TỪ VỰNG IELTS TOPIC ENERGY VÀ BÀI MẪU IELTS SPEAKING PART 1

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 09/ 11/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG IELTS TOPIC ENERGY VÀ BÀI MẪU IELTS SPEAKING PART 1

Energy là một chủ đề khá phổ biến trong các bài thi Tiếng Anh. Tuy nhiên, một vài bạn thí sinh vẫn e ngại khi gặp những bài thi dạng đề này. Thực ra từ vựng của chủ đề này không hề khó. Các học sinh vì chưa được luyện tập hay không có kiến thức nhiều về chủ đề năng lượng sẽ cảm thấy chủ đề này rất "bí" ý tưởng, dẫn đến tâm lý chán nản. bỏ cuộc khi gặp dạng đề này.

Tuy nhiên, đừng lo, hôm nay Bilingo sẽ tổng hợp tất cả từ vựng chủ đề energy giúp các bạn ôn luyện từ vựng Tiếng Anh của chủ đề này. Ngoài ra, Bilingo còn cung cấp các câu hỏi mẫu và phần trả lời Tiếng Anh cho chủ đề Energy để giúp các bạn dễ hình dung cách giao tiếp và cách sử dụng từ nhé.

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ ENERGY (NĂNG LƯỢNG)

 1. Emission (n) /iˈmɪʃ.ən/: khí thải; sự thải ra
 2. Alternative energy (n) /ɑːlˌtɝː.nə.t̬ɪv ˈen.ɚ.dʒi/: năng lượng thay thế
 3. Predecessor (n) /ˈpred.ə.ses.ɚ/: tiền nhân
 4. Cutting-edge (adj) /ˌkʌt̬.ɪŋ ˈedʒ/: hiện đại
 5. Utilize (v) /ˈjuː.t̬əl.aɪz/: tối ưu hóa
 6. Solar: /ˈsəʊlə/ : năng lượng mặt trời
 7. Hydropower: /ˈhaɪdrəʊˌpaʊə/: năng lượng thủy điện
 8. Wind: /wɪnd/: năng lượng gió
 9. geothermal: /ˌʤiːəʊˈθɜːməl/: năng lượng nhiệt điện
 10. energy consumption: sự tiêu thụ năng lượng
 11. meet global energy needs: đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu
 12. run out: cạn kiệt
 13. install solar panels: lắp đạt các tấm pin năng lượng mặt trời
 14. build/ set up a wind farm: xây dựng 1 tua bin được dùng để sản xuất điện từ gió
 15. have a devastating impact on people/ the environment/ marine ecosystems: có tác động tàn phá đối với con người / môi trường / hệ sinh thái biển
 16. energy-efficient/energy-saving appliances: các thiết bị tiết kiệm năng lượng

 

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ ENERGY (NĂNG LƯỢNG)

Questions 

Sample answers

Dịch

1 What do you use energy (fuel, electricity) for?

- I usually use petrol for my motorbike given that it is my main means of transport.

- Most of the time, I fill my motorbike with petrol for my daily transportation.

- Electricity is a necessity in my life because I use it to run many technical devices in my house such as TV, computer,...

- In my house, I make use of fossil fuels such as natural gas for cooking and heating purposes.

- Tôi thường sử dụng xăng cho xe máy vì đây là phương tiện đi lại chính của tôi.

- Phần lớn thời gian tôi đổ xăng cho xe máy để đi lại hàng ngày.

- Điện là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của tôi vì tôi sử dụng nó để chạy nhiều thiết bị kỹ thuật trong nhà như TV, máy tính, ...

- Trong ngôi nhà của tôi, tôi tận dụng các nhiên liệu hóa thạch như khí đốt tự nhiên để đun nấu và sưởi ấm

2 What are the main sources of energy in your country? 

Do they have any drawbacks?

- Most of the energy supplies come from burning fossil fuels such as natural gas or charcoal, which I think can pose many threats to the environment. 

- Fossil fuels like crude oil or coal provide most of the energy supply in Vietnam. Even though they are cheap, using them is bad for the environment because it increases the amount of greenhouse gas emissions. 

- In my country, fossil fuels are the main sources of energy. They are widely used by people and can cause many health problems for them. 

- I believe clean energy such as wind power is becoming the main source of energy because it doesn't have any disadvantages. 

- Alternative energy sources are responsible for providing electricity, which is essential for cooking, manufacturing,...in my country.

- Hầu hết các nguồn cung cấp năng lượng đến từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như khí đốt tự nhiên hoặc than củi, theo tôi có thể gây ra nhiều mối đe dọa cho môi trường.

- Nhiên liệu hóa thạch như dầu thô hoặc than đá cung cấp phần lớn năng lượng cho Việt Nam. Mặc dù chúng rẻ nhưng sử dụng chúng có hại cho môi trường vì nó làm tăng lượng khí thải nhà kính.

- Ở nước tôi, nhiên liệu hóa thạch là nguồn năng lượng chính. Chúng được sử dụng rộng rãi bởi mọi người và có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe cho họ.

- Tôi tin rằng năng lượng sạch như năng lượng gió đang trở thành nguồn năng lượng chính vì nó không có bất kỳ nhược điểm nào.

- Các nguồn năng lượng thay thế có nhiệm vụ cung cấp điện năng, rất cần thiết cho việc đun nấu, sản xuất, ... ở nước tôi.

3 Do you think the way people use energy in the past and in the modern world is different?

- Yes, I reckon that in the past, people used more energy on simple tasks than we nowadays 

- Without a doubt, I believe our predecessors must use much more energy to deal with simple problems than we today 

- Yes, I do. I assume that nowadays, world energy consumption keeps growing considerably because now, people need more energy to operate their devices or manufacture products. 

- No, I don't think so. In my opinion, human beings still largely depend on fossil fuels as their main sources of energy, whether it's now or in the past. 

- For me, I think that the way people use energy today is just the same as our predecessors did in the past.

- Vâng, tôi nghĩ rằng trong quá khứ, mọi người sử dụng nhiều năng lượng hơn cho các công việc đơn giản hơn chúng ta ngày nay

- Không nghi ngờ gì nữa, tôi tin rằng những người tiền nhiệm của chúng ta phải sử dụng nhiều năng lượng hơn để giải quyết những vấn đề đơn giản hơn chúng ta ngày nay

- Em đồng ý. Tôi giả định rằng hiện nay, mức tiêu thụ năng lượng trên thế giới đang tăng lên đáng kể bởi vì bây giờ, mọi người cần nhiều năng lượng hơn để vận hành các thiết bị của họ hoặc sản xuất sản phẩm.

- Không, tôi không nghĩ vậy. Theo tôi, con người vẫn phụ thuộc phần lớn vào nhiên liệu hóa thạch là nguồn năng lượng chính của họ, dù là hiện tại hay trong quá khứ.

- Đối với tôi, tôi nghĩ rằng cách con người sử dụng năng lượng ngày nay cũng giống như những người đi trước đã làm trong quá khứ.

4 Should people be more responsible when consuming energy in the future?

- Absolutely. I believe people should use energy more effectively to save natural resources. 

- I agree that people need to be more responsible, otherwise, there won't be enough energy supply for everyone. 

- Given that global warming is a new challenging problem, and because the energy industry partially accounts for it, I think we should use energy more carefully. 

- In my opinion, people don't need to use energy carefully because we can create energy easily with cutting-edge technology in the future.

- In the future, alternative energy resources will provide us limitless energy so people won't have to utilize the way they use it.

- Chắc chắn rồi. Tôi tin rằng mọi người nên sử dụng năng lượng hiệu quả hơn để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

- Tôi đồng ý rằng mọi người cần có trách nhiệm hơn, nếu không, sẽ không có đủ năng lượng cung cấp cho tất cả mọi người.

- Cho rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu là một vấn đề thách thức mới, và vì ngành năng lượng chiếm một phần nguyên nhân của nó, tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng năng lượng cẩn thận hơn.

- Theo tôi, mọi người không cần sử dụng năng lượng một cách cẩn thận vì chúng ta có thể tạo ra năng lượng một cách dễ dàng với công nghệ tiên tiến trong tương lai.

- Trong tương lai, các nguồn năng lượng thay thế sẽ cung cấp cho chúng ta nguồn năng lượng vô hạn nên mọi người sẽ không phải tận dụng theo cách mà họ sử dụng.

5 How can technology development affect world energy consumption?

- With new technology and innovation, technological devices will work better with less energy-consuming. 

- Technology development will help us to reduce the amount of energy we use. It's mainly because they optimize the system better. 

- We will have more and more technological devices in the future, which require more energy to operate. 

- New technology will require more energy since they are more modern and can process more difficult tasks.

- Với công nghệ và cải tiến mới, các thiết bị công nghệ sẽ hoạt động tốt hơn mà ít tiêu tốn năng lượng hơn.

- Công nghệ phát triển sẽ giúp chúng ta giảm thiểu lượng năng lượng sử dụng. Chủ yếu là do họ tối ưu hóa hệ thống tốt hơn.

- Tương lai chúng ta sẽ ngày càng có nhiều thiết bị công nghệ hơn, đòi hỏi nhiều năng lượng hơn để hoạt động.

- Công nghệ mới sẽ đòi hỏi nhiều năng lượng hơn vì chúng hiện đại hơn và có thể xử lý các nhiệm vụ khó hơn.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo:
 • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: