IELTS WRITING TASK 1: INTERNET IN THE UK FROM 2013-2016

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 24/ 09/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS WRITING TASK 1: INTERNET IN THE UK FROM 2013-2016

The chart below shows the percentage of adults of different age in the UK who used the Internet everyday from 2003-2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề thi IELTS Writing ngày 14/01/2022

The percentage of Internet users in the UK from 2003 to 2006 is represented in a bar graph. The graphic gives the initial impression that Internet usage rates in the UK have largely increased across most age groups. It is also evident that, compared to the other age groups, Internet use was substantially more prevalent among those between the ages of 16 and 24.

Internet usage among 16 to 24 year olds peaked in 2003 at 80%, followed by 45 to 54 year olds at 60%, 25 to 44 year olds at 50%, and 55 to 64 year olds at 30%. There was no data available for the 65 and over age group this year. While internet usage among those aged 25 to 44, 45 to 54, 55 to 64, and 65 and older increased to 60%, 70%, 55%, and 15%, respectively, in 2004, the figure for the youngest age group plateaued.

The percentage of Internet users between the ages of 16 and 24 peaked in 2005 at a staggering 100%, the most of any age group in any year, before falling to 90% in 2006. While this was going on, the percentages of Internet users in the other age groups increased to 80% (those who are 25 to 44 and 45 to 54), 50% (those who are 55 to 64), and 20% (those who are 65 and over). (229 words)

 

Từ vựng:

Substantially (adv): đáng kể

Prevalent (adj): thịnh hành

Peak (verb): chạm đỉnh

Plateaued (verb): giữ nguyên

Staggering (adj): đáng kinh ngạc

 

Bản dịch

Phần trăm người dùng Internet ở Vương quốc Anh từ năm 2003 đến năm 2006 được biểu thị bằng biểu đồ thanh. Hình vẽ này cho ta ấn tượng ban đầu rằng tỷ lệ sử dụng Internet ở Vương quốc Anh đã tăng phần lớn ở hầu hết các nhóm tuổi. Cũng có thể thấy rõ rằng, so với các nhóm tuổi khác, việc sử dụng Internet về cơ bản là phổ biến hơn ở những người trong độ tuổi từ 16 đến 24.

Tỷ lệ sử dụng Internet ở độ tuổi 16-24 đạt đỉnh vào năm 2003 là 80%, tiếp theo là độ tuổi từ 45 đến 54 là 60%, từ 25 đến 44 tuổi là 50% và từ 55 đến 64 tuổi là 30%. Không có sẵn dữ liệu cho nhóm 65 tuổi trở lên trong năm nay. Trong khi tỷ lệ sử dụng Internet ở những người từ 25 đến 44 tuổi, 45 đến 54, 55 đến 64 và 65 tuổi trở lên tăng lần lượt lên 60%, 70%, 55% và 15% vào năm 2004, thì con số này ở nhóm tuổi trẻ nhất vẫn giữ nguyên. .

Tỷ lệ người dùng Internet trong độ tuổi từ 16 đến 24 đạt đỉnh cao nhất vào năm 2005 với 100% đáng kinh ngạc, cao nhất so với bất kỳ nhóm tuổi nào trong bất kỳ năm nào, trước khi giảm xuống 90% vào năm 2006. Trong khi điều này đang diễn ra, tỷ lệ người dùng Internet ở các nhóm tuổi khác tăng lên 80% (những người từ 25 đến 44 và 45 đến 54), 50% (những người từ 55 đến 64) và 20% (những người từ 65 tuổi trở lên).

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: