TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ FACTORY (NHÀ MÁY)

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 31/ 03/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ FACTORY (NHÀ MÁY)

Factory (nhà máy) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Factory (nhà máy) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ FACTORY

1.Manufacturing plant (noun phrase) /ˌmæn.jəˈfæk.tʃə.rɪŋ plɑːnt/ - a factory or building where goods are manufactured: Nhà máy sản xuất.

2.labour force (noun phrase)  /ˈleɪ.bə ˌfɔːs/ - all the people in a particular country who are of the right age to work, or all the people who work for a particular company: Lực lượng lao động.

3.Traffic jam(noun phrase) /ˈtræf.ɪk dʒæm/- a large number of vehicles close together and unable to move or moving very slowly: Tắc nghẽn giao thông.

4.Urban planning(noun phrase) /ˈɜː.bən ˈplæn.ɪŋ/- the planning and design of urban areas: Quy hoạch đô thị.

5.Industrial zone(noun phrase) /ɪnˈdʌs.tri.əl zəʊn/-a zone established by zoning authorities as being most appropriate for industry or manufacturing: Khu công nghiệp.

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ FACTORY

Questions 

Sample answers

Dịch

1.Do you know any names of factories built in your area?

 • No, even though my house is quite near an industrial zone,  there are so many factories that I can't remember all of them.

 • Yes, I know a Panasonic manufacturing plant near where I live.

 • Không, tuy nhà mình khá gần khu công nghiệp, nhiều nhà máy quá mình không nhớ hết.
 • Vâng, tôi biết một nhà máy sản xuất của Panasonic gần nơi tôi sống.

2.Do your family’s members work in factories?

 • Yes, my brother is working in Samsung Display which focuses on manufacturing phone and TV screens.

 • No,  all my family is doing a traditional business so no one works in a factory.

 • Vâng, anh trai tôi đang làm việc tại Samsung Display tập trung vào sản xuất màn hình điện thoại và TV.
 • Không, cả gia đình tôi đều làm nghề truyền thống nên không ai làm việc trong nhà máy.

3.Do you live near or far from factories?

 • Well, my house is quite near a factory and to be exact, my house is just several miles from the gate of the factory.

 • No, I live in a densely populated city so there is no factory near my house.

 • Chà, nhà tôi khá gần một nhà máy và chính xác là nhà tôi chỉ cách cổng nhà máy vài dặm.
 • Không, tôi sống ở thành phố đông dân cư nên không có nhà máy nào gần nhà.

4.Are there many factories where you live?

 • Well, I live in the centre of the city so there are not many factories built here.

 • I would say yes, many companies are investing to build more factories in my area and this brings many job opportunities for people here.

 • Chà, tôi sống ở trung tâm thành phố nên không có nhiều nhà máy được xây dựng ở đây.
 • Tôi sẽ trả lời là có, nhiều công ty đang đầu tư xây dựng thêm nhà máy trong khu vực của tôi và điều này mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân ở đây.

5.Why are many factories built in cities?

 • I think a huge labour force is the reason why many factories choose to build in cities.

 • I think a part of the reason comes from poor urban planning of the authority.

 • Tôi nghĩ lực lượng lao động khổng lồ là lý do tại sao nhiều nhà máy chọn xây dựng ở các thành phố.
 • Tôi cho rằng một phần nguyên nhân đến từ quy hoạch đô thị kém của cơ quan chức năng.

6.How does this affect citizens in these areas?

 • I think in the industrial zone, traffic jams will happen quite frequently because there are often many people there.

 • Citizens may face environmental pollution because of toxic emissions and wastes from these factories.

 • Tôi nghĩ trong khu công nghiệp, kẹt xe sẽ xảy ra khá thường xuyên vì ở đó thường có nhiều người.
 • Người dân có thể phải đối mặt với ô nhiễm môi trường vì khí thải và chất thải độc hại từ các nhà máy này.

7.Do you think it is a good idea or bad idea to relocate factories far from cities?

 • I think it would be better for cities because if many factories are established here, the problem of pollution and overpopulation will become worse.

 • It is undoubtedly a great idea.Living costs in small towns are much lower than in big cities so the life standard of factory workers will be improved. 

 • Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho các thành phố vì nếu nhiều nhà máy được thành lập ở đây, vấn đề ô nhiễm và quá tải dân số sẽ trở nên tồi tệ hơn.
 • Đó chắc chắn là một ý tưởng tuyệt vời. Chi phí sinh hoạt ở các thị trấn nhỏ thấp hơn nhiều so với các thành phố lớn nên mức sống của công nhân nhà máy sẽ được cải thiện.

8.Can relocating factories far from cities stop pollution?

 • I think it does help to improve the pollution problems but it definitely can’t stop pollution completely. Because there are other factors causing pollution.

 • No, I think pollution will be less serious but it wouldn’t change much.

 • Tôi nghĩ nó giúp cải thiện vấn đề ô nhiễm nhưng chắc chắn không thể chấm dứt ô nhiễm hoàn toàn. Bởi vì có những yếu tố khác gây ô nhiễm.
 • Không, tôi nghĩ ô nhiễm sẽ ít nghiêm trọng hơn nhưng nó sẽ không thay đổi nhiều.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: