Từ vựng Tiếng Anh hay nhất chủ đề nhân vật phim ảnh (movie character)

 • Tác giả Thanh Tuyen

 • Ngày đăng 26/ 07/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

Từ vựng Tiếng Anh hay nhất chủ đề nhân vật phim ảnh (movie character)

 1. movie character (noun)  /ˈmuː.vi ˈkær.ək.tər/: a person represented in a film, play, or story: nhân vật trong phim

 2. main character (noun) /meɪn ˈkær.ək.tər/: the more important character, or having more influence than others: nhân vật chính

 3. villain (noun) /ˈvɪl.ən/ a bad person who harms other people or breaks the law, or a cruel or evil character in a book, play, or film: nhân vật phản diện

 4. personality (noun) /ˌpɜː.sənˈæl.ə.ti/: the type of person you are, shown by the way you behave, feel, and think: tính cách

 5. cruel (adjective) /ˈkruː.əl/: extremely unkind and unpleasant and causing pain to people or animals intentionally: độc ác

 6. Greedy (adjective) tham lam

 7. Evil (adjective) độc ác

 8. TV series (noun) phim truyền hình

 9. get bored with sth chán cái gì Ex: I never get bored with movies!

 10. prefer + V-ing thích cái gì hơn Ex: I prefer watching TV series.

 11. Cast: dàn diễn viên
 12. Character: nhân vật
 13. Cinematographer: người chịu nghĩa vụ về hình ảnh
 14. Cameraman: người quay phim
 15. Background: bối cảnh
 16. Director: đạo diễn
 17. Entertainment: giải trí, hãng phim
 18. Extras: diễn viên quần chúng không có lời thoại
 19. Film critic: người bình luận phim
 20. Film premiere: buổi công chiếu phim
 21. Film buff: người sành về phim ảnh
 22. Filmgoer: người rất hay đi tham quan phim tại rạp

 

Questions 

Sample answers

1.Do you like to watch movies?

 • Yes, I do. I never get bored with movies!

 • No, I don’t. I prefer watching TV series.

2. What is your favorite movie character?

 • Thor is my favorite character in Marvel’s movies.

 • My favorite character is Aladdin, the main character.

3. Why do you like that character?

 • I like Thor because he’s brave and strong.

 • The character has a very nice personality.

4. What movie characters do you hate the most?

 • I hate Thanos, the villain of the movie, the most.

 • I hate Jafar from the Aladdin movie the most.

5. Why do you hate that character?

 • I hate that character because they’re very cruel.

 • I hate him because he’s greedy and evil.

   


  ♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

  Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
  Để lại thông tin của bạn dưới đây.
  11bilingo.com: