TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT ISSUE 

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 19/ 01/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT ISSUE 

Environment issue (Vấn đề môi trường) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Environment issue (Vấn đề môi trường) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT ISSUE 

 • Carbon dioxide ≈ greenhouse gases (khí thải nhà kính) ≈ emissions (khí thải)
 • The greenhouse effect: hiệu ứng nhà kính
 • Average global temperatures ≈ the earth’s average temperatures ≈ our planet’s average temperatures: nhiệt độ trung bình toàn cầu/trái đất
 • Chemical fertilizers and pesticides (n): phân bón hóa học và thuốc trừ sâu
 • Land degradation (n): xói mòn đất
 • Water purifiers (n): máy lọc nước
 • National budget (n): ngân sách quốc gia
 • Prolonged abuse and neglect (phrase): lạm dụng và bỏ bê kéo dài
 • Renewable energy from solar, wind or water power: năng lượng tái tạo từ năng lượng mặt trời, gió và nước.
 • Global warming = climate change: nóng lên toàn cầu/ biến đổi khí hậu
 • Sea levels: mực nước biển
 • Deforestation ≈ forest clearance ≈ illegal logging (chặt cây trái pháp luật) ≈ cutting and burning trees
 • The extinction of many species of animals and plants: sự tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT ISSUE 

QUESTIONS

SAMPLE ANSWERS

DỊCH

1. What environmental problem is it?

- I would say it is the air pollution.

- Deforestation is an extremely serious problem currently in Vietnam.

- The major cities in my country are seriously affected by climate change.

- My country is suffering from water pollution.

- I think the most important issue now in my country is land degradation.

- Tôi sẽ nói đó là ô nhiễm không khí.

- Phá rừng là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng hiện nay ở Việt Nam.

- Các thành phố lớn ở nước tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu.

- Đất nước tôi đang bị ô nhiễm nguồn nước.

- Tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất hiện nay ở nước tôi là thoái hóa đất.

2. Why is it happening?

- It is usually caused by smoke or other harmful gases and mainly from vehicles or factories.

- Water pollution is the result of discharging untreated water into rivers from industrial zones.

- It is due to the unreasonable use of chemical fertilizers and pesticides.

- It was the effect of prolonged abuse and neglect.

- The increase in population density in urban areas leads to noise pollution.

- Thường do khói hoặc các khí độc hại khác gây ra và chủ yếu là do xe cộ hoặc nhà máy.

- Ô nhiễm nước là hậu quả của việc xả nước chưa qua xử lý từ các khu công nghiệp ra sông.

- Là do việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật chưa hợp lý.

- Đó là hậu quả của việc lạm dụng và bỏ bê kéo dài.

- Sự gia tăng mật độ dân số ở các đô thị dẫn đến ô nhiễm tiếng ồn.

3. What harmful effect does it have?

- It causes dangerous acid rain and serious health issues in humans.

- I think air pollution can be especially dangerous to children living in big cities with bad smog.

- People are increasingly suffering from lung diseases and other kinds of respiratory problems.

- I guess our authority also needs to spend extra money in order to purify its drinking water, which could be a burden on the national budget.

- Deforestation is the cause of floods, typhoons, and other natural diseases.

- Nó gây ra mưa axit nguy hiểm và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở con người.

- Tôi nghĩ rằng ô nhiễm không khí có thể đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em sống ở các thành phố lớn với khói mù xấu.

- Con người ngày càng mắc các bệnh về phổi và các bệnh về đường hô hấp khác.

- Tôi đoán chính quyền của chúng ta cũng cần chi thêm tiền để lọc nước uống, điều này có thể là gánh nặng cho ngân sách quốc gia.

- Phá rừng là nguyên nhân gây ra lũ lụt, bão và các dịch bệnh tự nhiên khác.

4. How do you know that?

- I saw a lot of news about this problem.

- Well, I can feel the air I breathe everyday is not fresh anymore.

- My family has to buy some water purifiers because of it.

- Everyone knows this serious issue and so do I.

- I learn it a lot at my school.

- Tôi đã thấy rất nhiều tin tức về vấn đề này.

- Chà, tôi có thể cảm thấy không khí tôi hít thở hàng ngày không còn trong lành nữa.

- Gia đình tôi phải mua một số máy lọc nước vì nó.

- Mọi người đều biết vấn đề nghiêm trọng này và tôi cũng vậy.

- Tôi học nó rất nhiều ở trường tôi.

5. What should we do to prevent this environmental problem?

- To prevent it, we should all try to use less and less energy like electricity and gasoline.

- We also have to reduce the use of vehicles, especially private transport as they emit dangerous smoke.

- I think our government must make and implement strict laws and rules.

- We need to plant more trees and make the environment greener to prevent the problems related to the air.

- The most essential thing to reduce pollution in our country is to create public awareness.

- Để ngăn chặn điều đó, tất cả chúng ta nên cố gắng sử dụng ngày càng ít năng lượng như điện và xăng.

- Chúng ta cũng phải giảm việc sử dụng các phương tiện giao thông, đặc biệt là phương tiện giao thông cá nhân vì chúng thải ra khói nguy hiểm.

- Tôi nghĩ rằng chính phủ của chúng ta phải đưa ra và thực hiện các luật và quy tắc nghiêm ngặt.

- Chúng ta cần trồng nhiều cây xanh hơn và làm cho môi trường xanh hơn để ngăn chặn các vấn đề liên quan đến không khí.

- Điều cần thiết nhất để giảm ô nhiễm ở nước ta là tạo ra nhận thức cộng đồng.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: