IELTS WRITING TASK 2: CONSUMER GOODS AND NATURAL ENVIRONMENT

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 27/ 09/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IELTS WRITING TASK 2: CONSUMER GOODS AND NATURAL ENVIRONMENT

An increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. Why is this the case, and what solutions are possible?

 

As more consumer items are produced today, the environment has suffered more damages. I'll discuss a number of causes behind this and suggest some solutions.


Firstly, the mass production of disposable goods and the chemical by-products from the manufacturing process are the two ways that the increased production of consumer goods hurts the environment. As more products are manufactured, factories discharge more hazardous waste and emissions into the environment. Numerous marine and land creatures perish as a result of compromised water sources and extremely polluted air. Additionally, more single-use products—the majority of which are non-biodegradable—are introduced to meet the ever-growing demands of consumers. These products, despite having a limited lifespan, can linger as waste for thousands of years, converting our world into a giant landfill and endangering the habitats of all living things.

 

To reduce the damaging effects on the environment brought on by the expanding consumption of consumer products, action must be taken as quickly as possible. The adoption of eco-friendly products should be promoted by businesses first. For instance, the large coffee chain Starbucks has discontinued the use of plastic straws in favor of reusable straws made of materials like paper or bamboo. Additionally, a lot of countries are supporting the creation of environmentally friendly manufacturing techniques. For instance, many states in the U.S. provide tax rebates and other incentives for companies employing renewable energy, and some companies are even permitted to buy green energy at a lower cost than conventional fossil fuels.

 

In conclusion, The rise in consumer goods manufacturing has a negative influence on the environment for two main reasons. Both governments and corporations need to work together to alter the production processes to use ecological resources in order to address this issue.

 

TỪ VỰNG

Disposable goods: hàng dùng một lần

Hazardous waste: chất thải nguy hại

Perish: diệt vong

Non-biodegradable: không thể phân hủy sinh học

Tax rebates: giảm thuế

 

Dịch:

 

Ngày nay, khi các mặt hàng tiêu dùng được sản xuất nhiều hơn, môi trường đã bị tổn hại nhiều hơn. Tôi sẽ thảo luận về một số nguyên nhân đằng sau điều này và đề xuất một số giải pháp.


Thứ nhất, việc sản xuất hàng loạt hàng hóa dùng một lần và các sản phẩm phụ hóa học từ quá trình sản xuất là hai cách mà việc gia tăng sản xuất hàng tiêu dùng làm tổn hại đến môi trường. Khi sản xuất nhiều sản phẩm hơn, các nhà máy thải ra môi trường nhiều chất thải và khí thải độc hại hơn. Nhiều sinh vật biển và đất liền bị diệt vong do nguồn nước bị xâm hại và không khí cực kỳ ô nhiễm. Ngoài ra, nhiều sản phẩm sử dụng một lần - phần lớn không thể phân hủy - được giới thiệu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Những sản phẩm này, mặc dù có tuổi thọ hạn chế, nhưng có thể tồn tại như chất thải trong hàng nghìn năm, biến thế giới của chúng ta thành một bãi rác khổng lồ và gây nguy hiểm cho môi trường sống của mọi sinh vật.

 

Để giảm bớt những tác hại đối với môi trường do việc mở rộng tiêu thụ các sản phẩm tiêu dùng, cần phải hành động càng nhanh càng tốt. Việc áp dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường nên được các doanh nghiệp thúc đẩy trước tiên. Ví dụ, chuỗi cà phê lớn Starbucks đã ngừng sử dụng ống hút nhựa để chuyển sang ống hút tái sử dụng được làm từ các vật liệu như giấy hoặc tre. Ngoài ra, nhiều quốc gia đang hỗ trợ việc tạo ra các kỹ thuật sản xuất thân thiện với môi trường. Ví dụ, nhiều bang ở Hoa Kỳ cung cấp các khoản giảm thuế và các ưu đãi khác cho các công ty sử dụng năng lượng tái tạo và một số công ty thậm chí còn được phép mua năng lượng xanh với chi phí thấp hơn so với nhiên liệu hóa thạch thông thường.

 

Kết luận, sự gia tăng sản xuất hàng tiêu dùng có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường vì hai lý do chính. Cả hai chính phủ và các tập đoàn cần phải làm việc cùng nhau để thay đổi các quy trình sản xuất để sử dụng các nguồn tài nguyên sinh thái nhằm giải quyết vấn đề này.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: