Những câu nói Tiếng Anh tích cực tại môi trường làm việc

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 11/ 03/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

Những câu nói Tiếng Anh tích cực tại môi trường làm việc

Bạn có đang đi làm không? Nếu có hay sắp phải đi thì đây chính là bài viết dành riêng cho bạn đấy. Trong môi trường làm việc, những lời động viên, tích cực là những điều không thể thiếu để thúc tiến công việc của bản thân và ngay cả đồng nghiệp. Nếu bạn chỉ chăm chăm vào những lời chỉ trích, quát mắng thì hiệu suất công việc sẽ không bao giờ đạt được như bạn mong đợi. Vậy trước tiên, hãy cùng Bilingo điểm danh qua một vài loại câu mà bạn có thể dùng để khen thưởng, đồng ý, và cổ vũ tinh thần tại nơi làm việc nhé.

 

POSITIVE WORDS AND LINES TO USE AT WORK

 1. I will definitely make sure that it gets sorted. Tôi chắc chắn sẽ đảm bảo rằng nó được sắp xếp.
 2. I absolutely agree with you... Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.
 3. I can certainly help you.. Tôi chắc chắn có thể giúp bạn ...
 4. That is exactly right.. Điều đó hoàn toàn chính xác..
 5. I completely agree with you... Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn...
 6. I will quickly run through this with you... Tôi sẽ nhanh chóng vượt qua điều này với bạn...
 7. That is a fantastic way to look at it... Đó là một cách tuyệt vời để nhìn vào nó ...
 8. Great news! Tin tốt!
 9. Marvellous choice... Sự lựa chọn tuyệt vời...
 10. That is an excellent suggestion... Đó là một gợi ý tuyệt vời...
 11. I hope you enjoy your... Tôi hy vọng bạn thích...
 12. Splendid! All that is left to do now... Tuyệt vời! Tất cả những gì còn lại để làm bây giờ ...
 13. Yes, it is essential that you do this today... Vâng, điều cần thiết là bạn phải làm điều này ngày hôm nay...
 14. That is a very generous offer. Đó là một đề nghị rất hào phóng.
 15. I can highly recommend... Tôi đề xuất cao...
 16. Thanks, we try our best to provide a friendly service... Cảm ơn, chúng tôi cố hết sức để cung cấp một dịch vụ thân thiện...
 17. That it is an interesting idea.. Rằng đó là một ý tưởng thú vị...
 18. Yes, it is an exciting and popular new service.. Vâng, đó là một dịch vụ mới thú vị và phổ biến..

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: