IELTS SPEAKING TEST-PUBLIC TRANSPORT-MAKING FRIEND

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 02/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST-PUBLIC TRANSPORT-MAKING FRIEND

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 20 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 20 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.

Bài Ielts speaking Test 20 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about make good friend. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề cách kết bạn với người bạn tốt

Part 2 about public transport.Phần 2 sẽ là bài nói về chuyến đi chơi bạn đi bằng phương tiện công cộng

Part 3 countinues about public transport. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về lợi ích và tác hại của sử dụng phương tiện công cộng

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 20 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 20 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Friends

1. What do you think makes good friends?
2. Do you keep in contact with friends from childhood?
3. What kind of people do you make friends with?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You
have one minute to think about what you're going to say. You can
make some notes to help you if you wish.

Describe an enjoyable journey by public transport.
You should say:
• Where you went;
• Who you were with;
• What you did;
• And how you felt about it.

 PART 3 

Discussion topics:

1. Why do people choose to travel by public transport?
2. What are the disadvantages of traveling by public transport?
3. Why do more and more people like to travel by plane?


 Sample Answer to PART 1 
Friends
1. What do you think makes good friends?

I think a good friend is there for you when you need them. Whether it's helping you through the grief of losing a loved one or being by your side when you're sick, good friends are present in good times and bad. Another important quality of a good friend is loyalty. We all experience times when we've done something wrong or we're in a bad mood. Good friends are loyal and accept you for who you are during the good and bad times.

Tôi nghĩ rằng một người bạn tốt sẽ ở đó cho bạn khi bạn cần họ. Cho dù đó là việc giúp bạn vượt qua nỗi đau mất người thân hay ở bên cạnh bạn khi bạn ốm đau, những người bạn tốt luôn có mặt trong lúc tốt và lúc xấu. Một phẩm chất quan trọng khác của một người bạn tốt là lòng trung thành. Tất cả chúng ta đều trải qua những lúc chúng ta đã làm sai điều gì đó hoặc chúng ta có tâm trạng tồi tệ. Những người bạn tốt luôn trung thành và chấp nhận con người của bạn trong suốt thời gian tốt và xấu.

2. Do you keep in contact with friends from childhood?
I hardly keep in touch with my childhood friends, even though I still have their Wechat or other contact information. Because when we grow up, we just simply grow apart. We’ve been through so many different things like we went to different schools, we had different interests. So, when I tried to contact them again, I just found that we had little in common.

Tôi hầu như không giữ liên lạc với những người bạn thời thơ ấu của mình, mặc dù tôi vẫn có Wechat hoặc thông tin liên lạc khác của họ. Bởi vì khi lớn lên, chúng ta chỉ đơn giản là xa nhau. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều khác nhau như chúng tôi học ở các trường khác nhau, chúng tôi có những mối quan tâm khác nhau. Vì vậy, khi tôi cố gắng liên lạc lại với họ, tôi chỉ thấy rằng chúng tôi có rất ít điểm chung.

3. What kind of people do you make friends with?
Well, I’m a shy quiet type myself, so when I’m confronted with another shy quiet type it can be a bit awkward, like two clams. I get on best with someone outgoing enough to bring me out of my shell, then no one knows I'm usually shy, I'll be as much of a silly chatterbox as anyone.

Chà, bản thân tôi thuộc tuýp người ít nói nhút nhát, vì vậy khi đối đầu với kiểu người trầm lặng nhút nhát khác, tôi có thể hơi lúng túng, giống như hai con sò vậy. Tôi hợp tác tốt nhất với một ai đó đủ mạnh mẽ để đưa tôi ra khỏi vỏ bọc của mình, sau đó không ai biết tôi thường nhút nhát, tôi sẽ trở thành một kẻ tán gẫu ngớ ngẩn như bất cứ ai.

 Sample Answer to PART 2 
Just after I graduated from high school, I made a remarkable trip to Xiamen and I took a train and finally shared a yacht on this trip. It would be probably 2017 when I had this journey and I was about 19 years old at that time.

Xiamen was around 4 hours journey from my home and I went there with my family. Every year we visit different parts of our country and sometimes outside the country. This time my father wanted to have a trip to enjoy the holidays and to celebrate my graduation from high school. It was summer and we decided to visit somewhere nearby and suitable for the season. This is why we chose Xiamen. The train journey was quite comfortable and we enjoyed spectacular views on our journey. We checked in
a hotel after we reached near the sea and stayed there for 3 days.

The beautiful views of the skyline and iconic landmarks from the yacht made our trip memorable. Our decision to take public transportation was proven to be a wise decision. Taking public transportation like the train and shared yacht saved us a lot of money. Hopefully, I will make this trip once again someday.

Ngay sau khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi đã có một chuyến đi đáng kể đến Hạ Môn và tôi đã đi tàu và cuối cùng đi chung một du thuyền trong chuyến đi này. Có lẽ sẽ là năm 2017 khi tôi có hành trình này và lúc đó tôi khoảng 19 tuổi.
 
Hạ Môn cách nhà tôi khoảng 4 giờ đi xe và tôi đã đến đó cùng gia đình. Mỗi năm chúng tôi đến thăm các vùng khác nhau của đất nước của chúng tôi và đôi khi ở bên ngoài đất nước. Lần này bố tôi muốn có một chuyến du lịch để tận hưởng những ngày nghỉ và mừng tôi tốt nghiệp trung học. Đó là mùa hè và chúng tôi quyết định đi thăm một nơi nào đó gần đó và phù hợp với mùa. Đây là lý do tại sao chúng tôi chọn Hạ Môn. Chuyến đi trên tàu khá thoải mái và chúng tôi đã tận hưởng tầm nhìn ngoạn mục trên hành trình của mình. Chúng tôi đã đăng kýmột khách sạn sau khi chúng tôi đến gần biển và ở đó trong 3 ngày.
 
Khung cảnh tuyệt đẹp của đường chân trời và các địa danh mang tính biểu tượng từ du thuyền đã làm cho chuyến đi của chúng tôi trở nên đáng nhớ. Quyết định sử dụng phương tiện công cộng của chúng tôi đã được chứng minh là một quyết định khôn ngoan. Đi các phương tiện công cộng như tàu hỏa và du thuyền chia sẻ đã tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều tiền. Hy vọng rằng, tôi sẽ thực hiện chuyến đi này một lần nữa vào một ngày nào đó.

 Sample Answer to PART 3 

1. Why do people choose to travel by public transport?
I think people opt to use public transportation for a variety of reasons. Some use public transportation to save on the costs of fuel and car maintenance associated with private transportation. Some take public transportation because it gives them back the time that they were once spending driving. They use the commute time to work or engage in a favourite hobby.

Tôi nghĩ mọi người chọn sử dụng phương tiện giao thông công cộng vì nhiều lý do. Một số sử dụng phương tiện giao thông công cộng để tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng ô tô liên quan đến phương tiện giao thông cá nhân. Một số sử dụng phương tiện giao thông công cộng vì nó giúp họ quay lại khoảng thời gian mà họ đã từng lái xe. Họ sử dụng thời gian đi làm để làm việc hoặc tham gia vào một sở thích yêu thích.

2. What are the disadvantages of traveling by public transport?
Firstly, public transportation is not as comfortable as compared to a private car. There is no privacy in public transportation. The carriages are packed with travelers and don't have much personal space. Secondly, public transport can be slower due to strongly enforced speed limits. The large size of the vehicles makes it difficult to accelerate rapidly and attain high speeds. Furthermore, the frequent boarding and alighting of passengers increase travel time significantly.

Thứ nhất, phương tiện công cộng không thoải mái bằng ô tô cá nhân. Không có sự riêng tư trong giao thông công cộng. Các toa tàu chật cứng du khách và không có nhiều không gian cá nhân. Thứ hai, giao thông công cộng có thể chậm hơn do các giới hạn tốc độ được thực thi mạnh mẽ. Kích thước lớn khiến xe khó tăng tốc nhanh và đạt tốc độ cao. Hơn nữa, việc hành khách lên và xuống thường xuyên làm tăng thời gian đi lại đáng kể.

3. Why do more and more people like to travel by plane?
I think the main reason is that flying is the fastest way to get to some places. For international travel, flying allows us to visit distant lands and experience unique destinations. Another reason is that airline ticket prices have been declining steadily for years, allowing more of us to fly than ever before.

Thứ nhất, phương tiện công cộng không thoải mái bằng ô tô cá nhân. No private private in the company information. Các toa tàu chật cứng du khách và không có nhiều cá nhân không gian. Thứ hai, công cộng thông tin có thể làm chậm hơn tốc độ giới hạn được thực thi mạnh mẽ. Kích thước to make up khó xe tăng tốc độ nhanh và tốc độ cao. Hơn nữa, khách hàng lên và xuống thường xuyên làm tăng thời gian đi lại đáng kể.
 Vocabulary 
opt (v) lựa chọn
boarding and alighting (n) hành khách lên và xuống

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: