TOPIC TIẾNG ANH: WHY SHOULD WE DO VOLUNTEERING ACTIVITIES?

  • Tác giả Thanh Tuyen

  • Ngày đăng 28/ 05/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

TOPIC TIẾNG ANH: WHY SHOULD WE DO VOLUNTEERING ACTIVITIES?

Hôm nay hãy cùng Bilingo giải đáp các từ ngữ thông dụng về chủ đề Why should we do volunteering activities? (Tại sao chúng ta nên tham gia hoạt động tình nguyện?). Ngoài ra ở bài viết này Bilingo cũng sẽ đưa ra 1 số ví dụ để các bạn có thể tham khảo và áp dụng cho các trường hợp cần thiết nhé.

 I) Từ vựng (Vocabulary)

 

STT

(No.)

Từ

(Word)

Nghĩa

(Meaning)

1

voluntary(adj)

thuộc về tình nguyện

2

memorable(adj)

đáng nhớ

3

experience(n)

kinh nghiệm

4

develop(v)

phát triển

5

community(n)

cộng đồng

6

knowledge(n) 

kiến thức

7

socialise (v)

giao tiếp xã hội

8

advance (v)

thăng tiến

9

worthwhile(adj)

đáng giá

10

vital(adj) 

cần thiết

 

II) Cụm từ (Phrases)

STT

(No.)

Cụm từ

(Phrase)

Nghĩa

(Meaning)

1

make a difference 

tạo sự khác biệt

2

gain new skills

có những kỹ năng mới

3

develop existing skills and knowledge

phát triển những kỹ năng và kiến thức đang có

4

enhance a CV

nâng cao CV

5

make new friends

kết bạn mới

6

impact on 

sự ảnh hưởng

7

give S.O opportunity

cho ai cơ hội 

 

III) Câu mẫu (Sample sentences)

STT

(No.)

Câu mẫu

(Sample sentence)

Nghĩa

(Meaning)

1

With busy lives, it can be hard to find time to volunteer. However, the benefits of volunteering can be enormous. Volunteering offers vital help to people in need,, and the community, but the benefits can be even greater for you, the volunteer. The right match can help you to find friends, connect with the community, learn new skills, and even advance your career.

Với cuộc sống bận rộn, thật khó để tìm được thời gian cho hoạt động tình nguyện. Tuy nhiên, lợi ích của hoạt động tình nguyện có thể rất to lớn. Hoạt động tình nguyện mang lại sự giúp đỡ thiết yếu cho những người cần, và cộng đồng, những lợi ích có thể lớn hơn cho bạn, tình nguyện viên. Sự kết hợp phù hợp có thể giúp bạn tìm kiếm bạn bè, kết nối với cộng đồng, học các kỹ năng mới và thậm chí thăng tiến trong sự nghiệp.

2

One of the more well-known benefits of volunteering is the impact on the community. Volunteering allows you to connect to your community and make it a better place. Even helping out with the smallest tasks can make a real difference to the lives of people, animals, and organizations in need

Một trong những lợi ích tiêu biểu của hoạt động tình nguyện là sự tác động đến cộng đồng. Hoạt động tình nguyện cho phép bạn kết nối với cộng đồng của mình và biến nó thành một nơi tốt hơn. Ngay cả việc giúp đỡ từ những nhiệm vụ nhỏ nhất cũng có thể tạo ra sự khác biệt thực sự cho cuộc sống của con người, động vật và các tổ chức đang cần

3

While some people are naturally outgoing, others are shy and have a hard time meeting new people. Volunteering gives you the opportunity to practice and develop your social skills, since you are meeting regularly with a group of people with common interests

Trong khi một số người thì thoải mái một cách tự nhiên, những người khác thì e ngại và khó để gặp những người mới. Hoạt động tình nguyện đem đến cho bạn cơ hội để thực hành và phát triển kỹ năng xã hội của bạn, bởi vì bạn sẽ gặp thường xuyên với nhóm mà cùng sở thích.

 

Chúc cả nhà học Tiếng Anh thật hiệu quả nhé. Mong rằng Bilingo cũng có thể đóng góp vai trò trong sự phát triển ngoại ngữ của bạn. Cảm ơn đã đọc bài viết này.


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: