TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ BULLYING (BẮT NẠT)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 03/ 01/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ BULLYING (BẮT NẠT)

Bullying (bắt nạt) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Bullying (bắt nạt) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ BULLYING (BẮT NẠT)

1. discriminate against (v) /dɪˈskrɪm.ə.neɪt  əˈɡenst/: phân biệt đối xử

2. cyberbullying (n) /ˈsaɪ.bɚˌbʊl.i.ɪŋ/: bắt nạt trực tuyến

3. relational bullying (n) /rɪˌleɪ.ʃən.əl  ˈbʊl.i.ɪŋ/: bắt nạt bằng các mối quan hệ

4. hate speech (n) /ˈheɪt ˌspiːtʃ/: ngôn từ thù ghét

5. psychotherapy (n) /ˌsaɪ.koʊˈθer.ə.pi/: tâm lý trị liệu

6. Aggravates a bully /ˈægrəveɪts/ /ə/ /ˈbʊli/ Chọc tức tên bắt nạt

7. Antagonistic /ænˌtægəˈnɪstɪk/ Kháng cự, đối lập, trái ngược

8. Anti-bullying and anti-violence programs /ˈænti/-/ˈbʊliɪŋ/ /ənd/ /ˈænti/-/ˈvaɪələns/ /ˈprəʊgræmz/ Chương trình chống bắt nạt & bạo lực học đường

9. Anxiety /æŋˈzaɪəti/ chứng lo âu

10. Be an upstander /bi/ /ən/ /ʌp/ /ˈstændə/ Gương mẫu, dám đứng lên, dám lên tiếng

11. Be reluctant /bi/ /rɪˈlʌktənt/ Bất đắc dĩ, miễn cưỡng

12. Be teased /bi/ /tiːzd/ bị trêu chọc, bị đùa cợt, bị quấy rầy

13. Being picked on /ˈbiːɪŋ/ /pɪkt/ /ɒn/ nhắm vào, chọn

14. Blame /bleɪm/ đổ lỗi

15. Brainstorm solutions /ˈbreɪnstɔːm/ /səˈluːʃənz/ suy nghĩ tìm giải pháp

16. Build confidence /bɪld/ /ˈkɒnfɪdəns/ xây dựng sự tin tin

17. Bullying behavior /ˈbʊliɪŋ/ /bɪˈheɪvjə/ hành vi bắt nạt

18. Bullying incidences /ˈbʊliɪŋ/ /ˈɪnsɪdənsɪz/ bắt nạt

19. Frustrated /frʌsˈtreɪtɪd/ nản lòng, thất bại, bực bội, bức xúc, vỡ mộng, chán nản, tuyệt vọng, đau lòng, bực dọc, tức giận, bực mình

20. Intimidation /ɪnˌtɪmɪˈdeɪʃən/ Sự dọa dẫm, hăm dọa, mối đe dọa

21. Offensive speech /əˈfɛnsɪv/ /spiːʧ/ phát ngôn xúc phạm người khác

22. Self-esteem /sɛlf/-/ɪsˈtiːm/ lòng tự trọng

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ BULLYING (BẮT NẠT)

Questions 

Sample answers

Dịch

1. How can children be bullied in schools?

- They can be hit or touched in unwanted or inappropriate ways.

- Other students can make many disrespectful comments about them.

- They could be prevented from joining or being part of a group, such as lunch table, social activity.

- Bullies might make jokes on other students or even hurt them by kicking or punching.

 - Children can be discriminated against because of their religion or skin color.

- Chúng có thể bị đánh hoặc chạm vào theo những cách không mong muốn hoặc không phù hợp.

- Các học sinh khác có thể đưa ra nhiều nhận xét thiếu tôn trọng về họ.

- Họ có thể bị ngăn cản tham gia hoặc là thành viên của một nhóm, chẳng hạn như bàn ăn trưa, hoạt động xã hội.

- Những kẻ bắt nạt có thể pha trò với các học sinh khác hoặc thậm chí làm tổn thương họ bằng cách đá hoặc đấm.

- Trẻ em có thể bị phân biệt đối xử vì tôn giáo hoặc màu da.

2. Is it easy for parents to spot the signs if their kids are bullied?

(+) Yes, they might notice their kids' behaviors or emotions change over time.

(+) I think so. Parents can have an open conversation with their kids and understand what’s going on with them.

(+) Physical bullying can be easily spotted while cyber or relational bullying could be harder to recognize. 

(-) Not really. Children might feel embarrassed and keep their secrets from their parents.

(-) Not at all. Parents are usually busy with their work, so they don’t notice their kids’ feelings.

(+) Có, họ có thể nhận thấy hành vi hoặc cảm xúc của con mình thay đổi theo thời gian.

(+) Tôi nghĩ vậy. Cha mẹ có thể có một cuộc trò chuyện cởi mở với con cái của họ và hiểu những gì đang xảy ra với chúng.

(+) Bắt nạt thể chất có thể dễ dàng phát hiện trong khi bắt nạt qua mạng hoặc quan hệ có thể khó nhận ra hơn.

(-) Không hẳn. Trẻ em có thể cảm thấy xấu hổ và giữ bí mật với cha mẹ.

(-) Không có gì. Cha mẹ thường bận rộn với công việc nên không để ý đến cảm xúc của con cái.

3. What are the signs of bullies ?

- Bullies are often overly aggressive and violent.

- They use a lot of bad words to intimidate others.

- Bullies often have unpredictable and uncontrollable emotions and behaviors.

- They usually have a lack of empathy and use hate speech when they speak.

- They tend to have negative energy and have a pessimistic view. 

- Những kẻ bắt nạt thường quá hung hăng và bạo lực.

- Họ dùng nhiều từ ngữ xấu để đe dọa người khác.

- Những kẻ bắt nạt thường có những cảm xúc và hành vi khó đoán và không kiểm soát được.

- Họ thường thiếu sự đồng cảm và sử dụng ngôn từ kích động thù địch khi nói.

- Họ có xu hướng có năng lượng tiêu cực và có cái nhìn bi quan.

4. Why is bullying increasing in school nowaday? 

- The amount of uncensored video on the Internet might have bad effects on children’s perspectives.

- Parents today are too busy to take care and nurture their children.

- The development of the Internet makes cyberbullying spread easier and faster.

- Students don’t understand bullying clearly and how to prevent it.

- Generation gap between kids and parents makes it harder for children to talk with parents.

- Số lượng video không bị kiểm duyệt trên Internet có thể có tác động xấu đến quan điểm của trẻ em.

- Các bậc cha mẹ ngày nay quá bận rộn để chăm sóc và nuôi dưỡng con cái.

- Sự phát triển của Internet khiến bắt nạt trên mạng lan truyền dễ dàng và nhanh hơn.

- Học sinh chưa hiểu rõ về bắt nạt và cách phòng tránh.

- Khoảng cách thế hệ giữa con cái và cha mẹ khiến con cái khó nói chuyện với cha mẹ hơn.

5. How to stop bullying in school?

- Education system and teachers need to teach students what bullying is and how bad it is.

- More conversations between parents, teachers, and children need to be done.

- Children should learn how to raise their voices and increase their self-esteem.

- Learning how to self-defense is essential for everyone to stop bullying.

- More group activities, psychotherapy courses should be held frequently at school.

- Hệ thống giáo dục và giáo viên cần dạy học sinh thế nào là bắt nạt và nó tồi tệ như thế nào.

- Cần thực hiện nhiều cuộc đối thoại hơn nữa giữa phụ huynh, giáo viên và trẻ.

- Trẻ em nên học cách lên tiếng và nâng cao lòng tự trọng.

- Học cách tự vệ là điều cần thiết để mọi người không bị bắt nạt.

- Nên tổ chức thường xuyên các hoạt động nhóm, các khóa tâm lý trị liệu ở trường.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: