TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CONTROL (KIỂM SOÁT)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 11/ 04/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CONTROL (KIỂM SOÁT)

Control (kiểm soát) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Control (kiểm soát) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ CONTROL (KIỂM SOÁT)

 1. Perfectionist (n) /pəˈfekʃənɪst/ Người theo chủ nghĩa hoàn hảo a person who likes to do things perfectly and is not satisfied with anything less - He was a perfectionist in his art and could be difficult to work for.

 2. Regrettable incidents (noun) /rɪˈɡretəbl ˈɪnsɪdənts/  Những sự cố đáng tiếc making you feel sad or sorry because something happened that you wish had not happened - This is certainly a most regrettable incident and I hope that the internal enquiry will shed some light on the matter.

 3. Self-control (noun) /ˌself kənˈtrəʊl/ tự kiểm soát bản thân the ability to remain calm and not show your emotions even though you are feeling angry, excited, etc. - It took all his self-control not to shout at them.

 4. Display attitudes towards (verb phrase) bày tỏ thái độ với ai/cái gì to show the way that you think and feel about somebody/something; the way that you behave towards somebody/something that shows how you think and feel - He displayed a condescending attitude towards/​toward his co-workers.

 5. look for flaws (verb phrase) tìm kiếm lỗi sai to find a fault, mistake, or weakness, especially one that happens while something is being planned or made, or that causes something not to be perfect - Can you look for flaws in this argument?

 6. make everything perfect (collocation) làm mọi thứ trở nên hoàn hảo to have everything that is necessary; complete and without faults or weaknesses - Making everything perfect is an exhausting process. 

 7. Keep track of (idiom) theo dõi tiến độ to have/not have information about what is happening or where somebody/something is - Bank statements help you keep track of where your money is going.

 8. rule the roost (idiom) nằm quyền hành tối cao to be the person who makes all the decisions in a group - In that family it is the grandma who rules the roost.

 9. ask for permission (verb phrase) xin phép to let somebody/something do something; to let something happen or be done - I asked for permission to photograph the house. 

 10. Under control of (phrase) Dưới sự kiểm soát to have power over a person, company, country, etc. so that you are able to decide what they must do or how it is run - Dogs are kept under control of their owners.

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ CONTROL (KIỂM SOÁT)

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. Do you like to control everything around you?

 • Yes, because I am a perfectionist, I would like to control everything and every detail.

 • No, I just focus on my assigned task. I do not care about other people’s tasks.

 • Vâng, vì tôi là người cầu toàn nên tôi muốn kiểm soát mọi thứ và mọi chi tiết.

 • Không, tôi chỉ tập trung vào nhiệm vụ được giao. Tôi không quan tâm đến nhiệm vụ của người khác.

 1. What are the disadvantages of trying to manage everything?

 • You could be exhausted when considering everything in detail. 

 • You could make your partners feel overwhelmed.

 • Bạn có thể kiệt sức khi xem xét mọi thứ một cách chi tiết.

 • Bạn có thể làm cho các đối tác của bạn cảm thấy choáng ngợp.

 1. What are the advantages of self-control?

 • You can avoid regrettable incidents when you are in frustration. 

 • Self-control helps people to display right attitudes towards every situation and type of people. 

 • Bạn có thể tránh được những sự cố đáng tiếc khi đang bực bội.

 • Tự chủ giúp con người thể hiện thái độ đúng đắn đối với mọi tình huống và mọi loại người.

 1. Which positions or types of people do they usually take control over?

 • A leader should keep track of other members and rule the roost. 

 • A perfectionist or outstanding student who tends to look for flaws and wants to make everything perfect. 

 • Một nhà lãnh đạo nên theo dõi các thành viên khác và cai trị con gà trống.

 • Một người theo chủ nghĩa hoàn hảo hoặc một học sinh xuất sắc, có xu hướng tìm kiếm những sai sót và muốn làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo.

 1. What things in life would you be likely to control over?

 • I would like to control my job since I want to do everything I like without asking for permission. 

 • I would like to control my emotions towards other people. 

 • Tôi muốn kiểm soát công việc của mình vì tôi muốn làm mọi thứ mình thích mà không cần xin phép.

 • Tôi muốn kiểm soát cảm xúc của mình đối với người khác.

 1. Have you ever been in the situation of being under control?

 • Yes, when I was a teenager, my parents tended to control everything about me.

 • Yes, when I am a newbie in the company, I have to be under the control of my boss. 

 • Đúng vậy, khi tôi còn là một thiếu niên, bố mẹ tôi có xu hướng kiểm soát mọi thứ về tôi.

 • Vâng, khi tôi là người mới trong công ty, tôi phải chịu sự kiểm soát của sếp.

 1. What types of things or situations can you not control?

 • You cannot tell exactly what will happen in the future. 

 • Weather and traffic are two things that are unpredictable or controlled over. 

 • Bạn không thể nói chính xác điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

 • Thời tiết và giao thông là hai thứ không thể đoán trước hoặc kiểm soát được.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: