IELTS SPEAKING TEST- SUBJECTS- HELP

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 03/ 10/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- SUBJECTS- HELP

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành  thi ielts speaking Test 21 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong 
kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 21 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 21 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about subjects. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề môn học bạn thích trong lớp
Part 2 about help someone  Phần 2 sẽ là bài nói về một dịp bạn giúp đỡ người khác
Part 3 countinues about help for children. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu về trẻ em có cần giúp đỡ hoặc lời khuyên từ cha mẹ không? và có nên giúp đỡ bố mẹ.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 21 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 21 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Studies

1. What subjects are you studying?
2. Why did you choose to study that subject?
3. Do you prefer to study in the morning or in the afternoon?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a time when you helped someone.
You should say:
• Where you helped him or her;
• Why you helped;
• How you helped;
• And how you felt about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. Should parents help their kids with their homework?
2. What kind of advice should parents give to their children?
3. Can kids provide any help to their parents?


 Sample Answer to PART 1 
Studies

1. What subjects are you studying?
I’m a Psychology major with a minor in Spanish language.

Tôi là sinh viên chuyên ngành Tâm lý học với ngôn ngữ là trẻ vị thành niên tiếng Tây Ban Nha.

2. Why did you choose to study that subject?
As I have always been fascinated by how the mind works, I felt that psychology was the ideal field of study for me. Furthermore, I believe I have wonderful interpersonal skills and can easily connect and empathize with others, making me the perfect fit.

Vì tôi luôn bị cuốn hút bởi cách thức hoạt động của trí óc, tôi cảm thấy tâm lý học là ngành học lý tưởng đối với tôi. Hơn nữa, tôi tin rằng mình có những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và có thể dễ dàng kết nối và cảm thông với những người khác, khiến tôi trở thành người hoàn toàn phù hợp.

3. Do you prefer to study in the morning or in the afternoon?
Well, I prefer to study in the morning, since my mind is clearest in the morning. Besides, I have the most energy in the morning, so I can easily concentrate on the study. Usually, if I can choose the time of some courses, I will put most courses in the morning.

À, tôi thích học vào buổi sáng hơn, vì đầu óc tôi minh mẫn nhất vào buổi sáng. Bên cạnh đó, tôi có nhiều năng lượng nhất vào buổi sáng nên tôi dễ dàng tập trung vào việc học. Thông thường, nếu tôi có thể chọn thời gian của một số khóa học, tôi sẽ đặt hầu hết các khóa học vào buổi sáng.

 Sample Answer to PART 2 
Well today, I’d like to talk about a time last year when I helped a pregnant woman. When I was walking to school that day, I came across a pregnant woman. She was holding a baby and carrying a lot of plastic bags containing fruit and vegetables. Those bags seemed to be heavy, which made it difficult for her to hold her child. So, I quickly walked up to her and helped her to carry all of her bags.

At first, she was quite suspicious about my sudden appearance. Well, it is understandable to be cautious with strangers. If I were her, I would do the same. But then, she recognized the school uniform I was wearing. Therefore, she thanked me and gave me all of her plastic bags, and I carried them to her house. When we arrived, she offered me a cup of tea and even invited me to stay for lunch, but I politely declined as I had to go back to school. Otherwise, I would have been late for classes.

In my mind, doing a good deed makes me feel more comfortable and optimistic about everything, so I hope that everyone will help others regularly for the sake of our mutual wellbeing.

Hôm nay, tôi muốn kể về thời điểm năm ngoái khi tôi giúp một phụ nữ mang thai. Khi tôi đang đi bộ đến trường ngày hôm đó, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ đang mang thai. Cô ấy đang bế một đứa trẻ và mang theo rất nhiều túi nhựa đựng trái cây và rau quả. Những chiếc túi đó có vẻ nặng khiến chị khó bế con. Vì vậy, tôi nhanh chóng bước đến gần cô ấy và giúp cô ấy mang tất cả túi xách của mình.
 
Ban đầu, cô ấy khá nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của tôi. Chà, cẩn trọng với người lạ là điều dễ hiểu. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhưng sau đó, cô ấy nhận ra bộ đồng phục học sinh mà tôi đang mặc. Vì vậy, cô ấy cảm ơn tôi và đưa cho tôi tất cả các túi nhựa của cô ấy, và tôi mang chúng đến nhà cô ấy. Khi chúng tôi đến, cô ấy mời tôi một tách trà và thậm chí mời tôi ở lại ăn trưa, nhưng tôi lịch sự từ chối vì tôi phải quay lại trường học. Nếu không, tôi đã bị trễ giờ học.
 
Trong suy nghĩ của tôi, làm một việc tốt khiến tôi cảm thấy thoải mái và lạc quan hơn trong mọi việc, vì vậy tôi mong rằng mọi người sẽ thường xuyên giúp đỡ người khác vì lợi ích chung của chúng ta.

 Sample Answer to PART 3 

1. Should parents help their kids with their homework?
I think that parents should help with homework to some degree. I think the parents’ responsibility is keeping their child on task as well as providing motivation and guidance. At the same time, parents shouldn’t be too involved and help more than needed. Providing answers or completing projects for child may end up hurting in the long run because it can prevent the child from developing an understanding of the subject.

Tôi nghĩ rằng cha mẹ nên giúp con làm bài tập ở một mức độ nào đó. Tôi nghĩ rằng trách nhiệm của cha mẹ là giữ con họ làm đúng nhiệm vụ cũng như cung cấp động lực và hướng dẫn. Đồng thời, cha mẹ không nên quá tham gia và giúp đỡ nhiều hơn mức cần thiết. Cung cấp câu trả lời hoặc hoàn thành dự án cho trẻ có thể gây tổn thương về lâu dài vì điều đó có thể ngăn trẻ phát triển sự hiểu biết về chủ đề này.

2. What kind of advice should parents give to their children?
Parents should guide their children in making decisions, such as choosing a major, choosing a career or choosing a partner. Parents should let their children know every choice has consequences. We all face different choices throughout our lives, so, never be rushed into decisions without giving much thought.

Cha mẹ nên hướng dẫn con cái đưa ra quyết định như chọn ngành học, chọn nghề hay chọn bạn đời. Cha mẹ nên cho con cái biết mọi lựa chọn đều có hậu quả. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những lựa chọn khác nhau trong suốt cuộc đời của mình, vì vậy, đừng bao giờ vội vàng trước những quyết định mà không suy nghĩ nhiều.

3. Can kids provide any help to their parents?
Yes, I think kids can help parents do some household chores, like preparing meals, setting the table for meals, hanging and folding clothes. Besides, children can also give their parents some technical advice. By the time kids are in their teens, they may well know more about technology than their parents. So, if parents have a technical issue or are looking for a better way to complete a task, they may ask their kids for help.

Đúng vậy, tôi nghĩ bọn trẻ có thể giúp bố mẹ làm một số việc nhà, như chuẩn bị bữa ăn, dọn bàn ăn, treo và gấp quần áo. Bên cạnh đó, trẻ cũng có thể cho cha mẹ một số lời khuyên về kỹ thuật. Khi trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên, chúng có thể biết nhiều hơn về công nghệ so với cha mẹ của chúng. Vì vậy, nếu cha mẹ gặp sự cố kỹ thuật hoặc đang tìm cách tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ, họ có thể yêu cầu con mình giúp đỡ.
 Vocabulary 
motivation and guidance (n) động lực và hướng dẫn
consequences (v) hậu quả
folding clothes (n) gấp quần áo

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: