• Hotline: 0901189862

Teacher OLU - Native

  • Tác giả 11bilingo Tiếng anh online 1 kèm 1

  • Ngày đăng 01/ 09/ 2021

  • Bình luận 0 Bình luận

Teacher OLU - Native

Hello! My name is Okpara Oluchi Lydia, I am an English teacher with three years of online teaching experience.

Lớp học mẫu của cô OLU.

Đăng bình luận
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của 11BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: