TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ BEING JUDGED BY SOMEONE

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 19/ 02/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ BEING JUDGED BY SOMEONE

Being judged (bị đánh giá tiêu cực)  là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Being judged (bị đánh giá tiêu cực) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ BEING JUDGED

● be judged by sb (verb phrase) /biː ˈʤʌʤd baɪ ˈsʌmbədi/ bị đánh giá (tiêu cực) - If you are judged by somebody, they think you are bad

● undermine one’s confidence (verb phrase) /ˌʌndəˈmaɪn wʌnz ˈkɒnfɪdəns/ giảm sự tự tin của ai - to make somebody's confidence gradually weaker or less effective

● please everybody (verb phrase) /pliːz ˈɛvrɪwʌn/ làm dâu trăm họ - to make everybody happy

● maintain a good image (verb phrase) /meɪnˈteɪn ə gʊd ˈɪmɪʤ/ giữ hình ảnh tốt - to keep the impression you make on other people good

● let go of self-doubt (verb phrase) /lɛt gəʊ ɒv sɛlf-daʊt/ xóa bỏ sự nghi ngờ về chính bản thân - to give up the feeling that you are not good enough

♫ behind one's back (idiom) /bɪˈhaɪnd wʌnz bæk/ (nói xấu) sau lưng - without somebody’s knowledge or permission

♫ under the impression (idiom) /ˈʌndə ði ɪmˈprɛʃən/ có ấn tượng (thường là sai trái) rằng - believing, usually wrongly, that something is true or is happening

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ BEING JUDGED

Questions 

Answers

Dịch

Have you ever felt judged by others?

● I used to be assigned to present on my group’s behalf. But I forgot the script several times and at that moment I felt judged by both my teacher and my classmates.

● I have never felt judged before. I think this is because I’m quite confident about myself and I believe I always maintain a good image in others’ eyes.

● Tôi từng được chỉ định trình bày thay mặt cho nhóm của mình. Nhưng tôi đã quên kịch bản nhiều lần và lúc đó tôi cảm thấy bị cả giáo viên và các bạn cùng lớp đánh giá.

● Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị phán xét trước đây. Tôi nghĩ điều này là do tôi khá tự tin về bản thân và tôi tin rằng mình luôn giữ được hình ảnh tốt trong mắt người khác.

If you know you are judged by others, how will you feel?

● I would be really scared and this feeling would even obsess me for several days! I think I wouldn’t dare to meet people by whom I feel judged.

● I would feel nothing special because I think everyone will make their own mistakes and also people’s judgement might not last!

● Tôi sẽ thực sự sợ hãi và cảm giác này sẽ ám ảnh tôi trong vài ngày! Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không dám gặp những người mà tôi cảm thấy bị đánh giá.

● Tôi sẽ cảm thấy không có gì đặc biệt vì tôi nghĩ rằng mọi người sẽ phạm sai lầm của riêng mình và sự phán xét của mọi người có thể không kéo dài!

Do you care much about being judged?

● Yes! It’s terrible to keep a negative image in other people’s minds because they will probably bad-mouth you behind your back!

● Certainly not! It’s too time-consuming to think about how people think about you and it’s also impossible to please everybody, so just be yourself!

● Vâng! Thật tồi tệ khi giữ một hình ảnh tiêu cực trong tâm trí người khác vì rất có thể họ sẽ nói xấu sau lưng bạn!

● Chắc chắn là không! Quá tốn thời gian để suy nghĩ về cách mọi người nghĩ về bạn và cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người, vì vậy hãy cứ là chính mình!

Do you think it’s important to notice how people judge us?

● Yes! By noticing that, we can change ourselves and maintain our good image in other people’s eyes, which can bring you many benefits and opportunities in the future.

● I think it’s important to notice that to supplement our weaknesses but we should never put ourselves under the pressure of changing to please everybody!

● Vâng! Khi nhận thấy điều đó, chúng ta có thể thay đổi bản thân và duy trì hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt người khác, điều này có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích và cơ hội trong tương lai.

● Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhận thấy rằng để bổ sung những điểm yếu của chúng ta nhưng chúng ta không bao giờ nên đặt mình dưới áp lực phải thay đổi để làm hài lòng tất cả mọi người!

Do you think that what people think about our mistakes will be kept in their mind for a long time?

● Yes! I think ironically bad impressions seem to last longer than good impressions, so we must try to avoid making bad impressions on others.

● I’m afraid not! I believe that people will forget these fleeting thoughts soon because they know that no one is perfect and they will make mistakes too!

● Vâng! Trớ trêu thay, tôi nghĩ rằng ấn tượng xấu dường như tồn tại lâu hơn ấn tượng tốt, vì vậy chúng ta phải cố gắng tránh tạo ấn tượng xấu với người khác.

● Tôi e là không! Tôi tin rằng người ta sẽ sớm quên đi những suy nghĩ thoáng qua này vì họ biết rằng không ai là hoàn hảo và họ cũng sẽ mắc sai lầm!

Why are many people often obsessed with being judged?

● Some people can’t bear the though of how a bunch of people gather and talk about them in a sarcastic way after they did something stupid or made some mistakes. 

● I think this is because these people are not confident about themselves or their own abilities, they believe that other people would laugh at them for this!

● Một số người không thể chịu đựng được việc một đám người tụ tập lại và nói về họ một cách mỉa mai sau khi họ làm điều gì đó ngu ngốc hoặc mắc một số sai lầm.

● Tôi nghĩ rằng điều này là do những người này không tự tin vào bản thân hoặc khả năng của chính họ, họ tin rằng những người khác sẽ cười nhạo họ vì điều này!

How might these people be badly affected?

● This obsession might undermine their confidence, cause them to be gripped by fear and hence they might miss many chances of developing themselves!

● People who fear being judged will try to change themselves to please others but it’s actually useless and even stupid because others don’t really care about them!

● Nỗi ám ảnh này có thể làm suy giảm sự tự tin của họ, khiến họ bị nỗi sợ hãi bao trùm và do đó họ có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển bản thân!

● Những người sợ bị đánh giá sẽ cố gắng thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác nhưng thực ra điều đó là vô ích và thậm chí là ngu ngốc vì người khác không thực sự quan tâm đến họ!

How can we get over the fear of being judged?

● We must learn to let go of our self-doubt by stopping judging ourselves because it’s our self-doubt that puts us under the impression that other people are judging us.

● We should persuade ourselves that anyway it’s not the end of the world to be judged. By doing this, we’re free to act more confidently, without worrying what others think.

● Chúng ta phải học cách loại bỏ sự nghi ngờ bản thân bằng cách ngừng phán xét bản thân vì chính sự nghi ngờ bản thân khiến chúng ta có ấn tượng rằng người khác đang phán xét mình.

● Chúng ta nên thuyết phục bản thân rằng dù sao đi nữa, đó không phải là ngày tận thế để bị phán xét. Bằng cách này, chúng ta có thể tự do hành động một cách tự tin hơn mà không cần lo lắng người khác nghĩ gì.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: