TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ALONE TIME

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 01/ 05/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ALONE TIME

Alone time (thời gian một mình) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Alone time (thời gian một mình) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ ALONE TIME

1.Spare time(noun phrase) /ˈspeər ˈtɑɪm/ - time when you are not working or do not have anything you must do: Thời gian rảnh rỗi.

2.Be up to one’s ears in something(idiom) /biː ʌp tu wʌn’z ɪər ɪn ˈsʌm.θɪŋ/ - to be very busy, or to have more of something than you can manage: Rất bận rộn với việc gì.

3.Chill out(verb phrase) /tʃɪl aʊt/ - to relax completely, or not allow things to upset you: Thư giãn.

4.Social butterfly(idiom) /ˈsəʊ.ʃəl ˈbʌt̬·ərˌflɑɪ/ - Someone who enjoys frequently mingling with other people at social events: Người thích gặp gỡ, kết bạn với người khác và có thể dễ dàng làm thân với tất cả mọi người.

5.Bored to death(idiom) /bɔːd tuː deθ/ - completely bored: Cực kì buồn chán.

6.On one’s own(idiom) /ɒn wʌn əʊn/ - If you do something on your own, you do it without help from anyone else: Một mình.

7.Me time(noun phrase) /miː taɪm/ - time when you can do what you want to do: Thời gian bạn có thể làm bất cứ cái gì bạn muốn làm.

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ ALONE TIME

Questions Answers Dịch
 1. Do you like spending time alone?

 • Yes, I'd like to stay alone for some period of time if I have to do something without interruption. But if I have spare time, I would prefer to stay with my friends to enjoy the free time.

 • To be very honest, I wouldn’t say I like to spend time alone. Mostly I prefer to spend free time with family and friends, but when I get frustrated, then I spend some time alone to relax my mind.

 • Vâng, tôi muốn ở một mình trong một khoảng thời gian nếu tôi phải làm gì đó mà không bị gián đoạn. Nhưng nếu tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi muốn ở lại với bạn bè của tôi để tận hưởng thời gian rảnh rỗi.
 • Thành thật mà nói, tôi sẽ không nói rằng tôi thích dành thời gian một mình. Hầu hết tôi thích dành thời gian rảnh rỗi cho gia đình và bạn bè, nhưng khi tôi cảm thấy thất vọng, thì tôi dành thời gian ở một mình để thư giãn đầu óc.
 1. When was the last time you were alone?

 • Last night, I had come from a stressful day of work so I decided to stay in for the entire evening with some Netflix and hot tea. 

 • It was just a week ago when all of my family members had a trip to Ho Chi Minh City to attend my cousin’s wedding. I was up to my ears preparing for the final exam and had to stay home alone for 3 days.

 • Đêm qua, tôi đã trở về sau một ngày làm việc căng thẳng nên quyết định ở lại cả buổi tối để xem Netflix và uống trà nóng.
 • Mới cách đây một tuần khi tất cả các thành viên trong gia đình tôi có chuyến đi vào thành phố Hồ Chí Minh để dự đám cưới của người em họ tôi. Tôi đang bịt tai chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ và phải ở nhà một mình trong 3 ngày.
 1. What do you like to do when you are alone?

 • As I’m a tea addict, that’s my number one activity to do alone. Furthermore, I enjoy reading a book or watching a series on Netflix.

 • I would love to chill out by reading a book when no one is around as I am easily distracted even by very small noises. Besides, I would love to cook by myself because no one would be there to laugh at my unsuccessful dishes.

 • Vì tôi là một người nghiện trà, đó là hoạt động số một của tôi khi làm một mình. Ngoài ra, tôi thích đọc sách hoặc xem phim bộ trên Netflix.
 • Tôi rất thích thư giãn bằng cách đọc sách khi không có ai xung quanh vì tôi rất dễ bị phân tâm ngay cả bởi những tiếng động rất nhỏ. Bên cạnh đó, tôi thích nấu ăn một mình vì sẽ không có ai ở đó để cười nhạo những món ăn không thành công của tôi.
 1. Do you like to spend time with your friends or just stay at home on your own?

 • Well, I love being together with everyone in my family and also my close friends. I think life would be tedious and boring if we have to do everything alone.

 • I prefer to stay at home because I can do what I like without worrying about being bothered by other people.

 • Chà, tôi thích được ở cùng với mọi người trong gia đình và cả những người bạn thân của tôi. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ tẻ nhạt và nhàm chán nếu chúng ta phải làm mọi thứ một mình.
 • Tôi thích ở nhà hơn vì tôi có thể làm những gì mình thích mà không lo bị người khác làm phiền.
 1. Do you wish to have more time alone?

 • Definitely not. As I live alone in a studio apartment, I sometimes get lonely, so I take every opportunity to have social interactions to avoid sitting at home alone.

 • No, As a social butterfly , I will feel bored to death if I have to stay alone at home.

 • Chắc chắn không phải. Khi sống một mình trong căn hộ studio, đôi khi tôi cảm thấy cô đơn, vì vậy tôi tận dụng mọi cơ hội để giao tiếp xã hội để tránh ngồi ở nhà một mình.
 • Không, Là một con bướm xã hội, tôi sẽ cảm thấy buồn chán nếu phải ở nhà một mình.
 1. Is it important to have some alone time occasionally? 

 • Yes, definitely. I always find it hard to concentrate when there are people around, so whenever I need to work, I have to be on my own. Other than that, spending some “me” time watching films or dancing along to my favorite songs can be quite relaxing.

 • Yes, it is. Solitude allows us to improve concentration and enhance productivity. We can work faster and more effectively if we don’t have to face any distractions and interruptions.

 • Vâng chắc chắn. Tôi luôn cảm thấy khó tập trung khi có nhiều người xung quanh, vì vậy bất cứ khi nào tôi cần làm việc, tôi đều phải ở một mình. Ngoài ra, dành chút thời gian cho “tôi” để xem phim hoặc nhảy theo những bài hát yêu thích của mình có thể khá thư giãn.
 • Vâng, đúng vậy. Cô đơn cho phép chúng ta cải thiện sự tập trung và nâng cao năng suất. Chúng ta có thể làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu chúng ta không phải đối mặt với bất kỳ phiền nhiễu và gián đoạn nào.
 1. In what situations do people need to be alone?

 • Well, I believe there are so many occasions that people need to spend time on their own. One is when people are overwhelmed interacting with different kinds of people, most especially in formal situations.

 •  I think that is when people need to make a life-changing decision.  In order for them to come up with the best decision in their lives, they have to spend time away from distraction contemplating. Well, the best example for that is whether or not to change a career.

 • Chà, tôi tin rằng có rất nhiều dịp mà mọi người cần dành thời gian cho riêng mình. Một là khi mọi người bị choáng ngợp khi tương tác với nhiều loại người khác nhau, đặc biệt là trong các tình huống trang trọng.
 • Tôi nghĩ đó là lúc mọi người cần đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời. Để đưa ra quyết định tốt nhất trong đời, họ phải dành thời gian tránh xa sự phân tâm để suy ngẫm. Chà, ví dụ tốt nhất cho điều đó là có nên thay đổi nghề nghiệp hay không.
 1. Do you think young people in your country have less time for themselves?

 • In my opinion, yes, young people are under pressure in school and at work that spending time for themselves is near to impossible.Nowadays, many young people have to work more than the required hours and normally go home very late and often miss having dinner with their family. 

 • Well, students cannot get away from pressure, they have to study really hard.I feel like students have to spend 90% of their time on studying, So Spending time doing personal things has become a luxury.

 • Theo tôi là có, các bạn trẻ đang phải chịu áp lực trong học tập và công việc đến mức gần như không thể dành thời gian cho bản thân. Ngày nay, nhiều bạn trẻ phải làm việc quá giờ quy định và thường về nhà rất muộn và thường xuyên bỏ bữa tối. với gia đình của họ.
 • Vâng, sinh viên không thể thoát khỏi áp lực, họ phải học thật chăm chỉ. Tôi có cảm giác như sinh viên phải dành 90% thời gian của mình cho việc học, vì vậy dành thời gian để làm những việc cá nhân đã trở thành một điều xa xỉ.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: