MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ APOLOGIZING & EXPRESSING REGRET

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 2

 • Ngày đăng 02/ 12/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

MẪU CÂU TIẾNG ANH VỀ APOLOGIZING & EXPRESSING REGRET

Nếu Bạn Không Biết Nói Những Nâu tiếng Anh Về Xin Lỗi Hay Bộc Lộ Cảm Xúc Hối Hận Thì Bạn Có Thể Tham Khảo Những Mẫu Câu Sau.

Kim and Nathan are a married couple. They had a big fight earlier in the day, because Kim booked flights to visit her parents during their vacation – but Nate had been making other plans to travel with friends. Now listen to their conversation as they make amends:

Conversation – Apologizing

TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

Nathan: Kim, I just wanted to apologize for yelling at you earlier.

Kim: Well, you should be sorry.

Nathan: I’ve been under a lot of stress at work, but that’s no excuse. I shouldn’t have lost my temper.

Kim: Look – don’t worry about it. I’d like to apologize too – I definitely should have checked with you before making plans for our vacation.

Nathan: It’s all right.

Kim: Next time, I’ll make sure we’re on the same page about decisions like this.

Nathan: It’s partially my fault, too. I’ve been so busy that we haven’t even really had time to talk lately.

Kim: I understand.

Nathan: You know, sometimes I wish I hadn’t taken this job. It’s turning out to be more demanding than I expected.

Kim: I’m sure it’ll get easier once you learn the ropes. What do you want to do about our vacation, though? If only I hadn’t bought non-refundable tickets!

Nathan: That’s OK. We’ll go visit your family this year – and next year we’ll plan a trip together.

Nathan: Kim, tôi chỉ muốn xin lỗi vì đã hét vào mặt bạn trước đó.

Kim: Chà, bạn nên xin lỗi.

Nathan: Tôi đã rất căng thẳng trong công việc, nhưng đó không phải là lý do bào chữa. Tôi không nên mất bình tĩnh.

Kim: Nghe này – đừng lo lắng về điều đó. Tôi cũng muốn xin lỗi - tôi chắc chắn nên kiểm tra với bạn trước khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của chúng tôi.

Nathan: Không sao đâu.

Kim: Lần tới, tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta có cùng quan điểm về những quyết định như thế này.

Nathan: Đó cũng là một phần lỗi của tôi. Tôi đã rất bận rộn đến nỗi gần đây chúng tôi thậm chí không có thời gian để nói chuyện.

Kin: Tôi hiểu rồi.

Nathan: Bạn biết đấy, đôi khi tôi ước mình đã không nhận công việc này. Nó hóa ra đòi hỏi nhiều hơn tôi mong đợi.

Kim: Tôi chắc chắn rằng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn học được các sợi dây. Tuy nhiên, bạn muốn làm gì về kỳ nghỉ của chúng tôi? Giá như tôi đã không mua vé không hoàn lại!

Nathan: Không sao đâu. Chúng tôi sẽ đi thăm gia đình bạn trong năm nay – và năm tới chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho một chuyến đi cùng nhau.

Conversation Vocabulary & Phrases

The basic way to apologize is to say “I’m sorry” or “I want / I’d like to apologize” (more formal). You can also add the word “for...” and then describe exactly why you are apologizing:

 •   “I’m sorry for yelling at you.”   "Tôi xin lỗi vì đã hét vào mặt bạn." 
 •  “I’m sorry for using your computer without asking.”  “Tôi xin lỗi vì đã sử dụng máy tính của bạn mà không hỏi.”
  

 

 •  “I want to apologize for losing my temper.”   “Tôi muốn xin lỗi vì đã mất bình tĩnh.”
 •  “I’d like to apologize for missing the deadline.”   “Tôi muốn xin lỗi vì đã bỏ lỡ thời hạn.”

For very minor mistakes – like bumping into someone – you can use these phrases:

 •  “Oops – sorry.”   "Ối xin lỗi." 
 •  “Sorry about that.”   "Xin lỗi vì điều đó."
 •  “Excuse me.”   "Xin lỗi."

                  Say this when you cough, burp, fart, blow your nose, or make another bodily noise in public.

If you did something VERY bad and you want to apologize even more strongly, you can say:

 •  “I’m really sorry / I’m so sorry.”  “Tôi thực sự xin lỗi / Tôi rất xin lỗi.”
 •  “Please accept my sincere apology.”  “Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi.”

                 Very formal – used in professional situations

 •  “I can’t express how sorry I am.”   “Tôi không thể bày tỏ rằng tôi xin lỗi như thế nào.”

Accepting Responsibility

When apologizing, it can be helpful to show that you recognize what you did wrong.

Here are some phrases for expressing your role in the problem:

 •  “It was my fault.”  "Đó là lỗi của tôi."  
 •  “I messed up.”  "Tôi sai lầm."
 •  “I know I let you down.”  "Tôi biết tôi đã làm bạn thất vọng." “Tôi đã sai khi…”
 •  “It was wrong of me to...”  “Tôi đã sai khi…”
 •  “I should have...” / “I shouldn’t have...”  “Lẽ ra tôi nên…” / “Tôi không nên…”

         Use these phrases to say what you wish you had done differently.
               o “I should have called to tell you I’d be late.”  Lẽ ra tôi nên gọi để báo cho bạn biết là tôi sẽ đến trễ.

               o “I shouldn’t have taken your CD without asking.”  “Đáng lẽ tôi không nên lấy đĩa CD của bạn mà không hỏi trước.”

 •  “I accept full responsibility.” (formal) “Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm.” 
 •  “My behavior was inexcusable.” (formal)  “Hành vi của tôi không thể tha thứ được.” 

Promising to Do Better

It’s also common to include a promise in your apology, using will/won’t:

 •   “Sorry about the spill – I’ll clean it up.”   “Xin lỗi về vụ tràn – Tôi sẽ dọn sạch nó.”
 •  “I’m sorry for breaking your calculator – I’ll buy you another one.”  “Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng máy tính của bạn – Tôi sẽ mua cho bạn một cái khác.”
 •  “I apologize for the mistake – I’ll be more careful next time.”   “Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn – Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”
 •  “I’d like to apologize for being late – it won’t happen again.”   “Tôi muốn xin lỗi vì đã đến muộn – điều đó sẽ không xảy ra nữa.”

Asking for Forgiveness

Sometimes people end an apology by asking the other person to forgive:

 •  “Please don’t be angry at me.”  “Xin đừng giận tôi.”
 •  “Please don’t hold it against me.”  “Xin đừng giận tôi.”
 •  “Will you forgive me?”   "Bạn se tha thư cho tôi chư?"

Responding to an Apology
There are several ways to respond to an apology, depending on the situation and the seriousness of the problem:

 •  “That’s OK.” "Vậy là được rồi." 
 •  “It’s all right.” “Không sao đâu.”
 •  "Don't worry about it.” "Đừng lo lắng về nó."
 •  “No problem.”  "Không vấn đề gì."
 •  “No harm done.” “Không có hại gì.”

               Say this to emphasize that there’s no major damage resulting from the person’s mistake.

 •  “It happens.” "Nó xảy ra." 

                 Say this when the other person has made a mistake that is common, and happens frequently to everyone

 •  “I understand.”  "Tôi hiểu." 

For more serious problems, you can add these phrases. They emphasize the fact that you consider the problem resolved, and you don’t want it to affect your relationship in the future.

 •  “Let’s forget about it.” "Hãy quên nó."  
 •  “We’ll say no more about it.” “Chúng tôi sẽ không nói thêm về nó nữa.”
 •  “We’ll consider the matter closed.” “Chúng tôi sẽ coi như vấn đề đã khép lại.”
 • “I forgive you.” / “You’re forgiven.” "Tôi tha thứ cho bạn." / "Bạn được tha thứ."

Unfortunately, when you apologize, the other person might still be angry, and not want to accept the apology. Here are some examples of angry rejections of apologies:

 •  “I’m sorry for the way I treated you yesterday.”

                 “You should be!”

                       "Bạn nên!"

 •    “I’d like to apologize for the late delivery.”

                 “Well, that’s not good enough! I’d like a refund, too.”

          “Chà, điều đó không đủ tốt! Tôi cũng muốn được hoàn lại tiền.”

 •  “Sorry about the loud music last night.”

                   “Don’t do it again.” / “Don’t let it happen again.” 

                   “Đừng làm thế nữa.” / “Đừng để nó xảy ra lần nữa.”


     You can use a variation of this last phrase together with one of the other phrases when you DO want to accept the apology,   but you also want to warn the other person  that future mistakes will not be tolerated. For example: “It’s all right. Just don’t let it happen again, OK?”

In the conversation, we also see four different ways to express regret.

I should have... / I shouldn’t have...

 •  “I should have studied harder for that test. I was pretty unprepared.” :     “ Lẽ ra tôi nên học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra đó. Tôi đã khá thiếu chuẩn bị.”
 •  “I saw a beautiful sunset yesterday. I should have taken a picture.”  :      “Hôm qua tôi đã thấy một hoàng hôn tuyệt đẹp. Lẽ ra tôi nên chụp một bức ảnh.”
 •  “I shouldn’t have left my umbrella at home – it’s starting to rain now.” :    “Lẽ ra tôi không nên để ô ở nhà – bây giờ trời bắt đầu mưa rồi.”
 •  “I have a stomachache. I shouldn’t have eaten so much at the buffet.” :  "Tôi bị đau bao tử. Lẽ ra tôi không nên ăn nhiều như vậy trong bữa tiệc buffet.”

Pronunciation tip: Most native speakers pronounce these expressions like should of / shoulda and shouldn’t of or shouldn’a – but the correct way to write it is always “should have” and “shouldn’t have.”

I regret –ING...

 •  “I regret dropping out of school – it was a big mistake.” : “Tôi hối hận vì đã bỏ học – đó là một sai lầm lớn.”  
 •  “I regret waiting until I was an adult to start learning another language.”:  “Tôi hối hận vì đã đợi đến khi trưởng thành mới bắt đầu học một ngôn ngữ khác.”
 •  “I regret not studying abroad when I had the chance.” : “Tôi hối hận vì đã không đi du học khi có cơ hội.”
 •  “I regret not staying in touch with my childhood friends.” :  “Tôi rất tiếc vì đã không giữ liên lạc với những người bạn thời thơ ấu của mình.”

When talking about things you wish were different in the past, always use the –ING form of the verb after “regret.” This is a bit more formal; in spoken English we usually use “I wish I had / hadn’t”:

I wish + past perfect:

 •  “I wish I’d started taking dance lessons years ago.” : “Tôi ước mình đã bắt đầu học khiêu vũ từ nhiều năm trước.”   
 •  “I’m stuck in traffic – I wish I’d taken the train instead of the bus.” : “Tôi bị kẹt xe – tôi ước mình đã đi tàu thay vì xe buýt.”
 •  “I wish I hadn’t broken up with my high school boyfriend – but I was young and immature.” : “Tôi ước mình đã không chia tay với bạn trai thời trung học – nhưng tôi còn trẻ và chưa trưởng thành.”
 •  “I wish I hadn’t drunk that whole bottle of wine yesterday. Now I have a terrible hangover.” :  “Tôi ước tôi đã không uống cả chai rượu ngày hôm qua. Bây giờ tôi có một nôn nao khủng khiếp''.                                                               

If only + past perfect...! 

This phrase is often used as an exclamation:

 •  “If only I’d invested in Apple Computers 20 years ago! If I had, I’d be rich today.” : “Giá như tôi đầu tư vào Máy tính Apple 20 năm trước! Nếu tôi có, tôi sẽ giàu có ngày hôm nay''.   
 •  “If only I’d known you were coming! I would have made dinner.” : “Giá như tôi biết bạn sẽ đến! Tôi sẽ làm bữa tối''.
 •  “If only I hadn’t been so shy in college! I probably would have had a lot more fun.” : “Giá như tôi không quá nhút nhát ở trường đại học! Tôi có lẽ sẽ có nhiều niềm vui hơn.''
 •  “I couldn’t sleep at all last night – if only I hadn’t watched that horror movie before going to bed!” : “Đêm qua tôi không ngủ được – giá như tôi không xem bộ phim kinh dị đó trước khi đi ngủ!”

“If only + past perfect” is often followed by imagining what would have happened if your action in the past had been different, as in the first three examples.


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: