IELTS WRITING TASK 2: CHỦ ĐỀ TỘI PHẠM (CRIME)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 22/ 09/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS WRITING TASK 2: CHỦ ĐỀ TỘI PHẠM (CRIME)

Crimes committed by young people are increasing in major cities throughout the world. Discuss the causes and how to solve this problem.

 

SAMPLE ESSAY

 

The fact that teenage criminality is on the rise in many parts of the world is alarming, and it is an issue that demands attention. However, it is vital to examine the underlying causes of the rise in youth-perpetrated crime before solutions can be suggested.

The young person's family life is virtually often the underlying cause of the issue. Regardless of socioeconomic background, a young person may act out by committing minor crimes as a desperate cry for attention if their home environment is chaotic, violent, or simply lacking in attention. In order to handle this, parents must accept responsibility for making time in their own hectic schedules to ensure that their children's physical and emotional needs are met.

The general atmosphere in which children nowadays are raised may also be a role. In other words, today's youth spend the majority of their time online, which prevents them from interacting with others in person. This lack of face-to-face interaction may leave them less empathetic and more likely to commit crimes like vandalism, graffiti, or shoplifting, which are disrespectful of other people's property. Encourage or even oblige them to participate in more social activities, such as sports and other groups, as a practical step in this direction.

Overall, while the rise in juvenile crime is a worrying trend, it may be significantly reduced, if not entirely eradicated, by focusing on enhancing a young person's family life and helping them develop as people by supporting the growth of their social skills.

 

Từ vựng:

Youth-perpetrated crime: tội phạm do thanh thiếu niên gây ra

Socioeconomic background: nền tảng kinh tế xã hội

Act out: hành động

Hectic schedules: lịch trình bận rộn

Vandalism: phá hoại

Graffiti:  vẽ bậy

Shoplifting: trộm đồ

Juvenile crime: tội phạm vị thành niên

 

Bản dịch: 

Thực trạng tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới là điều đáng báo động và là một vấn đề cần được quan tâm. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét các nguyên nhân cơ bản của sự gia tăng tội phạm do thanh thiếu niên gây ra trước khi có thể đề xuất các giải pháp.

Cuộc sống gia đình của người trẻ hầu như thường là nguyên nhân cơ bản của vấn đề. Bất kể nền tảng kinh tế xã hội như thế nào, một người trẻ tuổi có thể hành động bằng cách phạm tội nhẹ như một tiếng kêu cứu tuyệt vọng để được chú ý nếu môi trường gia đình của họ hỗn loạn, bạo lực hoặc đơn giản là thiếu chú ý. Để giải quyết vấn đề này, cha mẹ phải chấp nhận trách nhiệm dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về thể chất và tình cảm của con cái họ.

Bầu không khí chung mà trẻ em ngày nay được nuôi dạy cũng có thể là một vai trò. Nói cách khác, giới trẻ ngày nay dành phần lớn thời gian trên mạng, điều này ngăn cản họ tương tác trực tiếp với những người khác. Việc thiếu tương tác mặt đối mặt này có thể khiến họ kém đồng cảm và dễ phạm tội như phá hoại, vẽ bậy hoặc trộm đồ, những hành vi thiếu tôn trọng tài sản của người khác. Khuyến khích hoặc thậm chí bắt buộc họ tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn, chẳng hạn như thể thao và các nhóm khác, là một bước thiết thực theo hướng này.

Nhìn chung, mặc dù sự gia tăng tội phạm vị thành niên là một xu hướng đáng lo ngại, nhưng nó có thể giảm đáng kể, nếu không muốn nói là hoàn toàn bị xóa bỏ, bằng cách tập trung vào việc nâng cao cuộc sống gia đình của một người trẻ tuổi và giúp họ phát triển như một con người bằng cách hỗ trợ sự phát triển các kỹ năng xã hội của họ.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: