TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ CHARITY (TỪ THIỆN)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 04/ 11/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ CHARITY (TỪ THIỆN)

Chủ đề từ thiện luôn là chủ đề được quan tâm rất nhiều trên các công động mạng cũng như thường hay xuất hiện trong các bài thi IELTS học thuật. Hôm nay Bilingo sẽ giới thiệu cho bạn bộ từ vựng, các mẫu câu hỏi và trả lời Tiếng Anh chủ đề từ thiện này nhé. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ.

 

TỪ VỰNG CHO CHỦ ĐỀ CHARITY

Be motivated by greed (verb phrase) /biː ˈməʊtɪveɪtɪd baɪ griːd/ be caused by a very strong wish to continuously get more of something, especially food or money to do something - bị lòng tham che mắt

Be not the paragon of virtue (verb phrase) /biː nɒt ðə ˈpærəgən ɒv ˈvɜːtjuː/  if a person is not the paragon of virtue, his or her moral standards are very far from perfect - không phải con người hoàn hảo

Maintain one’s dignity (verb phrase) /meɪnˈteɪn wʌnz ˈdɪgnɪti/ keep the existence of the quality of a person that makes him or her deserving of respect, sometimes shown in behavior or appearance - giữ vững lòng tự trọng, phẩm chất

Celebrity-led appeal (noun phrase) /sɪˈlɛbrɪti-lɛd əˈpiːl/ a request to the public for money, information, or help that is fronted by a celebrity - những lời kêu gọi có dùng hình ảnh người nổi tiếng 

Embezzlement of charity funds (verb phrase) /ɪmˈbɛzlmənt ɒv ˈʧærɪti fʌndz/ the act of stealing the money from charity funds that you are responsible for - biển thủ quỹ từ thiện

Fall prey to sth (idiom) /fɔːl preɪ tuː ˈsʌmθɪŋ/ to suddenly begin to suffer as a result of something or someone bad - là con mồi cho

Sing one’s praise (idiom) /sɪŋ wʌnz preɪz/ to praise someone or something with enthusiasm - ca ngợi ai hết mực

 

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHO CHỦ ĐỀ CHARITY

Questions 

Answers

Dịch
 • Do you know any celebrities that used to appeal to people to donate money to charity?

● Of course! I think all Vietnamese know about Thuy Tien, a singer who has appealed for donations to help victims of the flood! We’ve been singing her praises!

● I rarely care about that as I don’t really put faith in celebrity-led appeals but I do know about the scandal regarding embezzlement of a comedian called Hoai Linh recently!

● Tất nhiên! Tôi nghĩ rằng tất cả người Việt Nam đều biết đến Thủy Tiên, một ca sĩ đã kêu gọi quyên góp để giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt! Chúng tôi đã ca ngợi cô ấy!

● Tôi hiếm khi quan tâm đến điều đó vì tôi không thực sự đặt niềm tin vào những lời kêu gọi của người nổi tiếng nhưng tôi có biết về vụ lùm xùm liên quan đến việc tham ô của nghệ sĩ hài Hoài Linh gần đây!

 • How were people expected to donate money?

● People were appealed to collect necessities such as old clothes, food, drink and send them to sufferers because all of their properties have lost to the flood!

● People were expected to credit the money they want to donate directly to the comedian’s bank account and she promised she would hand over that money to the victims!

● Mọi người kêu gọi quyên góp những nhu yếu phẩm như quần áo cũ, đồ ăn, thức uống và gửi cho những người bị nạn vì tất cả tài sản của họ đã bị mất vì lũ!

● Mọi người dự kiến ​​sẽ chuyển thẳng số tiền họ muốn quyên góp vào tài khoản ngân hàng của nam diễn viên hài và cô ấy hứa sẽ giao số tiền đó cho các nạn nhân!

 • Are you willing to donate your money to charity via celebrities who appealed to people to do so?

● Certainly! I’m willing to donate money via a celebrity like Thuy Tien. She has publicized all the plans and proof about how she will use the money to help those in need!

● With the scandal that has happened over the past few days, I lost my belief in celebrities. I realized that the best way is to send necessities or money directly to those in need!

● Chắc chắn! Tôi sẵn sàng quyên góp tiền thông qua một người nổi tiếng như Thủy Tiên. Cô ấy đã công khai mọi kế hoạch và bằng chứng về việc cô ấy sẽ dùng tiền để giúp đỡ những người khó khăn như thế nào!

● Với scandal xảy ra mấy ngày qua, tôi càng mất niềm tin vào những người nổi tiếng. Tôi nhận ra rằng cách tốt nhất là gửi nhu yếu phẩm hoặc tiền trực tiếp cho những người cần!

 • What is the benefit of donating money to charity via celebrities?

● Many victims don’t have bank accounts and direct donations are difficult. And giving money to celebrities so that they can help the victims with food, drink, etc is a good choice!

● Not all of us can find time to travel to where victims are and distribute money and necessities to them all, so letting a person do that with our money will be more effective!

● Nhiều nạn nhân không có tài khoản ngân hàng và việc quyên góp trực tiếp rất khó khăn. Và việc tặng tiền cho những người nổi tiếng để họ có thể giúp đỡ các nạn nhân đồ ăn, thức uống, v.v. là một lựa chọn đúng đắn!

● Không phải ai trong chúng ta cũng có thời gian đến nơi có nạn nhân và phân phát tiền bạc và nhu yếu phẩm cho tất cả họ, vì vậy hãy để một người làm điều đó với tiền của chúng tôi sẽ hiệu quả hơn!

 • What about the drawbacks of this practice?

● What makes me hesitate to donate money via celebrities is that I run the risk of falling prey to embezzlement of charity funds!, especially with the recent scandal!

● Men are greedy and celebrities are not always the paragon of virtue! So who knows whether they will use our money in the way we want or not!

● Điều khiến tôi ngại quyên góp tiền cho những người nổi tiếng là tôi có nguy cơ trở thành con mồi của biển thủ quỹ từ thiện !, đặc biệt là với vụ bê bối gần đây!

● Đàn ông tham lam và những người nổi tiếng không phải lúc nào cũng là hình mẫu của đức hạnh! Vì vậy, ai biết được liệu họ có sử dụng tiền của chúng ta theo cách chúng ta muốn hay không!

 • What can happen to our money?

● With a great fortune in hand, they can be motivated by greed and steal our money to use for their personal purposes, which we will never feel happy about!

● Men can hardly maintain their dignity before such a large amount of money. Celebrities might distort the real amount of money they get and keep a small sum for themselves!

● Với khối tài sản kếch xù trong tay, họ có thể bị lòng tham thúc đẩy và lấy trộm tiền của chúng ta để sử dụng vào mục đích cá nhân, điều mà chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc!

● Đàn ông khó có thể giữ được phẩm giá của mình trước một số tiền lớn như vậy. Những người nổi tiếng có thể bóp méo số tiền thực mà họ nhận được và giữ một khoản nhỏ cho riêng mình!

 • What can be done to ensure that our money is all used for the right purposes?

● Celebrities should be required to publicize the total amount that they got and to provide evidence showing that the money has been used to save the lives of sufferers.

● The government should also monitor the celebrities’ actions or even bring in rules that require celebrities to hold responsibilities for what they do with many people’s money!

● Người nổi tiếng phải được yêu cầu công khai tổng số tiền họ nhận được và cung cấp bằng chứng cho thấy số tiền đó đã được sử dụng để cứu mạng người bị nạn.

● Chính phủ cũng nên giám sát hành động của người nổi tiếng hoặc thậm chí đưa ra các quy tắc yêu cầu người nổi tiếng phải giữ trách nhiệm cho những gì họ làm với tiền của nhiều người!

 • Do you think there will be more celebrity-led appeals for charity in the future?

● No! With the occurrence of the recent scandal, I believe people are all made aware of how they might risk and they will become less willing to give donations in this way!

● I don’t think this scandal can cause people to stop putting blind faith in celebrities especially the ones that people love and I believe such appeals will still exist!

● Không! Với sự xuất hiện của vụ bê bối gần đây, tôi tin rằng tất cả mọi người đều nhận thức được họ có thể mạo hiểm như thế nào và họ sẽ ít sẵn sàng đóng góp theo cách này hơn!

● Tôi không nghĩ vụ bê bối này có thể khiến mọi người ngừng đặt niềm tin mù quáng vào những người nổi tiếng, đặc biệt là những người mà mọi người yêu thích và tôi tin rằng sự hấp dẫn như vậy sẽ vẫn tồn tại!


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

 • Website: https://11bilingo.edu.vn/
 • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
 • Zalo:
 • Hotline: 1800088860 (miễn phí) 0901189862( có phí). Phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học
 • VPHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
 • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: