Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngày Quốc Khánh 2-9

 • Tác giả Thanh Tuyen

 • Ngày đăng 01/ 09/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngày Quốc Khánh 2-9
 1. Independence day: Ngày quốc khánh
 2. Democracy (n) : chế độ dân chủ
 3. Celebration (n) : sự kỷ niệm
 4. Declaration of Independence (n) : Tuyên ngôn độc lập
 5. Nation (n) : quốc gia
 6. Patriotic (adj) : yêu nước
 7. Flag (n): lá cờ
 8. Revolutionary War (n): Chiến tranh cách mạng
 9. Colony (n): thuộc địa
 10. Liberty (n) quyền tự do

Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngày Quốc Khánh 2-9

 1. Government (n): Chính quyền
 2. Street Decoration (n): trang trí đường phố.
 3. Speech (n) bài phát biểu
 4. Firework (n) pháo hoa
 5. Banner/Streamer (n) Băng rôn, biểu ngữ
 6. National Anthem (n) : quốc ca
 7. Patriot (n): Nhà ái quốc
 8. Veteran (n): cựu chiến binh
 9. Float (n): xe diễu hành
 10. Parade (n): cuộc diễu binh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngày Quốc Khánh 2-9

 1. Reunion (n): sự hợp nhất
 2. National Salvation (n): sự bảo vệ đất nước
 3. Solidarity (n): Quân đội
 4. Revolution (n) : cuộc cách mạng
 5. Declare (v): Tuyên bố
 6. Release (v) giải thoát/phóng thích
 7. Broadcast (v) : phát thanh (tin tức)
 8. Pursue (v) : truy kích
 9. Independence place (n): Dinh độc lập
 10. Exhibition

Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngày Quốc Khánh 2-9


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: