PASSAGES 3RD BOOK MONTHLY TESTS BILINGO

  • Tác giả Bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

  • Ngày đăng 08/ 03/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

PASSAGES 3RD BOOK MONTHLY TESTS BILINGO

Đây là các bài kiểm tra của bộ giáo trình Passage 3rd Edition. Sau mỗi 2 units sẽ có 1 bài kiểm tra để các bạn review lại các lý thuyết đã học. Sau khi học xong mỗi unit 1-2,3-4,5-6,7-8,9-10, vaf 11-12 của sách các bạn hãy làm bài kiểm tra nhé. 

Bước 1. Chọn sách mà bạn đang học và nhấn BẮT ĐẦU.  

 

 

Bước 2. Chọn sách chọn unit mà bạn vừa học xong để làm bài kiểm tra. 

Bước 3: Điền TÊN + SỐ ĐIỆN THOẠI + MÃ LỚP và nhấn bắt đầu để bắt đầu

Note: Bạn nhớ là phải ghi chú mã lớp để giáo viên có thể kiểm tra kết quả làm bài của bạn,

Sau đó nhấn START và sau đó là START GAME

      

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: