IELTS SPEKING PRACTICE-PEN AND PENCIL

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 20/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

IELTS SPEKING PRACTICE-PEN AND PENCIL

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành 
thi ielts speaking Test 8 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo 
cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong 
kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 8 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 8 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about Pen and Pencil. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề việc bạn sử dụng bút hàng ngày 
Part 2 about "Product hard to use" 
Part 3 countinues about "Pen and pencil". Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị khi bút viết làm quà
Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 8 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại 
đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 8 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Pen & Pencil

1. Do you usually use a pen or a pencil?
2. When was the last time you bought a pen or pencil?
3. What do you think if someone gives you a pen or pencil as a present?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe something you bought that was difficult to use at first.

You should say:
• What it was;
• Where you bought it;
• How you used it successfully;
• And how you felt about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What kinds of products do young people think are useful but old people may not?
2. Do you think product instructions are useful for users to use products better?
3. What do you usually do if you don’t know how to use the things you have bought?


 Sample Answer to PART 1 
Pen & Pencil

1. Do you usually use a pen or a pencil?
I prefer to write with a pen because words written in a pen are indelible. The writing won’t get smudged after the ink has dried and will last a long time. Besides, pens write smoothly on paper, leaving a nice mark and the words usually do not smear. However, words written in pencil can be easily erased.

 

Tôi thích viết bằng bút hơn vì chữ viết bằng bút không thể tẩy xóa được. Chữ viết sẽ không bị nhòe sau khi mực khô và giữ được lâu. Bên cạnh đó, bút viết êm trên giấy, để lại dấu đẹp và chữ thường không bị lem. Tuy nhiên, những từ viết bằng bút chì có thể dễ dàng bị tẩy xóa

2. When was the last time you bought a pen or pencil?
The last time I bought a pen was one month ago. I have been writing a lot lately, jotting down all the notes I can for the upcoming examination and I was running out of pens.

Lần cuối cùng tôi mua một cây bút là một tháng trước. Tôi đã viết rất nhiều gần đây, ghi tất cả những gì tôi có thể cho kỳ kiểm tra sắp tới và tôi đã hết bút.

3. What do you think if someone gives you a pen or pencil as a present?
A pen is an exceptional gift to me. A pen is a sign of creativity. You may think that everybody uses a computer or a mobile phone to write messages, but nothing can take the place of a pen when you are writing in a good-looking notebook. Besides, a pen as a gift carries my memory. When I write with the pen that was given by someone, I will think of that person. So, I think it’s a long-lasting gift.

Một cây bút là một món quà đặc biệt đối với tôi. Một cây bút là một dấu hiệu của sự sáng tạo. Bạn có thể nghĩ rằng mọi người đều sử dụng máy tính hoặc điện thoại di động để viết tin nhắn, nhưng không gì có thể thay thế cây bút khi bạn đang viết vào một cuốn sổ đẹp. Bên cạnh đó, một chiếc bút như một món quà mang theo ký ức của tôi. Khi tôi viết bằng cây bút được ai đó tặng, tôi sẽ nghĩ đến người đó. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một món quà lâu dài

 Sample Answer to PART 2 
I am an avid reader and like to read books on various aspects, like novels, biographies and science fictions. Whenever I travel, I like to carry a book with me and many times it becomes difficult as some books are heavy and thick. Last year when I was shopping at a big mall, I came across Kindle Paperwhite, a gadget by Amazon. It comes with many preloaded books and has a lot of memory.

I bought it immediately without second thoughts as it suited my requirement perfectly. When I arrived home I found that I didn’t know how to download books from the Internet to Kindle. Also, it was difficult to flip the leaves. Another difficulty I faced at the initial stages was that it needed some practice to adjust the font size.

After reading the instructions carefully, I finally figured out how to download books and set the font. Gradually I got accustomed to it. Now I can read my favorite magazines and newspapers also on Kindle. It has become the most convenient gadget to be carried when I am on the trip.

Tôi là một người ham đọc sách và thích đọc sách về nhiều khía cạnh khác nhau, như tiểu thuyết, tiểu sử và tiểu thuyết khoa học. Bất cứ khi nào tôi đi du lịch, tôi thích mang theo một cuốn sách bên mình và nhiều khi điều đó trở nên khó khăn vì một số cuốn sách quá nặng và dày. Năm ngoái, khi đang mua sắm tại một trung tâm thương mại lớn, tôi tình cờ gặp Kindle Paperwhite, một thiết bị của Amazon. Nó đi kèm với nhiều sách được tải trước và có rất nhiều bộ nhớ.
 
Tôi đã mua nó ngay lập tức mà không cần suy nghĩ gì thêm vì nó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tôi. Khi về đến nhà, tôi thấy rằng mình không biết cách tải sách từ Internet xuống Kindle. Ngoài ra, rất khó để lật lá. Một khó khăn khác mà tôi gặp phải ở giai đoạn đầu là nó cần một số thực hành để điều chỉnh kích thước phông chữ.
 
Sau khi đọc kỹ hướng dẫn, cuối cùng tôi cũng tìm ra cách tải sách và đặt phông chữ. Dần dần tôi cũng quen. Bây giờ tôi có thể đọc các tạp chí và báo yêu thích của mình cũng trên Kindle. Nó đã trở thành vật dụng tiện lợi nhất được mang theo khi tôi đi du lịch

 Sample Answer to PART 3 

1. What kinds of products do young people think are useful but old people may not?
Well, I think some products that related to artificial intelligence, such as smart speakers, are very useful in the eyes of young people. These products have many powerful functions like finding answers, playing radio, getting the news, setting timers, finding places nearby and so on. For elderly, however, they may not know how to talk to smart speakers.

Tôi nghĩ một số sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như loa thông minh, rất hữu ích trong mắt giới trẻ. Các sản phẩm này có nhiều chức năng mạnh mẽ như tìm câu trả lời, phát radio, nhận tin tức, đặt hẹn giờ, tìm địa điểm gần đó, v.v. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi, họ có thể không biết cách nói chuyện với loa thông minh

2. Do you think product instructions are useful for users to use products better?
Yes. I think that most product instructions are helpful. When I don’t know how to use a product, I will follow the instructions to set up the product, which usually helps a lot. However, instructions can sometimes be unclear and confusing, which can’t help customers use the product better.

Đúng. Tôi nghĩ rằng hầu hết các hướng dẫn về sản phẩm đều hữu ích. Khi tôi không biết cách sử dụng một sản phẩm, tôi sẽ làm theo hướng dẫn để thiết lập sản phẩm, điều này thường giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên, các hướng dẫn đôi khi có thể không rõ ràng và khó hiểu, điều này không thể giúp khách hàng sử dụng sản phẩm tốt hơn

3. What do you usually do if you don’t know how to use the things you have bought?
Usually, I will read the instructions first. If the instructions don’t work, I will search the Internet for relevant information, or ask a friend who knows the product.

Thông thường, tôi sẽ đọc hướng dẫn trước. Nếu hướng dẫn không hiệu quả, tôi sẽ tìm kiếm thông tin liên quan trên Internet hoặc hỏi một người bạn biết sản phẩm.

 Vocabulary 

 • indelible (adj) không thể tẩy xóa
 • exceptional (adj) đặc biệt
 • artificial intelligence (n) trí tuệ nhân tạo

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo: Bilingo
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: