TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ TRANG SỨC (JEWELRY)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 19/ 10/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ TRANG SỨC (JEWELRY)

1. TỪ VỰNG

 1. Anklet (n): Vòng chân
 2. Bangle (n): Vòng tay không có móc cài
 3. Bracelet (n): Vòng tay, lắc tay (có móc cài)
 4. Brooch (n): Trâm cài tóc
 5. Clasp (n): Cái móc, cái gài
 6. Comb (n): Lược thẳng
 7. Cufflinks (n): Khuy măng sét
 8. Earrings (n): Khuyên tai
 9. Emery board (n): Duỗi móng tay
 10. Engagement ring (n): Nhẫn đính hôn
 11. Hair clip: Dây kẹp tóc
 12. Hair tie (n): Dây buộc tóc
 13. Necklace (n): Vòng cổ
 14. Pendant (n): Mặt dây chuyền (bằng đá quý)
 15. Piercing (n): Khuyên
 16. Signet ring (n): Nhẫn khắc chữ
 17. Lipstick (n): Son môi
 18. Pin (n): Cài áo
 19. jewelry-holic (noun) /ˈʤuːəlri-ˈhɑlɪk người nghiện trang sức
 20. feminine (adjective) /ˈfɛmɪnɪn/  nữ tính
 21. charm (adjective) /ʧɑːm/ quyến rũ
 22. astrological (adjective) /ˌæs.trəˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ tâm linh
 23. attractive (adjective) /əˈtræktɪv/ thu hút

 

2. CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI MẪU

Questions 

Sample answers

Dịch

Do you like jewelry? 

 • Well yes, I am always fascinated by feminine things and jewelry is no exception.

 • Well, I have to admit that I am a jewelry-holic.

 • Vâng đúng vậy, tôi luôn bị mê hoặc bởi những thứ nữ tính và trang sức cũng không ngoại lệ.
 • Vâng, tôi phải thừa nhận rằng tôi là một người thích trang sức.

What kinds of jewelry do you like to wear?

 • I usually wear a charm necklace that I received from my parents  as a gift before my wedding. 

 • I like to wear earrings and necklaces made from pearls as it makes me look more glamorous.

 • Tôi thường đeo một chiếc vòng cổ quyến rũ mà tôi nhận được từ cha mẹ tôi như một món quà trước đám cưới của tôi.
 • Tôi thích đeo hoa tai và vòng cổ làm từ ngọc trai vì nó khiến tôi trông quyến rũ hơn.

 

How often do you wear jewellery?

 • Once in a while, especially when there is a special event. 

 • I wear them whenever I go to a party or formal events.

 • Thỉnh thoảng, đặc biệt là khi có một sự kiện đặc biệt.
 • Tôi mặc chúng bất cứ khi nào tôi đi dự tiệc hoặc các sự kiện trang trọng.

 

What kind of jewellery do you like to see on other people?

 • If I were to choose, I’d opt for a gold necklace or bracelet. 

 • Any jewelry has its own beauty, depending on the beholders and the appropriateness of the situation.

 • Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn một chiếc vòng cổ hoặc vòng tay bằng vàng.
 • Trang sức nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó, tùy thuộc vào người sở hữu và sự phù hợp của hoàn cảnh.

Why do people love to buy jewelry?

 • I think buying jewelry is the basic need to look more stunning and attractive, especially for women. 

 • Another reason may be that people wear jewelry due to some astrological beliefs. 

 • Tôi nghĩ rằng mua trang sức là nhu cầu cơ bản để trông bắt mắt và hấp dẫn hơn, đặc biệt là đối với phụ nữ.
 • Một lý do khác có thể là mọi người đeo đồ trang sức do một số niềm tin chiêm tinh.

Why do some people wear jewelry for a long time?

 • In most cases, if people get attached to a certain piece of jewelry, there might be a story behind it. 

 • Another reason is that they keep wearing the same jewel just out of habit. 

 • Trong hầu hết các trường hợp, nếu mọi người gắn bó với một món đồ trang sức nào đó, có thể có một câu chuyện đằng sau nó.
 • Một lý do khác là họ luôn đeo cùng một món trang sức chỉ do thói quen.

What do you think jewelry can symbolize?

 • It can symbolize the beauty and accumulation of wealth.

 • It can also show the personality and fashion styles.

 • Nó có thể tượng trưng cho vẻ đẹp và sự tích lũy của cải, nó cũng có thể thể hiện cá tính và phong cách thời trang.
 • Tôi nghĩ điều đó sẽ phụ thuộc vào dịp lễ và loại trang sức mà chúng ta sẽ sử dụng.

Do you think we need jewelry for every clothes?

 • I think it will depend on the occasion and what jewelry we will use.

 • I suggest we should consider the event we are going to join.

 • Tôi nghĩ rằng nó sẽ phụ thuộc vào dịp và những gì trang sức chúng tôi sẽ sử dụng.
 • Tôi đề nghị chúng ta nên xem xét sự kiện mà chúng ta sẽ tham gia.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: