Những câu thoại nổi tiếng trong Harry Potter

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 19/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Những câu thoại nổi tiếng trong Harry Potter

Harry Potter and the Sorcerer's Stone

(Harry Potter và Hòn đá Phù thủy)

 

 • "Yer a wizard Harry." ― Rubeus Hagrid
 • "I hope you're pleased with yourselves. We could all have been killed — or worse, expelled. Now if you don't mind, I'm going to bed." ― Hermione Granger. Tôi hy vọng bạn hài lòng với chính mình. Tất cả chúng tôi có thể đã bị giết - hoặc tệ hơn, bị trục xuất. Bây giờ nếu bạn không phiền, tôi sẽ đi ngủ 
 • "It does not do well to dwell on dreams and forget to live." ― Albus Dumbledore. Sẽ không tốt nếu cứ chìm đắm trong những giấc mơ và quên đi cuộc sống
 • "To the well-organized mind, death is but the next great adventure." ― Albus Dumbledore. Đối với tâm trí được tổ chức tốt, cái chết là cuộc phiêu lưu vĩ đại tiếp theo
 • "You're a little scary sometimes, you know that? Brilliant... but scary." — Ron Weasley. Đôi khi bạn hơi đáng sợ, bạn biết điều đó không? Rực rỡ ... nhưng đáng sợ
 • "There will be no foolish wand-waving or silly incantations in this class. As such, I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art that is potion-making. However, for those select few who possess the predisposition, I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses. I can tell you how to bottle fame, brew glory, and even put a stopper in death. Then again, maybe some of you have come to Hogwarts in possession of abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention!" — Severus Snape. Sẽ không có chuyện vẫy đũa phép ngu ngốc hoặc những câu thần chú ngớ ngẩn trong lớp học này. Vì vậy, tôi không mong đợi các cô cậu đánh giá cao khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác tạo ra thuốc. Tuy nhiên, đối với những người được chọn, rất ít người sở hữu khuynh hướng, tôi có thể dạy trò cách làm mê hoặc tâm trí và kiểm soát các giác quan. Tôi có thể cho trò biết cách tạo nên danh tiếng, tạo dựng vinh quang, và thậm chí dừng cái chết. Sau đó, có thể một số trò đã đến Hogwarts để sở hữu khả năng kinh khủng đến mức trò cảm thấy đủ tự tin để không lắng nghe bài giảng!
 • "It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends." ― Albus Dumbledore. Cần rất nhiều bản lĩnh để chống lại kẻ thù của chúng ta, nhưng cũng cần rất nhiều để đứng lên chống lại bạn bè của chúng ta.
 • "If there is one thing Voldemort cannot understand, it is love. He didn't realize that love as powerful as your mother's for you leaves its own mark. Not a scar, no visible sign… to have been loved so deeply, even though the person who loved us is gone, will give us some protection forever. It is in your very own skin." — Albus Dumbledore. "Nếu có một điều mà Voldemort không thể hiểu được thì đó chính là tình yêu. Hắn đã không nhận ra rằng tình yêu mạnh mẽ như tình yêu của mẹ dành cho trò để lại dấu ấn riêng. Người yêu thương chúng ta đã ra đi, sẽ cho chúng ta sự bảo vệ mãi mãi. Nó nằm trong chính lớp bảo bọc của trò."
 • "As much money and life as you could want! The two things most human beings would choose above all – the trouble is, humans do have a knack of choosing precisely those things that are worst for them." — Albus Dumbledore. Có nhiều tiền và cuộc sống như trò muốn! Hai thứ mà hầu hết con người sẽ chọn trên tất cả - rắc rối là, con người có sở trường lựa chọn chính xác những thứ tồi tệ nhất đối với họ
 • "The truth. It is a beautiful and terrible thing, and should therefore be treated with great caution." — Albus Dumbledore. Sự thật. Đó là một điều đẹp đẽ và khủng khiếp, và do đó cần được đối xử hết sức thận trọng
 • "There are some things you can’t share without ending up liking each other, and knocking out a twelve-foot mountain troll is one of them." Có một số điều bạn không thể chia sẻ nếu không thích nhau, và hạ gục một con troll cao 12 feet là một trong số đó
 • "Ah, music. A magic beyond all we do here!" — Albus Dumbledore. "Ah, âm nhạc. Một phép thuật vượt xa tất cả những gì chúng ta làm ở đây!"

 

Harry Potter and the Chamber of Secrets

(Harry Potter và Căn phòng Bí mật)

 

 • "Fear of a name only increases fear of the thing itself." — Hermione Granger. Nỗi sợ hãi về một cái tên chỉ làm tăng nỗi sợ hãi về bản thân nó

 • "It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities." — Albus Dumbledore. Chính những lựa chọn của chúng ta, Harry, cho thấy chúng ta thực sự là gì, hơn rất nhiều so với khả năng của chúng ta

 • "Dobby is free." — Dobby. Dobby tự do

 • "Training for the ballet, Potter?" — Draco Malfoy. Luyện tập múa ba lê hả, Potter? 

 • "I’ll be in my bedroom, making no noise and pretending I’m not there." — Harry Potter. Tôi sẽ ở trong phòng ngủ của mình, không gây ồn ào và giả vờ như tôi không có ở đó

 • "Hearing voices no one else can hear isn’t a good sign, even in the wizarding world." — Ron Weasley. Nghe thấy những giọng nói mà không ai khác có thể nghe thấy không phải là một dấu hiệu tốt, ngay cả trong thế giới phù thủy

 • "When in doubt, go to the library." — Ron Weasley. Khi nghi ngờ gì đó, hãy đến thư viện

 • "Fawkes is a phoenix, Harry. Phoenixes burst into flame when it is time for them to die and are reborn from the ashes." — Albus Dumbledore. Fawkes là một con phượng hoàng, Harry. Những con phượng hoàng bùng cháy khi đến lúc chúng phải chết và tái sinh từ đống tro tàn

 • "Fame is a fickle friend, Harry. Celebrity is as celebrity does. Remember that." — Gilderoy Lockhart. Nổi tiếng là một người bạn hay thay đổi, Harry. Người nổi tiếng cũng giống như người nổi tiếng. Hãy nhớ điều đó

 • "Honestly, if you were any slower, you’d be going backward." — Draco Malfoy. Thành thật mà nói, nếu cậu chậm hơn nữa, cậu sẽ bị thụt lùi.

 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

(Harry Potter và Tù nhân Azkaban)

 

 • "I solemnly swear I am up to no good." ― Harry Potter. Tôi trịnh trọng thề rằng tôi không tốt.

 • "'I’m not going to be murdered,’ Harry said out loud. ‘That’s the spirit, dear,’ said his mirror sleepily.Tôi sẽ không bị sát hại ", Harry nói to." Đó là linh hồn, thân yêu" chiếc gương của anh ấy nói một cách buồn ngủ.

 • "Happiness can be found, even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light." ― Albus Dumbledore. Hạnh phúc có thể được tìm thấy, ngay cả trong những lúc tăm tối nhất, nếu người ta chỉ nhớ đến việc bật đèn lên.

 • "Don’t let the muggles get you down." — Ron Weasley. Đừng để những chiếc cốc làm cậu thất vọng

 • "I want to commit the murder I was imprisoned for." — Sirius Black. Tôi muốn phạm tội giết người mà tôi từng bị kết án.

 • "Are you insane? Of course I want to leave the Dursleys! Have you got a house? When can I move in?" — Harry PotterAnh bị điên à? Tất nhiên là tôi muốn rời khỏi Dursley! Anh đã có nhà chưa? Khi nào thì tôi có thể chuyển đến?

 • "Why, dear boy, we don’t send wizards to Azkaban just for blowing up their aunts." — Cornelius Fudge. Tại sao, cậu bé thân yêu, chúng tôi không gửi các pháp sư đến Azkaban chỉ để thổi phồng người cô của chúng đâu.

 • "You think the dead we loved truly ever leave us? You think that we don’t recall them more clearly in times of great trouble?" — Albus Dumbledore. Trò nghĩ rằng những người chết mà chúng ta yêu thương thực sự đã rời bỏ chúng ta? Trò nghĩ rằng chúng ta sẽ không nhớ lại họ khi gặp tình huống xấu nhất sao?

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: