TỪ VỰNG CHO CHỦ ĐỀ NƠI Ở CỦA ĐỘNG VẬT

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 16/ 10/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG CHO CHỦ ĐỀ NƠI Ở CỦA ĐỘNG VẬT

Những động vật khác nhau sẽ có những nơi sống và hoàn cảnh sống khác nhau. Như các loài báo, sư tử thì chúng có thể ở trong rừng sâu hoặc có thể trong vườn thú,.. Tuy nhiên, một số loài vật thuộc họ cá, tôm,.. lại sống dưới nước (biển, sông). Vậy các bạn đã biết những nơi động vật sống trong Tiếng Anh là gì chưa? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu nhé.

 

VOCABULARY

 1. aquarium /əˈkweəriəm/ bể nuôi cá
 2. battery farm /ˈbætəri fɑːm/ chuồng trại
 3. burrow /ˈbʌrəʊ/ hang, hố
 4. cage /keɪdʒ/ lồng, chuồng
 5. coop /kuːp/ chuồng gà
 6. den /den/ hang thú
 7. drey /dreɪ/ tổ của sóc
 8. hive (beehive) /haɪv/ tổ ong
 9. hutch /hʌtʃ/ chuồng thỏ
 10. kennel (doghouse) /ˈkenl/ chuồng chó
 11. nest /nest/ tổ
 12. stall /stɔːl/ chuồng bò
 13. rookery /ˈrʊkəri/ cụm cây có tổ quạ ở đó
 14. roost /ru:st/ chỗ chim đậu và ngủ
 15. web /web/ mạng nhện
 16. goldfish bowl (fishbowl) /ˈɡəʊldfɪʃ bəʊl/ bể cá cảnh
 17. dolphinarium /dɒlfɪˈneəriəm/ bể nuôi cá heo
 18. oceanarium /ˌəʊʃəˈneəriəm/ thủy cung

 

QUESTIONS AND ANSWERS

 

QUESTIONS

SAMPLE ANSWERS

1. Do you like wild animals?

 • Yes, I do. So I really like watching animal planet channels.

 • Of course, yes. I’m a bit of an animal lover.

 • Definitely! Animals and wildlife are fascinating.

 • Yes. I’m a big fan of Animal KingDom.

 • No, I don’t really like animals. But I don’t hate them.

2.  What are your favorite wild animals?

 • When it comes to animals, I would say that the Elephant is my favorite one.

 • I think Panda is the cutest animal in the world.

 • Well, I like dolphins best because it is a very smart animal.

 • I have a particular liking for birds.

 • My favorite animal in wildlife is the Giraffe.

3. Do you like zoos?

 • Yes, I usually go to the zoo with my family at the weekend.

 • Yes, I do.  Because there are so many interesting animals in the zoo.

 • I do like going to the zoo.

 • No, I don’t. I feel a little bit scared when staying close with wild animals.

 • A little bit.

4. Do you think animals should be kept in zoos?

 • Personally, I think we should not keep them in the zoo.

 • To be honest, I think wild animals should not be kept in zoos.

 • Wild animals should live in natural habitats instead of zoos.

 • Actually, some animals should be kept in zoos or wild parks for safety.

 • No, I don’t think so.

5. Why do people keep wild animals in zoos?

 • To protect some animals from extinction.

 • Because we can save endangered species.

 • To raise more money for conservation..

 • I think it is just for people's entertainment.

 • Bringings them into a safe environment.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: