TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CYBER SECURITY

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 08/ 03/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ CYBER SECURITY

Cyber security (An ninh mạng) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Cyber security (An ninh mạng) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ CYBER SECURITY

 1. have low cyber security (phrase) an ninh mạng kém to obtain a below usual standard of the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks.- Facebook is reported to have low cyber security.

 2. address data misuse (phrase) Giải quyết việc sử dụng dữ liệu sai mục đích to think about the act of using data in a dishonest way or for the wrong purpose or a situation and decide how you are going to deal with it - The government must take immediate action to address data misuse.

 3. ask for a ransom (phrase) Tống tiền to require money - The kidnappers asked for a ransom of one million dollars.

 4. engage in criminal activities (phrase) Dính vào hoạt động phạm tội to take part in activities that involve breaking the law - Several police officers said that the gang engaged in criminal activities.

 5. a double-edged sword (idiom) Con dao hai lưỡi to be something that has both advantages and disadvantages - The Internet is a double edged sword - you want to have connections with people, but that makes your data and site vulnerable to hackers and other malware.

 6. pay top dollar for (idiom) Trả rất nhiều tiền cho to pay a lot of money for something - Buyers will be more likely to pay top dollar for really good opportunities.

 7. intrude (verb) /ɪnˈtruːd/ xâm nhập vào to enter into something in a way that is not wanted or to have an unpleasant effect on it - The sound of the telephone intruded into his dreams.

 8. fraud (noun) /frɔːd/ vụ lừa đảo he crime of cheating somebody in order to get money or goods illegally - She was charged with credit card fraud.

 9. third party (noun) /ˌθɜːrd ˈpɑːrti/ bên thứ ba a person who is involved in a situation in addition to the two main people involved - The assistance of a skilled, sympathetic third party is of great help when marriage conflict gets out of hand.

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ CYBER SECURITY

QUESTIONS ANSWERS DỊCH
 1. What do you think about cyber privacy?

 • Well, what can I say? Using the Internet is a double-edged sword. Your private information can be stolen anytime without your notice.

 • Frankly, I think only you are a hacker or IT expert, otherwise your personal information is not guaranteed. 

 • Vậy tôi có thể nói gì? Sử dụng Internet là con dao hai lưỡi. Thông tin cá nhân của bạn có thể bị đánh cắp bất cứ lúc nào mà bạn không cần thông báo.
 • Thành thật mà nói, tôi nghĩ chỉ có bạn là hacker hoặc chuyên gia CNTT, nếu không thông tin cá nhân của bạn không được đảm bảo.
 1. Why do normal Internet users have low cyber security?

 • Since there are many cybercriminals who target citizen information to make money. 

 • To be fair, it’s also due to Internet users as well. We are too careless to post that information on the Internet. 

 • Vì có nhiều tội phạm mạng nhắm mục tiêu thông tin công dân để kiếm tiền.
 • Công bằng mà nói, đó cũng là do người dùng Internet. Chúng tôi quá bất cẩn khi đăng thông tin đó lên Internet.
 1. How do social media companies use your data?

 • Typically, many companies pay top dollar for buying customer’s information such as telephone numbers for telemarketing. 

 • Somehow, several social networks can listen or monitor the conversation of you and your friends and then they suggest corresponding products for us.  

 • Thông thường, nhiều công ty trả nhiều tiền nhất để mua thông tin của khách hàng, chẳng hạn như số điện thoại để tiếp thị qua điện thoại.
 • Bằng cách nào đó, một số mạng xã hội có thể nghe hoặc theo dõi cuộc trò chuyện của bạn và bạn bè của bạn và sau đó họ đề xuất các sản phẩm tương ứng cho chúng tôi.
 1. Which types of personal information are easy to be leaked or be stolen?

 • Your personally identifiable information such as your name, date of birth, your mother's maiden name, and your address.

 • They can even hack your Facebook to ask for a ransom or use it to engage in criminal activities. 

 • Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn như tên, ngày sinh, tên thời con gái của mẹ bạn và địa chỉ của bạn.
 • Họ thậm chí có thể hack Facebook của bạn để đòi tiền chuộc hoặc sử dụng nó để tham gia vào các hoạt động tội phạm.
 1. What do cyber offenders do?

 • The most common cyber threats are hackers, who illegally intrude into other people’s accounts to steal information or carry out a fraud. 

 • They can illegally trade your information to the third party for financial purposes. 

 • Các mối đe dọa mạng phổ biến nhất là tin tặc, những kẻ xâm nhập bất hợp pháp vào tài khoản của người khác để lấy cắp thông tin hoặc thực hiện hành vi lừa đảo.
 • Họ có thể trao đổi bất hợp pháp thông tin của bạn cho bên thứ ba vì mục đích tài chính.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: