IELTS SPEAKING TEST- SPORTS - MAKING GOOD FRIEND

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 04/ 11/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST-  SPORTS - MAKING GOOD FRIEND

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 43 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo 
cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 43 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 43 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about MAKING GOOD FRIEND . Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề KẾT MỘT NGƯỜI BẠN TỐT.
Part 2 about SPORT. Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề 1 MÔN THỂ THAO MÀ BẠN MUỐN THỬ LẦN ĐẦU.
Part 3 countinues about SPORT. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về LỢI ÍCH VÀ SỞ THÍCH CỦA GIỚI TRẺ VỀ  MÔN THỂ THAO. 
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 43 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 43 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Friends

1. What do you think makes good friends?
2. Do you keep in contact with friends from childhood?
3. What kind of people do you make friends with?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a sport you want to try for the first time.
You should say:
• What it is;
• How you would learn it;
• What equipment does it need;
• And explain why you would like to try it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. Do teenagers like doing sports in your country?
2. Is doing sports beneficial?
3. Can you keep fit by doing sports?


 Sample Answer to PART 1 
Friends
1. What do you think makes good friends?

I think a good friend is there for you when you need them. Whether it's helping you through the grief of losing a loved one or being by your side when you're sick. Good friends are present in good times and bad. Another important quality of a good friend is loyalty. We all experience times when we've done
something wrong or we're in a bad mood. Good friends are loyal and accept you for who you are during the good and bad times. 

Tôi nghĩ rằng một người bạn tốt sẽ ở đó cho bạn khi bạn cần họ. Cho dù đó là giúp bạn vượt qua nỗi đau mất người thân hay ở bên cạnh bạn khi bạn ốm đau. Những người bạn tốt có mặt trong thời điểm tốt và lúc xấu. Một phẩm chất quan trọng khác của một người bạn tốt là lòng trung thành. Tất cả chúng ta đều trải qua những thời điểm khi chúng ta đã làmcó gì đó không ổn hoặc chúng tôi đang có tâm trạng tồi tệ. Những người bạn tốt luôn trung thành và chấp nhận con người của bạn trong suốt thời gian tốt và xấu.

2. Do you keep in contact with friends from childhood? 
I hardly keep in touch with my childhood friends, even though I still have their Wechat or other contact information. Because when we grow up, we just simply grow apart. We’ve been through so many different things like we went to different schools and we had different interests. So, when I tried to contact them again, I just found that we had little in common.

Tôi hầu như không giữ liên lạc với những người bạn thời thơ ấu của mình, mặc dù tôi vẫn có Wechat hoặc thông tin liên lạc khác của họ. Bởi vì khi lớn lên, chúng ta chỉ đơn giản là xa nhau. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều khác nhau như chúng tôi học ở các trường khác nhau và chúng tôi có những mối quan tâm khác nhau. Vì vậy, khi tôi cố gắng liên lạc lại với họ, tôi chỉ thấy rằng chúng tôi có rất ít điểm chung.

3. What kind of people do you make friends with?
Well, I’m a shy quiet type myself, so when I’m confronted with another shy quiet type it can be a bit  awkward, like two clams. I get on best with someone outgoing enough to bring me out of my shell, and then no one knows I'm usually shy. I'll be as much of a silly chatterbox as anyone.

Chà, bản thân tôi thuộc tuýp người ít nói nhút nhát, vì vậy khi đối đầu với kiểu người trầm lặng nhút nhát khác, tôi có thể hơi lúng túng, giống như hai con sò vậy. Tôi hợp nhất với một ai đó đủ mạnh mẽ để đưa tôi ra khỏi vỏ bọc của mình, và sau đó không ai biết tôi thường nhút nhát. Tôi sẽ trở thành một người tán gẫu ngớ ngẩn như bất kỳ ai.

 Sample Answer to PART 2 
I’d love to try motor racing because it looks so exciting. It’s something I’ve always wanted to do but never had a chance to try. Just recently, my friend and I were talking about this, and we came up with a plan to try it later this year.

There’s a motor racing circuit about 2 hours away from where we live, so we did some research on their website and also called them to make some enquiries about the different options they offer. They can organize special training for people like us, who have never done it before, to go along and try it. They will offer a basic safety course and a kind of racing school seminar to teach the basic techniques, for example, how to approach the corners, how to control understeer and oversteer and other essential tips you need to know, so that we can drive well and safely.

Then, we will go out on the circuit for some time in a fully-equipped race car, so that we can get used to how it handles. So, we now have a plan to do it in the winter. We need to save some money first because it’s not a cheap sport to do. But I think it will be really fun to try, so, I’m really looking forward to it.

Like I said, I’ve always wanted to try motor racing just because it’s so exciting and different from many other sports. I like the speed and the element of danger involved in it. I think if we like it, and are good at it, we may plan to take a longer course and do it on a more regular basis in the future.

Tôi muốn thử đua mô tô vì nó trông rất thú vị. Đó là điều tôi luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ có cơ hội thử. Mới đây, tôi và bạn tôi đã nói về điều này, và chúng tôi đã lên kế hoạch thử nó vào cuối năm nay.
 
Có một đường đua mô tô cách nơi chúng tôi sống khoảng 2 giờ đồng hồ, vì vậy chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu trên trang web của họ và cũng gọi điện cho họ để hỏi về các tùy chọn khác nhau mà họ cung cấp. Họ có thể tổ chức đào tạo đặc biệt cho những người như chúng tôi, những người chưa bao giờ làm điều đó trước đây, đi cùng và thử nó. Họ sẽ cung cấp một khóa học an toàn cơ bản và một loại hội thảo về trường đua để dạy các kỹ thuật cơ bản, chẳng hạn như cách tiếp cận các góc cua, cách kiểm soát người dưới và người vượt và các mẹo cần thiết khác mà bạn cần biết để chúng ta có thể lái xe tốt và một cách an toàn.
 
Sau đó, chúng tôi sẽ đi vòng quanh một thời gian trên một chiếc xe đua được trang bị đầy đủ, để chúng tôi có thể làm quen với cách xử lý của nó. Vì vậy, bây giờ chúng tôi có một kế hoạch để thực hiện nó vào mùa đông. Trước tiên, chúng ta cần tiết kiệm một số tiền vì đây không phải là một môn thể thao rẻ tiền. Nhưng tôi nghĩ sẽ rất vui nếu thử, vì vậy, tôi thực sự mong chờ điều đó.
 
Như tôi đã nói, tôi luôn muốn thử sức với môn đua xe chỉ vì môn này rất thú vị và khác với nhiều môn thể thao khác. Tôi thích tốc độ và yếu tố nguy hiểm liên quan đến nó. Tôi nghĩ nếu chúng ta thích và giỏi nó, chúng ta có thể dự định tham gia một khóa học dài hơn và thường xuyên hơn trong tương lai.

 Sample Answer to PART 3 

1. Do teenagers like doing sports in your country?
I think most teenagers love sports in our country. But due to academic pressure, many students may not have much time to do sports.

Tôi nghĩ rằng hầu hết thanh thiếu niên yêu thích thể thao ở nước ta. Nhưng do áp lực học tập, nhiều sinh viên có thể không có nhiều thời gian để hoạt động thể thao.

2. Is doing sports beneficial?
Yes, I believe engaging in sporting activities helps the players improve their physical and mental health. For example, dancing helps people improve their physical health and memory. The dancers have to count their steps and remember the moves. In addition to that, playing sports brings us a reasonable chance enhancing our relationships with other people when playing together.

Vâng, tôi tin rằng tham gia các hoạt động thể thao sẽ giúp các cầu thủ cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Ví dụ, khiêu vũ giúp con người cải thiện sức khỏe thể chất và trí nhớ. Các vũ công phải đếm số bước của họ và ghi nhớ các bước di chuyển. Ngoài ra, chơi thể thao mang lại cho chúng ta một cơ hội hợp lý để tăng cường mối quan hệ của chúng ta với những người khác khi chơi cùng nhau.

3. Can you keep fit by doing sports?
Yes. Playing a sport is a fun activity and keeps you fit mentally and physically. It engages the mind and body while energizing and de-stressing you at the same time. All sports keep you active and improve blood flow in the body. Whether you are good at playing the sport or not, it will always benefit you and improve your fitness level.

Đúng. Chơi một môn thể thao là một hoạt động thú vị và giúp bạn khỏe mạnh về tinh thần và thể chất. Nó tham gia vào tâm trí và cơ thể đồng thời cung cấp năng lượng và giảm căng thẳng cho bạn. Tất cả các môn thể thao giúp bạn vận động và cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể. Cho dù bạn chơi môn thể thao giỏi hay không, nó sẽ luôn mang lại lợi ích cho bạn và cải thiện mức độ thể chất của bạn.

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau 

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: