TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CHILDREN PRIVACY (QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 14/ 01/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CHILDREN PRIVACY (QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ)

Children privacy (quyền riêng tư của trẻ em) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Children privacy (quyền riêng tư của trẻ em) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

SỰ THẬT VỀ VẤN ĐỀ CHILDREN PRIVACY

1. It is believed that parents today may be holding their kids back by being over-protective: Người ta tin rằng các bậc cha mẹ ngày nay có thể đang kìm hãm con cái của họ bằng cách bảo vệ quá mức.

2. Parental involvement in children’s lives directly influences the developmental stages of their growth: Sự tham gia của cha mẹ vào cuộc sống của con cái ảnh hưởng trực tiếp đến các giai đoạn phát triển trong quá trình trưởng thành của chúng.

3. According to the report, an increasing number of teenagers seek psychiatric help based on recent research: Theo báo cáo, ngày càng có nhiều thanh thiếu niên tìm kiếm sự trợ giúp về tâm thần dựa trên nghiên cứu gần đây

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ CHILDREN PRIVACY

1. stress out (phrasal v) Căng thẳng

2. optimistic about (V) lạc quan về...

3. sophisticated (adj) phức tạp

4. adapt to (v) Thích nghi, hòa nhập với..

5. aware of (v) nhận thức

6. pressure (n) áp lực

7. Innocent (adj) ngây thơ

8. unavoidable (adj) không thể tránh được

9. sophisticated (adj) phức tạp, tinh vi, phát triển

10. sneakily invading (noun phrase) lén lút xâm phạm

11. intentionally (adv) một cách cố ý, có chủ đích

12. supervision (noun) sự giám sát

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ CHILDREN PRIVACY

Questions

Agree

Disagree

1. Do children have to face challenges at younger ages?

- Children nowadays have to face many challenges growing up: Trẻ em ngày nay phải đối mặt với nhiều thách thức khi lớn lên.

- Some of them tend to have a hard time communicating with their full-time working parents: Một số em có xu hướng gặp khó khăn khi giao tiếp với bố mẹ đi làm toàn thời gian.

- Making friends is also a challenge for some kids: Kết bạn cũng là một thử thách đối với một số trẻ.

- The pressure to study at school can drive young people to stress out: Áp lực học tập ở trường có thể khiến các bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng.

- Public speaking or public performance is challenging for some children: Nói trước công chúng hoặc biểu diễn trước công chúng là một thách thức đối với một số trẻ.

- Children are protected by their parents and face almost no difficulty: Trẻ em được cha mẹ bảo vệ và hầu như không gặp khó khăn gì.

- Children can easily find joy even when they are alone: Trẻ dễ dàng tìm thấy niềm vui ngay cả khi chỉ có một mình.

- Innocent thinking makes children optimistic about everything: Suy nghĩ hồn nhiên khiến trẻ lạc quan trước mọi việc.

- Children do not have to accept responsibilities like adults, so they do not have to face challenges: Trẻ em không phải nhận trách nhiệm như người lớn nên không phải đối mặt với thử thách.

- Children spend most of their time eating and playing, and it is not challenging at all: Trẻ em dành phần lớn thời gian để ăn và chơi, hoàn toàn không phải là thử thách.

2. In your opinion, is it good for children to face challenges at early ages?

- It’s unavoidable for them to meet challenges earlier than kids in the past: Việc chúng gặp thử thách sớm hơn những đứa trẻ ngày xưa là điều khó tránh khỏi.

- It is undeniable that children need to mature faster in our current days: Không thể phủ nhận rằng trẻ em cần trưởng thành nhanh hơn trong thời buổi hiện nay.

-  As the world becomes more sophisticated, children should be prepared to adapt to that world: Khi thế giới ngày càng phát triển, trẻ em cần được chuẩn bị để thích nghi với thế giới đó.

- It is a good opportunity for children to learn essential life skills: Là cơ hội tốt để trẻ học các kỹ năng sống cần thiết.

- Challenges help kids become more independent: Thử thách giúp trẻ tự lập hơn.

- Dealing with difficulties too early can  make your child more prone to panic and anxiety: Đối phó với khó khăn quá sớm có thể khiến con bạn dễ bị hoảng sợ và lo lắng.

- Without adults’ help, children who find it hard to make friends may have more troubles in communication in the future: Nếu không có sự giúp đỡ của người lớn, những đứa trẻ khó kết bạn có thể gặp nhiều rắc rối hơn trong giao tiếp trong tương lai

- Children can be negatively affected by experiencing failure at an early age: Trẻ em có thể bị ảnh hưởng tiêu cực khi gặp thất bại khi còn nhỏ.

- Becoming mature too early can make a child's childhood no longer fun and pure: Trưởng thành quá sớm có thể khiến tuổi thơ của trẻ không còn vui vẻ, trong sáng.

- Children who are older than their age often find it difficult to be friends with their peers: Trẻ hơn tuổi thường khó kết bạn với các bạn cùng trang lứa.

3. Is it okay for parents to invade their child's privacy?

- Sometimes, parents need to step into their children’s world to understand them better: Đôi khi, cha mẹ cần bước vào thế giới của con mình để hiểu con hơn.

- Children sometimes hide some things from parents, and parents need to find out about them to help children avoid potential dangers: Trẻ đôi khi giấu cha mẹ một số điều, cha mẹ cần tìm hiểu rõ để giúp trẻ tránh những nguy hiểm có thể xảy ra.

- That is not true, but it can be understood since the parent's mentality is to protect their children: Điều đó không đúng, nhưng có thể hiểu được vì tâm lý của cha mẹ là muốn bảo vệ con cái.

- Depending on the circumstances, sometimes it is acceptable for parents not to invade intentionally: Tùy từng trường hợp, đôi khi có thể chấp nhận nếu bố mẹ không cố ý xâm hại.

- Although that is acceptable, parents should not abuse and intentionally influence their children: Dù điều đó có thể chấp nhận được nhưng cha mẹ không nên lạm dụng và cố ý tác động đến con cái.

- Parents are not allowed to invade the privacy of their children: Cha mẹ không được xâm phạm đời tư của con cái.

- Protecting privacy for children is essential, and demonstrating parents’ respect for their children’s choices: Bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ là điều cần thiết, thể hiện sự tôn trọng của cha mẹ đối với sự lựa chọn của con cái.

- It is illegal not to respect children’s privacy: Không tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em là vi phạm pháp luật.

- Instead of sneakily invading your child's privacy, parents should try talking and making friends with their child: Thay vì lén lút xâm phạm quyền riêng tư của con, cha mẹ nên thử nói chuyện và làm bạn với con.

- Despite their age, children need their own space, just as parents need respect: Dù tuổi tác như thế nào nhưng con cái cũng cần không gian riêng, cũng như cha mẹ cần sự tôn trọng.

4. Should parents encourage their kids to meet challenges?

- I think parents should learn to let go of their kids sometimes so that they can have a taste of what life is really like out there: Tôi nghĩ đôi khi cha mẹ nên học cách buông bỏ con cái để chúng cảm nhận được cuộc sống ngoài kia là như thế nào.

- If they try to reduce challenges, their child will not become independent: Nếu họ cố gắng giảm bớt những thử thách, con họ sẽ không trở nên độc lập.

- What parents should do is to make children understand that challenges help us improve, and we should not fear but face them head-on: Điều cha mẹ nên làm là làm cho trẻ hiểu rằng thử thách giúp chúng ta tiến bộ, và chúng ta không nên sợ hãi mà hãy đối mặt với chúng.

- Dealing with challenges and difficult situations help build children’s character and independence: Đối phó với những thử thách và tình huống khó khăn giúp hình thành tính cách và sự độc lập của trẻ.

- Some challenges may not be good for children, but they are good when they learn from their failure and move forward: Một số thử thách có thể không tốt cho trẻ, nhưng sẽ tốt khi trẻ học được từ thất bại và tiến về phía trước.

- Many parents tend to be very protective of their kids nowadays, and that’s totally understandable: Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ có xu hướng bảo vệ con cái rất kỹ và điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

- Some challenges or difficulties may impact negatively on kids’ development: Một số thách thức hoặc khó khăn có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.

- Children may find it challenging to overcome difficulties due to their lack of experiences: Trẻ em có thể gặp khó khăn khi vượt qua khó khăn do thiếu kinh nghiệm.

- Children are not aware enough of the hidden dangers, so parents need to protect them: Trẻ em chưa đủ nhận thức về những mối nguy hiểm tiềm ẩn nên cha mẹ cần bảo vệ trẻ.

- Our current society is not really safe for children to cope with challenges on their own: Xã hội hiện tại của chúng ta chưa thực sự an toàn để trẻ tự mình đương đầu với thử thách

5. Are parents too protective of their children these days?

- Parents today may prevent their child from hand-on experiences by being over-protective: Các bậc cha mẹ ngày nay có thể ngăn cản con mình trải nghiệm thực tế bằng cách bảo vệ quá mức.

- Some parents constantly monitor their children or invade their privacy: Một số cha mẹ thường xuyên theo dõi con cái hoặc xâm phạm quyền riêng tư của chúng.

- However, they don’t realize that they are crossing the line with their parenting methods: Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng họ đang đi quá giới hạn với phương pháp nuôi dạy con cái của mình.

- Being overly concerned by a parent can make a child feel tired and uncomfortable: Việc được cha mẹ quan tâm thái quá có thể khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu.

- Protecting children is what parents should do, but children also need space to experience life: Bảo vệ con cái là điều cha mẹ nên làm, nhưng con cái cũng cần không gian để trải nghiệm cuộc sống.

- I think it’s understandable. Nobody wants to see their kids get hurt: Tôi nghĩ điều đó có thể hiểu được. Không ai muốn nhìn thấy con mình bị tổn thương.

- There are just too many dangers and risks outside the home: Có quá nhiều nguy hiểm và rủi ro bên ngoài nhà.

- It would be unimaginable for parents to let their kids out of their sight without any adult supervision: Sẽ là điều không tưởng đối với cha mẹ khi để con ra khỏi tầm mắt của mình mà không có bất kỳ sự giám sát nào của người lớn.

-The unstable social situation is one reason parents have to spend more time with their children: Tình hình xã hội bất ổn là một lý do khiến cha mẹ phải dành nhiều thời gian hơn cho con cái.

- Parental protection is essential during childhood: Sự bảo vệ của cha mẹ là điều cần thiết trong thời thơ ấu.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: