TỪ VIẾT TẮT CỦA CÁC TIẾNG LÓNG TRÊN MẠNG (INTERNET SLANG)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 18/ 04/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VIẾT TẮT CỦA CÁC TIẾNG LÓNG TRÊN MẠNG (INTERNET SLANG)

Nếu bạn đang sinh sông và học tập tại môi trường quốc tế thì việc gặp những từ ngữ viết tắt của tiếng lóng trên mạng là một điều thường xuyên xảy ra đấy. Và nếu bạn không biết những từ ngữ này thì sẽ rất khó để có thể giao tiếp và luyện Tiếng Anh với người khác. Vậy thì hôm nay, hãy cùng Bilingo Tiếng Anh online 1 kèm 1 tìm hiểu những từ viết tắt phổ biến của giới trẻ dạo gần đây nhé. 

 

VIẾT TẮT CỦA TIẾNG LÓNG VÀ Ý NGHĨA

ACRONYM MEANING
AFAIK As far as I know
AKA Also known as
AMA Ask me anything
BRB Be right back
BTW By the way
CU See you
CYS Check your settings
EOBD End of Business Day
FACK Full acknowledge
FAQ Frequently asked questions
FKA Formerly known as
FYI For you information
HBD Happy birthday
HMB Hit me back
HMU Hit me up
HTH Hope this helps
ICYMI In case you missed it
IDC I don't care
IDK I don't know
IKR I know right
ILY I love you
IMHO In my humble opinion
IMO In my opinion
JK Just kidding
LMK Let me know
LOL Laugh out loud
NM Not much
NRN No reply necessary
NVM Never mind
OMG Oh my God
OMW On my way
OTOH On the other hand
POV Point of view
PPL People
SCNR Sorry could not resist
SMH Shaking my head
SPOC Single point of contact
TBA To be announced
TBH To be honest
TGIF Thank God is Friday
THX Thanks
TMI Too much information
TTYL Talk to you later
TTYS Talk to you soon
TYVM Thank you very much
WFM Works for me
WRT With regard to
YAM Yet another meeting

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: