TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ AUDIENCE AND ARTIST

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 28/ 03/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ AUDIENCE AND ARTIST

Audience and artist (khán giả và nghệ sĩ) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Audience and artist (khán giả và nghệ sĩ)  cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ AUDIENCE AND ARTIST

 1. Take one's hat off to someone (idiom) /teɪk wʌnz hæt ɒf tu: ˈsʌm.wʌn/: hâm mộ, ngả mũ trước ai - admire someone for an achievement

 2. Work one's fingers to the bone (idiom) /wɜːk wʌnz ˈfɪŋ.ɡərz tu: ðə bəʊn/: làm việc rất nỗ lực - work extremely hard, especially for a long time

 3. Give credit to the audience (verb phrase) /ɡɪv ˈkred.ɪt tu: ði: ˈɔː.di.əns/: ghi nhận công lao của khán giả - give thanks or acknowledgement to the listeners or viewers

 4. Put an end to the career (verb phrase) /pʊt ən end tu: ðə kəˈrɪər/: đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp - make the career stop existing

 5. Take something for granted (verb phrase) /teɪk ˈsʌm.θɪŋ fɔːr ˈɡrɑːn.tɪd/: coi điều gì là hiển nhiên, không trân trọng - to never think about something because you believe it will always be available or stay exactly the same

 6. Artist (noun) nghệ sĩ 

 7. Audience (noun) khán giả

 8. Reputation (noun) danh tiếng 

 9. Respect (noun) sự tôn trọng

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ AUDIENCE AND ARTIST

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. Who is your favorite artist?

 • I really take my hat off to a singer, who is Ho Ngoc Ha. From nothing, she's now one of the strongest vocalists in Vietnam.

 • My favorite artist is Anne Hatheway. In order to become a successful actress, I know that she had to work her fingers to the bone.

 • Tôi thực sự ngả mũ trước ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Từ con số không, giờ đây cô là một trong những giọng ca mạnh nhất Việt Nam.
 • Nghệ sĩ yêu thích của tôi là Anne Hatheway. Để trở thành một nữ diễn viên thành công, tôi biết rằng cô ấy đã phải nỗ lực đến tận xương tủy.
 1. Why do you admire that person?

 • Apart from her talent, she always respects the audience by giving credit to the audience for her achievements.

 • She has such a strong personality, and never takes her success for granted.

 • Ngoài tài năng, cô luôn tôn trọng khán giả bằng cách ghi công cho khán giả về những thành tích của mình.
 • Cô ấy có một cá tính mạnh mẽ, và không bao giờ coi thành công của mình là điều hiển nhiên.
 1. In your opinion, how can the audience nurture artists?

 • The audience are the ones who directly consume the artworks of artists, such as listening to their songs or buying their paintings.

 • It's the fact that the reputation and success of an artist is measured by how much love they receive from the audience.

 • Khán giả là những người trực tiếp tiêu thụ tác phẩm của nghệ sĩ, chẳng hạn như nghe họ hát, mua tranh của họ.
 • Có một thực tế là danh tiếng và sự thành công của một nghệ sĩ được đo bằng mức độ yêu mến mà họ nhận được từ khán giả.
 1. Do you think artists can survive without the audience?

 • Without the audience, the artists can put an end to their career.

 • I do believe that an artist will be gradually forgotten if no one wants to enjoy his or her products.

 • Không có khán giả, các nghệ sĩ có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của họ.
 • Tôi tin rằng một nghệ sĩ sẽ dần bị lãng quên nếu không ai muốn thưởng thức sản phẩm của mình.
 1. How can an artist build a good image in public eyes?

 • In order to build a good public image, artists should put a lot of effort into creating their products.

 • Apart from true talent, artists should know how to show respect to their audience.

 • Để xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước công chúng, nghệ sĩ cần phải nỗ lực rất nhiều trong việc tạo ra sản phẩm của mình.
 • Ngoài tài năng thực sự, người nghệ sĩ nên biết cách thể hiện sự tôn trọng với khán giả của mình.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: