Passage 3rd Level 2 Tests Bilingo

  • Tác giả Bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

  • Ngày đăng 08/ 03/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

Passage 3rd Level 2 Tests Bilingo

Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 xin gửi đến các học viên là các bài kiểm tra của bộ giáo trình Passage 3rd Level 2. Dưới đây có 6 bài kiểm tra sau mỗi 2 bài học (unit)

Bước 2. Chọn UNIT mà bạn mới vừa hoàn thành và nhấn BẮT ĐẦU.

 

 

 

Bước 3: Điền TÊN + SỐ ĐIỆN THOẠI + MÃ LỚP và nhấn bắt đầu để bắt đầu

Note: Bạn nhớ là phải ghi chú mã lớp để giáo viên có thể kiểm tra kết quả làm bài của bạn,

Sau đó nhấn START và sau đó là START GAME


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: