IETLS SPEAKING PRACTICE-LAUGH- FORGEIGN CULTURE

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

  • Ngày đăng 28/ 09/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

IETLS SPEAKING PRACTICE-LAUGH- FORGEIGN CULTURE

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành  thi ielts speaking Test 16 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo  cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong  kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 16 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast.
Bài Ielts speaking Test 16 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about LAUGh. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề vui cười
Part 2 about COUNTRY'S CULTURE Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề quốc gia mà bạn thích
Part 3 countinues about VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị của văn hóa nước ngoài

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 16 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại 
đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 16 Nào.


PART 1
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Laugh

1. Are you the kind of person who makes people laugh?
2. Do you like to watch movies or TV shows that make people laugh?
3. Do you think it is important to laugh with friends?

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.
 PART 2 

Describe a foreign country you want to know more about.
You should say:
• What it is;
• Where it is;
• How you know it;
• And why you want to know more about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What do you think is the best way to learn a foreign culture?
2. What do you think is the biggest problem to work in a foreign country?
3. Some people say that reading is the best way to know about a culture, do you agree?


 Sample Answer to PART 1 

Laugh

1. Are you the kind of person who makes people laugh?
You should probably ask my friends. I guess I am. Frankly speaking, I’m really into reading jokes. I mean, when I have time, I read funny stories and try to remember them so that I can tell my friends all the interesting details. When my friends laugh at the jokes, I have an intense feeling of accomplishment.

Bạn có lẽ nên hỏi bạn bè của tôi. Tôi đoán tôi. Thành thật mà nói, tôi thực sự thích đọc truyện cười. Ý tôi là, khi có thời gian, tôi đọc những câu chuyện hài hước và cố gắng ghi nhớ chúng để có thể kể cho bạn bè nghe những chi tiết thú vị. Khi bạn bè của tôi cười vì những câu chuyện cười, tôi có một cảm giác hoàn thành mãnh liệt.

2. Do you like to watch movies or TV shows that make people laugh?
Definitely, yes! Who doesn't? Spending leisure time in front of a screen is all about relaxing ourselves and having fun. So, when I have the chance to choose a film or a TV show, I select ones that can make me feel joyful. Although tragedies and documentaries can make people think, I still prefer comedies.

Chắc chắn là có! Ai không? Dành thời gian giải trí trước màn hình là để thư giãn và vui vẻ. Vì vậy, khi tôi có cơ hội chọn một bộ phim hoặc một chương trình truyền hình, tôi sẽ chọn những bộ phim có thể khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Mặc dù bi kịch và phim tài liệu có thể khiến mọi người suy nghĩ, nhưng tôi vẫn thích phim hài hơn.

3. Do you think it is important to laugh with friends?
Well, it’s a really interesting question. I do believe that laughing with my close friends is really important. Because when everyone’s laughing together, it means you’re having great fun and sharing a lot in common. I reckon that a friendship can be greatly enhanced by sincere laughter.

Chà, đó là một câu hỏi thực sự thú vị. Tôi tin rằng cười với những người bạn thân của tôi thực sự quan trọng. Bởi vì khi mọi người cùng cười, điều đó có nghĩa là bạn đang rất vui và chia sẻ nhiều điểm chung. Tôi nghĩ rằng một tình bạn có thể được nâng cao rất nhiều bằng những tiếng cười chân thành.

 Sample Answer to PART 2 

One country that I’ve never been to is New Zealand. It’s located in the Southern Hemisphere, on the continent of Oceania, and its nearest neighbor is Australia. It is quite far away from where I live, so I haven’t yet had the chance to visit. I would like to go there in the future, though. This year, I’m too busy working but maybe I will get the chance to visit it next year, or the year after that.

There are many reasons that I would like to visit New Zealand. For one thing, it looks like a stunningly beautiful country. Its natural scenery seems captivating to me, and I’d love to travel around seeing the mountains and rugged coastline. Besides, in these places, there are many amazing animals to see, and I’m a big fan of wildlife watching. In addition, New Zealand has a long and fascinating history, which I’d like to explore.

New Zealand seems like a good country to visit for those reasons, as well as because it is a modern nation with a good tourist infrastructure. People there speak English, which is also a bonus.

 

Một quốc gia mà tôi chưa từng đến là New Zealand. Nó nằm ở Nam bán cầu, trên lục địa Châu Đại Dương và nước láng giềng gần nhất của nó là Úc. Nó khá xa nơi tôi ở nên tôi chưa có cơ hội đến thăm. Tuy nhiên, tôi muốn đến đó trong tương lai. Năm nay, tôi quá bận rộn với công việc nhưng có lẽ tôi sẽ có cơ hội đến thăm nó vào năm sau, hoặc năm sau.
 
Có rất nhiều lý do mà tôi muốn đến thăm New Zealand. Đối với một điều, nó trông giống như một đất nước xinh đẹp tuyệt vời. Khung cảnh thiên nhiên của nó có vẻ quyến rũ đối với tôi và tôi muốn đi du lịch khắp nơi để ngắm những ngọn núi và đường bờ biển gồ ghề. Ngoài ra, ở những nơi này, có rất nhiều loài động vật tuyệt vời để xem và tôi là một người rất thích xem động vật hoang dã. Ngoài ra, New Zealand có một lịch sử lâu đời và hấp dẫn mà tôi muốn khám phá.
 
New Zealand có vẻ là một quốc gia tốt để đến thăm vì những lý do đó, cũng như vì nó là một quốc gia hiện đại với cơ sở hạ tầng du lịch tốt. Mọi người ở đó nói tiếng Anh, đó cũng là một phần thưởng.

 Sample Answer to PART 3 

1. What do you think is the best way to learn a foreign culture?
Well, I think one of the best ways to experience and understand a foreign culture is to actually live among it. It might take a while to save for, but planning a trip overseas to a country you’re interested in can be the best way of opening yourself up to a new culture.

Tôi nghĩ rằng một trong những cách tốt nhất để trải nghiệm và hiểu một nền văn hóa nước ngoài là thực sự sống giữa nó. Có thể mất một khoảng thời gian để tiết kiệm, nhưng lập kế hoạch cho một chuyến đi ra nước ngoài đến một quốc gia mà bạn quan tâm có thể là cách tốt nhất để mở rộng bản thân bạn với một nền văn hóa mới.

2. What do you think is the biggest problem to work in a foreign country?
Obviously, the language barrier is one of the major issues. There are many situations where there is miscommunication or misunderstanding. If you hear a lot of giggling during a conference or a discussion then you know there is a problem there. Sometimes you have to use analogies to explain something.

Rõ ràng, rào cản ngôn ngữ là một trong những vấn đề lớn. Có nhiều tình huống thông tin sai hoặc hiểu sai. Nếu bạn nghe thấy nhiều tiếng cười khúc khích trong một hội nghị hoặc một cuộc thảo luận thì bạn biết rằng có vấn đề ở đó. Đôi khi bạn phải sử dụng phép loại suy để giải thích điều gì đó.

3. Some people say that reading is the best way to know about a culture, do you agree?
While, I don’t really agree. Reading can help people learn some of the history and traditions of other cultures, but the content of a book may be outdated and incomplete. I believe that seeing is believing. So, I think the best way to know about a culture is to live in it for a while.

Trong khi, tôi không thực sự đồng ý. Đọc sách có thể giúp mọi người tìm hiểu một số lịch sử và truyền thống của các nền văn hóa khác, nhưng nội dung của một cuốn sách có thể lỗi thời và không đầy đủ. Tôi tin rằng nhìn thấy là tin. Vì vậy, tôi nghĩ cách tốt nhất để biết về một nền văn hóa là sống trong đó một thời gian.

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Zalo: Bilingo
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: