TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CHILDREN'S RULES (ÔN THI IELTS)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 14/ 05/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CHILDREN'S RULES (ÔN THI IELTS)

Children's rules (quy tắc cho trẻ em) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Children's rules (quy tắc cho trẻ em) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ CHILDREN'S RULES

1.Disruptive behaviour(noun phrase) /dɪsˈrʌptɪv bɪˈheɪvjə(r)/ - causing problems, noise, etc. so that something cannot continue normally: Hành vi gây rối.

2.Temper tantrum(noun phrase) /ˈtempər ˈtæntrəm/ - a sudden short period of angry, unreasonable behaviour, especially in a child: Cơn la hét giận dữ, khóc mếu(của trẻ em). 

3.A couch potato(idiom) /ə kaʊtʃ pəˈteɪtəʊ/ - a person who watches a lot of television and does not have an active life: Người nghiện xem tivi.

4.Think out of the box(idiom) /θɪŋk aʊt ɒv ðə bɒks/ - to think in a different, innovative, or original manner, esp with regard to business practices, products, systems, etc: Suy nghĩ một cách sáng tạo, mới mẻ, đột phá, không theo quy lề lối cũ.

5.Rebellious teenager(noun phrase) /rɪˈbeliəs ˈtiːnˌeɪdʒər/ - refusing to obey rules because you do not like authority:Thanh thiếu niên nổi loạn. 

6.Table manner(noun phrase) /ˈteɪbl ˈmænər/ - the way you eat your food, or the socially acceptable way to eat your food, especially when eating a meal with others:Cách cư xử trên bàn ăn.

7.Do wonders for something /someone(idiom) /duː ˈwʌndər fɔːr ˈsʌmθɪŋ/ ˈsʌmwʌn/ - to cause improvements or have a very good effect: Có tác dụng lớn/kì diệu.

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ CHILDREN'S RULES

Question Answers Dịch
 1. What kind of bad behaviour children usually have?

 • As far as I see, the most common disruptive behaviour, normally among toddlers, is temper tantrum.This is when they start to whine, throw themselves on the floor and cry, then scream or even throw their toys.

 • We can usually see children crying and hitting their parents at the mall or supermarket because their parents don’t give them what they want.

 • Theo như tôi thấy, hành vi gây rối phổ biến nhất, thường ở trẻ mới biết đi, là nổi cơn thịnh nộ. Đây là khi chúng bắt đầu rên rỉ, ném mình xuống sàn và khóc, sau đó la hét hoặc thậm chí ném đồ chơi của chúng.
 • Chúng ta thường thấy những đứa trẻ khóc và đánh cha mẹ chúng ở trung tâm thương mại hoặc siêu thị vì cha mẹ chúng không cho chúng thứ chúng muốn.
 1. Do you think children tend to behave badly when there are no strict rules?

 • I don’t think so.I still see that many children come from a very strict family, but they grew up being rebellious teenager.So I think the way a family educates children is the most important thing.

 • Yes, definitely, at a young age, children may not be aware of their behaviour so they tend to do what they like without caring about consequences.

 • Tôi không nghĩ vậy. Tôi vẫn thấy nhiều đứa trẻ xuất thân từ một gia đình rất nghiêm khắc, nhưng chúng lớn lên lại trở thành những thiếu niên nổi loạn. Vì vậy, tôi nghĩ cách một gia đình giáo dục con cái mới là điều quan trọng nhất.
 • Đúng vậy, chắc chắn rồi, khi còn nhỏ, trẻ có thể chưa nhận thức được hành vi của mình nên có xu hướng làm theo ý mình mà không quan tâm đến hậu quả.
 1. What rules do parents often set for your children?

 • There are a lot of rules that parents often force children to follow. For example, in my case, my parents always remind me of the importance of table manners like I have always invited the elderly in my family before eating.

 • I think this is how to use polite language. For example, when talking with other people they have to always say thank you or nod their head.

 • Có rất nhiều quy tắc mà cha mẹ thường bắt con cái phải tuân theo. Ví dụ, trong trường hợp của tôi, bố mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của cách cư xử trong bàn ăn như tôi luôn mời những người lớn tuổi trong gia đình trước khi ăn.
 • Tôi nghĩ đây là cách sử dụng ngôn ngữ lịch sự. Ví dụ, khi nói chuyện với người khác, họ phải luôn nói cảm ơn hoặc gật đầu.
 1. What rules are you going to set for your future children?

 • I will definitely encourage children to have a habit of reading books. I think reading books will do wonders for children when they live and grow up. 

 • I will ask them to be kind to people. I think it is the best way to build meaningful relationships.

 • Tôi chắc chắn sẽ khuyến khích trẻ có thói quen đọc sách. Tôi nghĩ đọc sách sẽ làm nên điều kỳ diệu cho trẻ em khi chúng sống và lớn lên.
 • Tôi sẽ yêu cầu họ đối xử tốt với mọi người. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa.
 1. What are the advantages of setting rules for children?

 • I think children will learn many important skills that will help them succeed in all areas of life. Because rules teach children self-discipline and help them learn how to make healthy choices.

 • Setting rules for children will help them better behave and form good habits. For example, parents don’t allow their children to watch television too much, which does not make them become a couch potato.

 • Tôi nghĩ trẻ em sẽ học được nhiều kỹ năng quan trọng giúp chúng thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bởi vì các quy tắc dạy cho trẻ tính tự giác và giúp chúng học cách đưa ra những lựa chọn lành mạnh.
 • Đặt ra quy tắc cho trẻ sẽ giúp trẻ cư xử tốt hơn và hình thành thói quen tốt. Ví dụ, cha mẹ không cho phép con cái họ xem tivi quá nhiều, điều này không khiến chúng trở thành một củ khoai tây trên ghế dài.
 1. What are the disadvantages of setting rules for children?

 • If the rules are too strict or inappropriate, they can limit children’s imagination and forcing children to follow these rules may put children under lots of pressure and even result in mental illnesses.

 • I think forcing children to follow strict principles may hold back their creativity, or in other words, they may not think out of the box. 

 • Nếu các quy tắc quá khắt khe hoặc không phù hợp sẽ hạn chế trí tưởng tượng của trẻ và việc ép trẻ tuân theo các quy tắc này có thể khiến trẻ chịu nhiều áp lực, thậm chí dẫn đến các bệnh tâm thần.
 • Tôi nghĩ rằng việc ép buộc trẻ em tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt có thể kìm hãm sự sáng tạo của chúng, hay nói cách khác, chúng có thể không suy nghĩ vượt trội.
 1. Do you think hitting or spanking your children actually teaches them a lesson?

 • I don’t think it works in the long term because children wouldn't confess their problems to their mom and dad just because they were worried they would be beaten for even committing such a minor error.

 • Yes, it's crucial to discipline children and set foundations for good behavior. They need to understand the consequences of wrong actions and therefore be well-mannered. 

 • Tôi không nghĩ nó có hiệu quả về lâu dài vì trẻ em sẽ không thú nhận vấn đề của mình với bố mẹ chỉ vì chúng lo lắng rằng mình sẽ bị đánh dù chỉ mắc một lỗi nhỏ như vậy.
 • Vâng, điều quan trọng là phải kỷ luật trẻ em và đặt nền móng cho hành vi tốt. Họ cần hiểu hậu quả của những hành động sai trái và do đó phải cư xử đúng mực.
 1. What is the best way to educate children in your opinion?

 • Understanding is the primary factor to bring good education to children. To be more specific, parents and teachers should encourage open and sincere communication without judges, or discouragement. 

 • I think children should be encouraged to explore topics and subjects that fascinate them, in order to improve their interests in learning.
 • Hiểu biết là yếu tố hàng đầu để mang lại sự giáo dục tốt cho trẻ. Cụ thể hơn, cha mẹ và giáo viên nên khuyến khích giao tiếp cởi mở và chân thành mà không phán xét hoặc nản lòng.
 • Tôi nghĩ rằng trẻ em nên được khuyến khích khám phá các chủ đề và môn học mà chúng yêu thích, để nâng cao hứng thú học tập của chúng.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: