IELTS SPEAKING TEST- WALKING- COMMUNITY

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 10/ 10/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEAKING TEST- WALKING- COMMUNITY

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 28 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answer để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 28 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 28 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about walking. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề đi bộ trong qua khứ và tương lai có gì khác nhau.
Part 2 about local area. Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề cơ hội có thể phát triển trong khu vực của bạn.
Part 3 countinues about communitiy. Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về những hành động nổi tiếng và tụ tập lại với nhau.
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 28 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại  đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 28 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Walking

1. Where do you usually take a walk?
2. Do you walk more often than in the past?
3. Do you think people will walk more in the future?

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.
 PART 2 

Describe a change that can improve your local area.
You should say:
• What it is;
• How it can be made;
• What problems it might bring;
• And how you feel about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What are the popular activities in the community?
2. Do people like living in a community?
3. Where do people in the community usually have social gatherings?


 Sample Answer to PART 1 
Walking
1. Where do you usually take a walk?

Usually, I like walking along the river. There is a long river running through my city from north to south. The night scene by the river is always very beautiful. Walking along the river brings me a lot of fresh air and makes me feel refreshed.

Thông thường, tôi thích đi dạo dọc bờ sông. Có một con sông dài chạy qua thành phố của tôi từ Bắc vào Nam. Cảnh đêm bên sông luôn rất đẹp. Đi bộ dọc theo bờ sông mang lại cho tôi nhiều không khí trong lành và làm cho tôi cảm thấy sảng khoái.

2. Do you walk more often than in the past?
Well, I’m afraid not. I used to walk to school every day since it’s only a 15 minutes walk from home to school. But recently, our family moved away from the school, so I took the metro to school everyday, which actually shortened the distance I walked. And I’m so busy with my work these days that I hardly have time to take an extra walk.

Tôi e là không. Tôi thường đi bộ đến trường hàng ngày vì chỉ mất 15 phút đi bộ từ nhà đến trường. Nhưng gần đây, gia đình chúng tôi chuyển đi xa trường, vì vậy tôi đi tàu điện ngầm đến trường hàng ngày, điều này thực sự rút ngắn khoảng cách tôi đi bộ. Và những ngày này, tôi rất bận rộn với công việc của mình nên hầu như không có thời gian để đi dạo thêm.

3. Do you think people will walk more in the future?
Well, I think most people really would like to walk more in the future. But the reality is in most urban areas, we work or go to school by car or by public transportations like bus or subway, we hardly ever have the chance to walk to school or work. Apart from that, as life peace becomes faster and faster, we hardly have time to take a walk.

Tôi nghĩ hầu hết mọi người thực sự muốn đi bộ nhiều hơn trong tương lai. Nhưng thực tế là ở hầu hết các khu vực thành thị, chúng ta đi làm hoặc đi học bằng ô tô hoặc các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, chúng ta hầu như không có cơ hội đi bộ đến trường hoặc đi làm. Ngoài ra, khi cuộc sống hòa bình ngày càng nhanh, chúng ta hầu như không có thời gian để đi dạo.

 Sample Answer to PART 2 
I live in the west of my city. There are several good things about my community, from good roads to nice neighbors and it also has a beautiful cityscape. But, the one thing that sometimes gets very annoying is that there are very few streetlights in the area. So, although, it is not complete darkness, it is very close to that. And in times when it rains heavily, driving on that road becomes really scary.

I want to bring in more streetlights for the locality. My friend works in the public works department at the local government. This department handles such issues. So, I have talked with her and she told me that this had been a concern of the department as well and they would solve the issue very soon.

I think once we have got enough streetlights, it will be much safer to travel in that area. There are situations when it gets too late and many women are afraid to go out. No matter you are in a car or on foot, there’s always the possibility of danger and it is not only we who are victims. Often in the dim light, one is unable to see any street animals, who get killed in the run.

Changing this situation has been a great event for me. I know that the power system is not too bad and we will have more street lights in the near future.

Tôi sống ở phía Tây thành phố của tôi. Có một số điều tốt về cộng đồng của tôi, từ những con đường tốt đến những người hàng xóm tốt bụng và nó cũng có một cảnh quan thành phố tuyệt đẹp. Tuy nhiên, một điều đôi khi rất khó chịu là khu vực này có rất ít đèn đường. Vì vậy, mặc dù, nó không phải là bóng tối hoàn toàn, nhưng nó rất gần với điều đó. Và những lúc trời mưa to, việc lái xe trên con đường đó trở nên thực sự đáng sợ.
 
Tôi muốn mang thêm đèn đường cho địa phương. Bạn tôi làm việc trong bộ phận công ích của chính quyền địa phương. Bộ phận này xử lý các vấn đề như vậy. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với cô ấy và cô ấy nói với tôi rằng đây cũng là mối quan tâm của bộ và họ sẽ giải quyết vấn đề rất sớm.
 
Tôi nghĩ một khi chúng ta đã có đủ đèn đường, sẽ an toàn hơn nhiều khi đi lại trong khu vực đó. Có những trường hợp đã quá muộn và nhiều phụ nữ ngại ra ngoài. Bất kể bạn đang ở trên ô tô hay đang đi bộ, luôn có khả năng xảy ra nguy hiểm và không chỉ chúng ta là nạn nhân. Thường trong ánh sáng mờ, người ta không thể nhìn thấy bất kỳ con vật đường phố nào, những con vật bị giết khi chạy trốn.
 
Thay đổi tình hình này là một sự kiện tuyệt vời đối với tôi. Tôi biết rằng hệ thống điện không quá tệ và chúng tôi sẽ có thêm đèn đường trong tương lai gần.

 Sample Answer to PART 3 

1. What are the popular activities in the community?
There are many activities people can do in a community. Most communities have fitness centers with lots of fitness equipment for residents to use. Besides, many communities also have some courts like tennis courts and basketball courts where people can play these sports and have competitions. Also, many people like to play cards in the card room.

Có rất nhiều hoạt động mà mọi người có thể làm trong một cộng đồng. Hầu hết các cộng đồng đều có trung tâm thể dục với rất nhiều thiết bị tập thể dục cho cư dân sử dụng. Bên cạnh đó, nhiều cộng đồng cũng có một số sân như sân tennis và sân bóng rổ, nơi mọi người có thể chơi các môn thể thao này và có các cuộc thi. Ngoài ra, nhiều người thích chơi bài trong phòng bài

2. Do people like living in a community?
Yes. Communities can provide a lot of support to people. Community gives people a sense of security and belonging. It makes people feel protected. Also, the community provides opportunities for people to get to know each other, to get in touch with different realities, to make our own talents available and bring out the talents of others.

Đúng. Cộng đồng có thể cung cấp rất nhiều hỗ trợ cho mọi người. Cộng đồng mang lại cho mọi người cảm giác an toàn và thân thuộc. Nó làm cho mọi người cảm thấy được bảo vệ. Ngoài ra, cộng đồng còn tạo cơ hội cho mọi người hiểu biết lẫn nhau, tiếp xúc với những thực tế khác nhau, tạo ra tài năng của chính chúng ta và phát huy tài năng của người khác.

3. Where do people in the community usually have social gatherings?
There are clubhouses in most communities where people can play cards, chess and mahjong. Whether the clubhouse has just one table or several large rooms, it’s sure to be a good place for gathering. Besides, fitness centers or well-equipped exercise rooms are also places for people to gather.

Hầu hết các cộng đồng đều có hội quán, nơi mọi người có thể chơi bài, cờ vua và mạt chược. Cho dù hội quán chỉ có một bàn hay nhiều phòng lớn, nó chắc chắn sẽ là một địa điểm tốt để tụ tập. Bên cạnh đó, các trung tâm thể hình hay phòng tập đầy đủ tiện nghi cũng là nơi tụ tập của mọi người.
 Vocabulary 
 • fitness centers (n) trung tâm thể dục
 • get in touch with (idiom) giữ liên lạc
 • clubhouse (n) hội quán

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo: Bilingo
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: