TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ NEWSPAPER (BÁO CHÍ)

  • Tác giả Thanh Tuyen

  • Ngày đăng 04/ 06/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ NEWSPAPER (BÁO CHÍ)

Hãy cùng Bilingo tìm hiểu về chủ đề Newspaper (báo) cùng với các từ vựng phổ biến và thông dụng trong IELTS cũng như trong giao tiếp để có thêm kiến thức nha

TỪ VỰNG (VOCABULARY)

● obtain knowledge (phrase) /əbˈteɪn ˈnɒlɪʤ/ học hỏi thêm kiến thức gain understanding of or information about a subject 

● stay updated (phrase) /steɪ ʌpˈdeɪtɪd / cập nhật (tin tức) to give someone the most recent information

● current affair (phrase) / ˈkʌrənt əˈfeə/ vấn đề thời sự a matter or situation that causes strong public feeling

● dig up (phrasal verb) /dɪg ʌp/ soi mói (chuyện đời tư) to discover secret or forgotten facts by searching very carefully

● distort the truth (phrase) /dɪˈstɔːt ðə truːθ/ bóp méo sự thật to change the truth so that it is false or wrong, or no longer means what it was intended to mean

● do wonders for someone (idiom) /du ˈwʌn.dər fɔːr ˈsʌm.wʌn/ mang lại điều kì diệu cho ai to cause improvements or have a very good effect

● in my book (idiom) /ɪn maɪ bʊk/ theo ý kiến của tôi in my opinion 

● breaking news (phrase) /ˌbreɪ.kɪŋ ˈnjuːz/: tin nóng hot news

● visuals (phrase) /əˈtraktiv ˈvɪʒuəl/: hình ảnh minh họa thu hút.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: