I just feel better and it makes it easy for me to find what I want.

Vâng, tôi muốn giữ mọi thứ theo thứ tự. Khi mọi thứ đi vào nề nếp và trang nhã, tôi chỉ cảm thấy tốt hơn và giúp tôi dễ dàng tìm thấy những gì mình muốn.

2. How do you keep things tidy?
I think the most important thing is to put things back where they belong, like putting all your books on the bookshelf and hanging all your clothes in the closet. Another thing is to clean up after yourself. For example, if you baked a cake, you could clean up after yourself by putting away ingredients, wiping down the counter, and washing utensils and bowls.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là đặt mọi thứ trở lại nơi chúng thuộc về chúng, giống như đặt tất cả sách của bạn lên giá sách và treo tất cả quần áo của bạn vào tủ. Một điều nữa là hãy tự dọn dẹp sau khi chính mình. Ví dụ, nếu bạn nướng một chiếc bánh, bạn có thể tự dọn dẹp sau đó bằng cách bỏ nguyên liệu đi, lau quầy và rửa các dụng cụ và bát đĩa.

3. Do you think people should be tidy all the time?
I think being tidy all the time is unnecessary. When people get home and are tired, they need to have a rest instead of cleaning the house. Home is a place to relax and a little untidiness is acceptable.

Tôi nghĩ rằng việc ngăn nắp mọi lúc là không cần thiết. Khi mọi người về nhà và mệt mỏi, họ cần được nghỉ ngơi thay vì dọn dẹp nhà cửa. Nhà là nơi để thư giãn và một chút bừa bộn là điều có thể chấp nhận được.

 Sample Answer to PART 2 
It is regrettable that a small town in northern China, where my grandparents live, is seriously affected by pollution. The major environmental problems that this town faces are air pollution and noise pollution.

There are various reasons why this town is badly polluted. Firstly, due to modernization, more and more vehicles such as cars and motorbikes are used. This leads to an increase in exhaust emissions which contaminate the atmosphere, not to mention the rising level of noise pollution. Secondly, factories and industrial zones in the town have discharged a huge amount of untreated waste gas into the air. Every time I visit my grandparents, I can see the black smoke coming out of the factory chimney.

In fact, pollution makes people here less healthy, and some even suffer from life-threatening diseases such as lung cancer and respiratory disease. Therefore, the government must deal with this problem right away. I think reducing the exhaust emissions from factories is the best way to reduce air pollution. But for the sake of economic development, the local government can do very little. They can only encourage people to use public transportation more, but this is not the fundamental solution.

Thật đáng tiếc khi một thị trấn nhỏ ở phía bắc Trung Quốc, nơi ông bà tôi sinh sống lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ô nhiễm. Các vấn đề môi trường lớn mà thị trấn này phải đối mặt là ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn.
 
Có nhiều lý do khiến thị trấn này bị ô nhiễm nặng. Thứ nhất, do hiện đại hóa nên ngày càng có nhiều phương tiện giao thông như ô tô, xe máy được sử dụng. Điều này dẫn đến sự gia tăng lượng khí thải làm ô nhiễm bầu không khí, chưa kể đến mức độ ô nhiễm tiếng ồn ngày càng tăng. Thứ hai, các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn thị xã đã thải vào không khí một lượng rất lớn khí thải chưa qua xử lý. Mỗi lần về thăm ông bà nội, tôi đều thấy khói đen bốc ra từ ống khói nhà máy.
 
Trên thực tế, ô nhiễm khiến người dân nơi đây kém khỏe mạnh, thậm chí một số người còn mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư phổi và bệnh đường hô hấp. Vì vậy, chính phủ phải xử lý ngay vấn đề này. Tôi nghĩ giảm lượng khí thải từ các nhà máy là cách tốt nhất để giảm ô nhiễm không khí. Nhưng vì mục tiêu phát triển kinh tế, chính quyền địa phương làm được rất ít. Họ chỉ có thể khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn, nhưng đây không phải là giải pháp căn cơ.

 Sample Answer to PART 3 

1. What kind of pollution do cities have?
I think most cities have air pollution, light pollution and sound pollution. Greenhouse gas emissions, such as those from factories, industries, transportation, and so on, are typically exacerbated in cities due to the local concentration of humans and human activities.

Tôi nghĩ rằng hầu hết các thành phố đều có ô nhiễm không khí, ô nhiễm ánh sáng và ô nhiễm âm thanh. Phát thải khí nhà kính, chẳng hạn như khí thải từ các nhà máy, công nghiệp, giao thông vận tải, v.v., thường ngày càng trầm trọng hơn ở các thành phố do sự tập trung tại chỗ của con người và các hoạt động của con người.

2. Why don’t some people care about the environment?
I think for many ordinary people, they have too many other things to worry about, like their jobs and family members. Besides, people pay more attention to immediate problems than to problems that have little to do with them. For many, climate change is not something they can solve on their own and has little impact on their lives, so they just don’t care about it.

Tôi nghĩ đối với nhiều người bình thường, họ còn quá nhiều thứ khác phải lo, như công việc và các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, mọi người chú ý đến những vấn đề trước mắt hơn là những vấn đề ít liên quan đến chúng. Đối với nhiều người, biến đổi khí hậu không phải là điều họ có thể tự giải quyết và ít ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, vì vậy họ không quan tâm đến nó.

3. What should we do about environmental pollution?
Firstly, reducing the use of private cars can reduce carbon dioxide emissions. Secondly, by switching off fans, air-conditioners and lights when you don't need them, you will save energy and money, and reduce air pollution from power stations. Thirdly, reducing the use of plastic bags and putting the garbage into separate bins can promote the recycling of plastic products.

Thứ nhất, giảm sử dụng ô tô cá nhân có thể giảm lượng khí thải carbon dioxide. Thứ hai, bằng cách tắt quạt, máy lạnh và đèn chiếu sáng khi không cần thiết, bạn sẽ tiết kiệm năng lượng và tiền bạc, đồng thời giảm ô nhiễm không khí từ các trạm phát điện. Thứ ba, giảm sử dụng túi ni lông và bỏ rác vào các thùng riêng có thể thúc đẩy việc tái chế các sản phẩm nhựa.
 Vocabulary 
exacerbated (v) trầm trọng hơn
emissions (n) khí thải

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: