TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ (TOPIC) VIDEO GAME

 • Tác giả Thanh Tuyen

 • Ngày đăng 09/ 06/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ (TOPIC) VIDEO GAME

Hiện nay, tình trang nghiện game đang xảy ra rất nhiều ở các giới trẻ, và chủ đề đó đã được đưa vào trong các phần thi Speaking cũng như thảo luận trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Hãy cũng Bilingo khám phá 1 vòng các từ vựng liên quan đến chủ đề hót hòn họt này nhé.

1. Cụm từ nâng cao

● a video game addict (phrase) /ə ˈvɪdɪəʊ geɪm ˈædɪkt/ người nghiện game a person who cannot stop playing games

● the virtual world (phrase) /ðə ˈvɜːtjʊəl wɜːld/ thế giới ảo the world created by computer technology and appearing to exist but not existing in the physical world

● alleviate the boredom (phrase) /əˈliːvɪeɪt ðə ˈbɔːdəm/ giảm sự nhàm chán to make boredom less severe

● exert adverse effect (phrase) /ɪɡˈzɜːt ˈæd.vɜːs ɪˈfekt/ gây ra ảnh hưởng xấu to cause bad the result of a particular influence

● exacerbate one's well-being (phrase) /ɪɡˈzæsəbeɪt wʌnz wɛl-ˈbiːɪŋ / ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của ai make a person’s health even worse.

● let go (idiom) /let ɡəʊ/ nghỉ ngơi thư giãn to be more relaxed than usual and enjoy yourself

● flip one’s lid (idiom) /flɪp wʌnz lɪd/ rất giận dữ to become very angry

2. Một số cụm từ khác

 • lead to disturbing results: dẫn đến những kết quả đáng lo ngại
 • Virtual life/world: cuộc sống/thế giới ảo
 • Fighting game: trò chơi đối kháng
 • be obsessed with games: ám ảnh với các trò chơi
 • game addiction: nghiện game
 • Sporty game: trò chơi thể thao
 • Fashion game: trò chơi thời trang
 • Strategy game: trò chơi chiến thuật

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: