TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOẠI RAU CỦ QUẢ

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 10/ 10/ 2022

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOẠI RAU CỦ QUẢ

Trong lĩnh vực Du lịch – Ẩm thực – nhà hàng – Khách sạn mà đặc biệt trong lĩnh vực Ẩm thực tiếng anh chuyên ngành cũng rất quan trọng trong việc biết được tên những loại rau củ quả để phục vụ cho quy trình nấu ăn trong cửa hàng – khách sạn hoặc đặc biệt hơn nữa là trong các nhà hàng, khách sạn quốc tế. Vậy từ vựng tiếng anh về tên những loại rau củ quả có bao nhiêu thì cùng tìm hiểu bên dưới nhé:

 

Từ vựng của các loại rau củ

 1. lettuce /ˈlet.ɪs/: rau xà lách
 2. cabbage /ˈkæb.ɪdʒ/: cải bắp
 3. celery /ˈsel.ər.i/: cần tây
 4. green onion /griːn ˈʌn.jən/: hành (cả cây)
 5. broccoli /ˈbrɒk.əl.i/: cây bông cải xanh
 6. cauliflower /ˈkɒl.ɪˌflaʊ.əʳ/: súp lơ
 7. bell pepper /bel ˈpep.əʳ/: ớt chuông
 8. pea /piː/: đậu Hà Lan
 9. artichoke /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/: cây atiso
 10. cucumber /ˈkjuː.kʌm.bəʳ/ dưa chuột
 11. zucchini /zʊˈkiː.ni/ loại bí xanh dài (bí ngòi)
 12. Malabar spinach: rau mồng tơi
 13. Marrow: rau bí xanh/ bí đao
 14. asparagus /əˈspær.ə.gəs/ măng tây
 15. mushroom /ˈmʌʃ.ruːm/: nấm
 16. garlic /ˈgɑː.lɪk/: tỏi
 17. yam /jæm/: khoai lang
 18. pepper /ˈpep.əʳ/: ớt
 19. pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/ quả bí ngô
 20. eggplant /ˈeg.plɑːnt/ cà tím
 21. mushroom /ˈmʌʃ.ruːm/: nấm
 22. garlic /ˈgɑː.lɪk/: tỏi
 23. yam /jæm/: khoai lang
 24. pepper /ˈpep.əʳ/: ớt
 25. pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/ quả bí ngô
 26. eggplant /ˈeg.plɑːnt/ cà tím
 27. mushroom /ˈmʌʃ.ruːm/: nấm
 28. garlic /ˈgɑː.lɪk/: tỏi
 29. yam /jæm/: khoai lang
 30. pepper /ˈpep.əʳ/: ớt
 31. pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/ quả bí ngô
 32. Beet: củ cải đường
 33. Aubergine: cà tím
 34. Carrot: củ cà rốt
 35. Kohlrabi: củ su hào
 36. Leek: tỏi tây
 37. Potato: khoai tây
 38. Sweet potato: khoai lang
 39. Almond: hạt hạnh nhân
 40. Brazil nut: hạt quả hạch Brazil
 41. Cashew: hạt điều
 42. Chestnut: hạt dẻ
 43. Chia seed: hạt chia
 44. Flax seed: hạt lanh
 45. Hazelnut: hạt phỉ
 46. Hemp seed: hạt gai dầu
 47. Abalone mushrooms: nấm bào ngư
 48. Black fungus: nấm mộc nhĩ đen
 49. Enokitake: nấm kim châm
 50. Fatty mushrooms: nấm mỡ
 51. Ganoderma: nấm linh chi
 52. King oyster mushroom: nấm đùi gà
 53. Melaleuca mushroom: nấm tràm
 54. Seafood Mushrooms: nấm hải sản
 55. Straw mushrooms: nấm rơm
 56. White fungus: nấm tuyết
 57. Kola nut: hạt cô la
 58. Macadamia nut: hạt mắc ca
 59. Peanut: hạt lạc
 60. Pecan: hạt hồ đà

 

Từ vựng nâng cao

 1. Make someone eat vegetables (verb phrase) force somebody eat vegetables - My mom always makes me eat vegetables everyday

 2. Do something willingly (verb phrase) do something without being forced - I really want you to help me willingly

 3. Knock someone for six (idiom) to make someone very ill - That cold really knocked me for six

 4. Clean vegetables (verb phrase) /kli:n ˈvedʒ.tə.bəlz/: plant clean vegetables - My mom only buys clean vegetables

 5. Provide (verb) /prəˈvaɪd/ to give someone something that they need - Vegetables provide lots of vitamins

 6. Vitamin (verb phrase) /ˈvaɪ.t̬əmɪn/ vitamin any of a group of natural substances that are necessary in small amounts for the growth and good health of the body - Oranges are full of vitamin C

 7. Balance (verb)  /ˈbæl.əns/ to give several things equal amounts of importance - You need to balance your diets

 8. Junk food (noun)  /ˈdʒʌŋk ˌfuːd/ food that is unhealthy but is quick and easy to eat - They have lived lives of junk food and computer games

 

Câu hỏi và trả lời chủ đề rau củ

Questions 

Sample answers

 1. Do you like to eat fruits and vegetables?

 • Of course, I eat vegetables every meal, especially cabbage, green beans, lettuce and potatoes. 

 • I like fruit and vegetables because I want to lose weight and keep myself in good shape.

 1. What kind of fruit and vegetables do you like?

 • My favorite fruits are bananas, apples, grapes and mangoes. 

 • I especially like the okra and broccoli among the veggies and my favourite fruits are watermelon and mango.

 1. What kind of fruit and vegetables do you not like?

 • I don’t like the juicy and sour fruits such as oranges, lemons, etc.

 • Onions and garlic are the ones that I can’t taste.

 1. What is the importance of fruits and vegetables in our diet?

 • The nutrients in vegetables help slow down the aging process and beautify your skin.

 • Yes, certainly, as they contain nutrients like vitamins and minerals,which our body needs to function properly.

 1. How often do you eat fruit and vegetables?

 • I eat fruits and vegetables daily. In fact, seasonal fruits and vegetables are part of my daily diet.

 • I don’t usually eat fruits and vegetables as I remember or when my mom forces me to eat.

 1. Where do you usually buy fruit and vegetables?

 • I usually buy fruits and vegetables in the supermarket as they are fresh and have a wide range of selection.

 • My mom always buys fruits and vegetables in the local market.

 1. Is it easy to buy really fresh fruits and vegetables nowadays?

 • I live in a city and there are many fruit and vegetable sellers,who have stands set up in many parts of the city.

 • Yes, in grocery stores we also have a fruits and vegetables section.

 1. Would you ever grow your own vegetables?

 • Yes,I would like to have a kitchen garden in my home,where I can grow my own fruits and vegetables.

 • No, as I am not patient enough to take  care of my garden so I would go to the supermarket to buy.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: