TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CÔNG VIỆC (JOBS)

 • Tác giả Thanh Tuyen

 • Ngày đăng 02/ 06/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CÔNG VIỆC (JOBS)

Hãy cùng Bilingo điểm qua một số từ vựng và cụm từ phổ biến thường thấy về chủ đề công việc (Jobs) nhé.

 • work on a part-time basis (phrase) /wɜːk ɒn ə pɑːt-taɪm ˈbeɪsɪs/ làm việc bán thời gian, to take a part-time job
 • place a heavy emphasis on sth (phrase) /pleɪs ə ˈhɛvi ˈɛmfəsɪs ɒn ˈsʌmθɪŋ/ chú trọng vào cái gì, to put the particular importance or attention on something
 • acquire useful soft skills (phrase) /əˈkwaɪər ˈjuːs.fəl sɒft skɪlz/ học được kỹ năng mềm hữu ích, to get abilities to communicate with each other and work well together
 • gain hands-on experiences (phrase) /geɪn hændz-ɒn ɪksˈpɪərɪənsɪz/ tăng kinh nghiệm thực tế, to get knowledge or skill that someone gets from doing something rather than just reading about it or seeing it being done
 • jump-start one’s career (phrase) /ʤʌmp-stɑːt wʌnz kəˈrɪə/ giúp phát triển nghề nghiệp, to help to develop the series of jobs that a person has in a particular area of work
 • bite off more than someone can chew (phrase) /baɪt ɒf mɔːr ðæn ˈsʌm.wʌn kæn tʃuː/ ôm đồm quá nhiều việc, to try to do too much, or something that is too difficult
 • of the old school (phrase) /əv ðiː əʊld skuːl/ người bảo thủ, an old-fashioned person who likes to do things as they were done in the past
 • Interview /'intəvju:/ n. cuộc phỏng vấn, it is happened when you apply for the job, and HR call you to have the short meeting talking how much you are suitable with the job they acquire.
 • Pressure /'preʃə/ n. áp lực, when you feel overload with deadline, work.
 • Enthusiasm /in'θju:ziæzm/ n. sự nhiệt tình, when you take your effort on doing something that you love

Chúc các Bilingo-er học tập thật hiệu quả nhé.


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: