MAAN CACCAM DARIO (MARRY ANN)

  • Tác giả Millary Clinton Anna

  • Ngày đăng 23/ 05/ 2018

  • Bình luận 1 Bình luận

MAAN CACCAM DARIO (MARRY ANN)

Hello! I’m teacher Mary Ann! I’m 31 years old and I’m from the Philippines! I’ve been teaching ESL for almost 8 years already. Being an English teacher is absolutely fun. What I love about this job is that I have the opportunity to meet different kinds of people with different culture and tradition. I like listening to their stories and share my own experiences as well. Sometimes, I can also learn something important from my students and that makes teaching foreign students more interesting and exciting! I really love this job and I plan to continue teaching for as long as I can.

 

EMPLOYMENT BACKGROUND:

>HOMEBASED ESL/IELTS TEACHER (at present)

>ESL, TOEIC and IELTS TEACHER (2012- present)

-Monol International Education Institute (Baguio City)

>ESL TEACHER (2011- 2012)

-Choice For You English Academy (Baguio City)

>ESL TEACHER (2010- 2011)

-Junior CNS (Baguio City)

EDUCATIONAL BACKGROUND:

Bachelor of Science in Nursing Graduate (2003-2007)

1 Bình luận
  • Anh Pham
    Anh Pham
    1/16/2019 6:11:43 PM

    Cô rất dễ thương, vui tính và nhiệt tình. Cô nói chuyện cũng dễ hiểu với cố gắng tạo nhiều cơ hội để mình có thể nói đc nhiều hơn, cải thiện tốt hơn về tính nhút nhát

Đăng bình luận
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của 11BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.