ILETS SPEAKING PRACTICE-NEWSPAPER-FAMILY MEMBER

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 23/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

ILETS SPEAKING PRACTICE-NEWSPAPER-FAMILY MEMBER

Hôm nay Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến học viên 1 bài thực hành thi ielts speaking Test 11 giống như bài thi thật gồm có 3 phần để các bạn thực hành. Và Bilingo cũng đưa ra các sample answe để các bạn có thể dựa trên đó thực hành giúp các bạn nâng điểm trong kỳ thi ielts speaking. Bài ielts speaking test 11 này mô phỏng y như bài thi thật và dựa trên bộ Ielts speaking forcast. Bài Ielts speaking Test 11 của Bilingo sẽ bao gồm 3 phần:

Part 1 about newpaper and magazine. Phần 1 gồm 3 câu hỏi nói về chủ đề bạn thích báo hay tạp chí

Part 2 about "Family member" Phần 2 sẽ là bài nói về chủ đề người thân trong gia đình nhờ giúp

Part 3 countinues about "Helping". Phần 3 sẽ tiếp tục hỏi sâu hơn về tầm quan trọng và giá trị khi trẻ con giúp người lớn

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi của ielts speaking test 11 và tập trả lời như đang ở trong phòng thi, Các bạn có thể tự ghi âm lại đế xem bản thân nói thế nào sau đó hãy đối chiếu với đáp án brand 7+ của bên mình nhé. Hãy cùng bắt đầu bài ielts speaking test 11 Nào.


 PART 1 
Now in the first part, I’d like to ask you some questions about yourself.

Newspaper & Magazine

1. Do you prefer to read newspapers or magazines?
2. Do you prefer to read news online or on a newspaper?

 PART 2 

You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you if you wish.

Describe a time when a family member asked you for help.
You should say:
• When it was;
• Who asked you for help;
• How you helped;
• And how you felt about it.

 PART 3 
Discussion topics:

1. What can children help parents with?
2. What are the benefits of children helping their parents?
3. Should parents reward their children when they help others?


 Sample Answer to PART 1 
Newspaper & Magazine

1. Do you prefer to read newspapers or magazines?
I prefer reading newspapers than magazines. Reading a newspaper is always beneficial for learning new things. Newspapers provide contemporary local news, international news, editorials, entertainment, sports news and so on. Without reading newspapers, one can't keep himself/herself updated with the latest news and views of the world. While, magazines only offer knowledge or stories in a particular field.

Tôi thích đọc báo hơn tạp chí. Đọc báo luôn có lợi cho việc học hỏi những điều mới. Báo chí cung cấp tin tức địa phương đương đại, tin tức quốc tế, xã luận, giải trí, tin tức thể thao, v.v. Nếu không đọc báo, người ta không thể cập nhật những tin tức và quan điểm mới nhất của thế giới. Trong khi, tạp chí chỉ đưa ra những kiến ​​thức hoặc câu chuyện về một lĩnh vực cụ thể

2. Do you prefer to read news online or on a newspaper?
I prefer to read news online. The Internet has become so popular that some newspapers are going out of business as people have begun to get their news online. There are multiple sources to get news via the
Internet. Those same newspapers and TV news shows also have online counterparts. Additionally, there are so many social media apps that can help you pull all your favorite news items together, such as Facebook and Twitter. So, reading news online can give you instant access to the news you want.

Tôi thích đọc tin tức trực tuyến hơn. Internet đã trở nên phổ biến đến mức một số tờ báo ngừng kinh doanh khi mọi người bắt đầu đưa tin tức của họ lên mạng. Có nhiều nguồn để nhận tin tức qua
Internet. Những tờ báo và chương trình tin tức truyền hình tương tự cũng có các đối tác trực tuyến. Ngoài ra, có rất nhiều ứng dụng truyền thông xã hội có thể giúp bạn tập hợp tất cả các mục tin tức yêu thích của mình lại với nhau, chẳng hạn như Facebook và Twitter. Vì vậy, đọc tin tức trực tuyến có thể giúp bạn truy cập ngay vào tin tức mà bạn muốn.

 Sample Answer to PART 2 
Well, the experience I am going to tell you happened during the last summer vacation. I visited my cousin and helped him with his English. Since I studied English at university, he asked me to teach him some grammar and reading skills.

My cousin who I taught was 18 years old. At that time, he was working hard to prepare for the college entrance exam. Among all the subjects, his English was the worst. In order to understand his grammar
and reading problems, I found some previous authentic exam papers for him to do. According to all the mistakes he made, I explained some grammar knowledge to him, such as the tenses and clauses. Then, I also taught him some reading skills like how to read quickly and locate the answers in the passage. As we progressed, he was able to keep up with me easily. After teaching him for three days, he said he had learned a lot from me. I was also glad to see his accuracy has improved.

This was an really rewarding experience for me. I was just so excited. Since I had never experienced teaching a relative some English knowledge, it was really special to me. I found that teaching English was not as difficult as I thought.

 

Chà, kinh nghiệm mà tôi sắp kể cho bạn đã xảy ra trong kỳ nghỉ hè vừa qua. Tôi đã đến thăm anh họ của mình và giúp anh ấy học tiếng Anh. Vì tôi học tiếng Anh ở trường đại học, anh ấy đã nhờ tôi dạy cho anh ấy một số kỹ năng đọc và ngữ pháp.
 
Em họ tôi, người tôi dạy năm nay 18 tuổi. Khi đó, anh đang chăm chỉ ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong số tất cả các môn học, tiếng Anh của anh kém nhất. Để hiểu ngữ pháp của anh ấy
và đọc các vấn đề, tôi tìm thấy một số bài kiểm tra xác thực trước đây cho anh ta để làm. Theo tất cả những lỗi anh ấy mắc phải, tôi đã giải thích một số kiến ​​thức ngữ pháp cho anh ấy, chẳng hạn như các thì và mệnh đề. Sau đó, tôi cũng dạy cậu ấy một số kỹ năng đọc như cách đọc nhanh và tìm câu trả lời trong đoạn văn. Khi chúng tôi tiến bộ, anh ấy có thể theo kịp tôi một cách dễ dàng. Sau khi dạy anh ấy trong ba ngày, anh ấy nói rằng anh ấy đã học được rất nhiều điều từ tôi. Tôi cũng rất vui khi thấy độ chính xác của anh ấy đã được cải thiện.
 
Đây là một kinh nghiệm thực sự bổ ích đối với tôi. Tôi đã rất vui mừng. Vì tôi chưa từng dạy một người họ hàng kiến ​​thức tiếng Anh nào nên nó thực sự đặc biệt đối với tôi. Tôi thấy rằng việc dạy tiếng Anh không khó như tôi nghĩ.

 Sample Answer to PART 3 

1. What can children help parents with?
Well, I think firstly, children can help their parents by doing household chores, like preparing meals, cleaning and doing laundry. Besides, children can also help their parents about modern technology. Many parents are not good at using computers and some mobile apps. Teaching them how to use these devices properly will make their lives much more convenient.

Tôi nghĩ trước hết, trẻ em có thể giúp bố mẹ bằng cách làm những công việc gia đình, như chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp và giặt giũ. Bên cạnh đó, trẻ cũng có thể giúp đỡ bố mẹ về công nghệ hiện đại. Nhiều phụ huynh không giỏi sử dụng máy tính và một số ứng dụng di động. Dạy chúng cách sử dụng những thiết bị này đúng cách sẽ giúp cuộc sống của chúng thuận tiện hơn rất nhiều.

2. What are the benefits of children helping their parents?
Well, helping parents do household chores can lighten their burden of life. At the same time, doing household chores helps children learn about what they need to do to care for themselves and their family. They learn skills they can use in their adult lives.

Chà, giúp bố mẹ làm việc nhà có thể giảm bớt gánh nặng cuộc sống cho họ. Đồng thời, làm việc nhà giúp trẻ biết được những việc cần làm để chăm sóc bản thân và gia đình. Họ học các kỹ năng mà họ có thể sử dụng trong cuộc sống trưởng thành của họ.

 
3. Should parents reward their children when they help others?
Yes. I think rewards can encourage children’s good behaviors. Rewards can help get children to do more of the things you want them to do. In addition to some material rewards, such as toys or other things that cost money. Parents should give their children more social rewards, such as praise and affection, because I think social rewards are free and can be more powerful than material rewards.
 
Đúng. Tôi nghĩ phần thưởng có thể khuyến khích những hành vi tốt của trẻ. Phần thưởng có thể giúp trẻ làm nhiều việc hơn mà bạn muốn trẻ làm. Ngoài một số phần thưởng vật chất, chẳng hạn như đồ chơi hoặc những thứ khác tốn tiền. Cha mẹ nên cho con cái nhiều phần thưởng xã hội hơn, chẳng hạn như khen ngợi và tình cảm, vì tôi nghĩ phần thưởng xã hội là miễn phí và có thể có tác dụng mạnh hơn phần thưởng vật chất.

 Vocabulary 

 • material rewards (n) phần thưởng vật chất

 • lighten (v) giảm bớt

 • household chores (n) công việc gia đình

♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo: Bilingo
 • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: