Từ vựng tiếng Anh thương mại (Business Vocabulary)

  • Tác giả Lu Khanh

  • Ngày đăng 18/ 04/ 2022

  • Bình luận 0 Bình luận

Từ vựng tiếng Anh thương mại (Business Vocabulary)

Cùng Bilingo trung tâm tiếng anh online 1 kèm 1 khám phá bộ từ vựng thương mại đầy đủ nhất nhé.

Guidance /'gaɪdəns/ hướng dẫn
Expand /ɪksˈpænd/ mở rộng
Counteroffer /'ˈkaʊntər ˈɒfə/ đối tác
Consensus /kənˈsɛnsəs/ sự hợp tác
Invoice /'ˈɪnvɔɪs/ hóa đơn
Competitor /kəmˈpɛtɪtə/ đối thú
Null and void /nʌl ænd vɔɪd/ không có năng lực
Public relations /pʌblɪk rɪˈleɪʃənz/ quan hệ công chúng
Agenda /əˈʤɛndə/ chương trình nghị sự
Equipment /'ɪˈkwɪpmənt/ thiết bị
Branch /brɑːnʧ/ chi nhánh
Estimate /'ɛstɪmɪt/ đoán chừng
Strategy /ˈstrætɪʤi/ chiến lược
After-sales service /ˈɑːftə-seɪlz ˈsɜːvɪs/ chăm sóc khách hàng sau khi mua
Dress code /drɛs kəʊd/ mẫu quần áo
Guarantee /ˌgærənˈti/ đảm bảo
Headquarters /'ˈhɛdˈkwɔːtəz/ trụ sở hcisnh
Penalty /'ˈpɛnlti/ phạt
Authorization /ˌɔːθəraɪˈzeɪʃ(ə)n/ chính quyền
Market research /ˈmɑːkɪt rɪˈsɜːʧ/ nghiên cứu thị trường 

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

  • Website: https://11bilingo.edu.vn/
  • Fanpage: m.me/11bilingo.edu.vn
  • Hotline: 0901189862 (phím 1 gặp bộ phận tư vấn và phím 2 gặp bộ phận quản lý lớp học)
  • VNHCM: R.1508 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn. Q.1. HCM
  • VPHN: Tầng 7, 174 Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội
Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: