TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ FEMALE LEADER

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 29/ 03/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ FEMALE LEADER

Female leader (Lãnh đạo nữ) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Female leader (Lãnh đạo nữ) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ FEMALE LEADER

 1. glass cliff (noun) /ˌɡlɑːs ˈklɪf/ hiện tượng phụ nữ được thăng tiến lên các vị trí quyền lực trong giai đoạn công ty gặp khủng hoảng để ứng phó với các khó khăn a situation in which you are only given a high position in an organization when there are difficult conditions which make you likely to fail - we don't know if women face the glass cliff in tech more than other industries

 2. stereotype (noun) /ˈster.i.ə.taɪp/ khuôn mẫu a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong - don't treat anyone as a stereotype

 3. leadership role (noun) /ˈliː.də.ʃɪp rəʊl/ vai trò lãnh đạo a position that requires you to manage people, situations, and items effectively and ethically - I want to be a good leadership role to my employees

 4. to take risks (verb phrase) / tu teɪk rɪsks/ đánh liều, mạo hiểm to do something although you know that something unpleasant or dangerous could happen. - A good pilot never takes a risk.

 5. be treated fairly (verb phrase) /bɪ triːtid ˈfeə.li/ được đối xử công bằng, bình đẳng to be treated in a way that is right and reasonable - Women should be treated fairly at workplace

 6. twist someone around one’s little finger (idiom) /twɪst ˈsʌm.wʌn əˈraʊnd wʌnz ˈlɪt.əl ˈfɪŋ.ɡər/  thuyết phục ai làm điều gì mà mình muốn to be able to persuade someone to do anything you want, usually because they like you so much - She’s a woman who can twist men around her little finger.

 7. the powers that be (idiom) /ðə paʊərz ðæt bi/ người cầm quyền important people who have authority over others - the powers that be are assessing the situation

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ FEMALE LEADER

Questions

Sample answers

Dịch
 1. What makes a great leader?

 • To become a good leader, the first thing you have to do is to understand your team’s strengths and weaknesses.

 • A great leader is a person who has vision and is willing to take risks to win big.

 • Để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, điều đầu tiên bạn phải làm là hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của nhóm mình.
 • Một nhà lãnh đạo vĩ đại là người có tầm nhìn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để giành chiến thắng lớn.
 1. Is it true that most leaders are male?

 • Yes, this is quite obvious in the political scene where the global share of women in national parliaments is only 25.5 per cent.

 • Gender gap in leadership has changed positively in recent years. Both women and men now can be the powers that be.

 • Vâng, điều này khá rõ ràng trong bối cảnh chính trị nơi tỷ lệ phụ nữ toàn cầu trong quốc hội chỉ là 25,5%.
 • Khoảng cách giới trong lãnh đạo đã thay đổi tích cực trong những năm gần đây. Cả phụ nữ và nam giới bây giờ đều có thể là những người có quyền lực.
 1. Why should there be more female leaders?

 • Women are usually more collaborative and less competitive than men.

 • If there are more female leaders, equality for women will soon become a reality.

 • Phụ nữ thường hợp tác hơn và ít cạnh tranh hơn nam giới.
 • Nếu có nhiều nữ lãnh đạo hơn, bình đẳng cho phụ nữ sẽ sớm trở thành hiện thực.
 1. Why do some people distrust women leaders?

 • People don’t trust women because of the “glass cliff”, a situation in which women are given a high position when there are difficult conditions which make them likely to fail.

 • Many men said that they could not see the potential of a woman becoming a leader. 

 • Người ta không tin tưởng phụ nữ vì “vách đá thủy tinh”, tình trạng phụ nữ được trao vị trí cao trong khi điều kiện khó khăn khiến họ dễ thất bại.
 • Nhiều người đàn ông nói rằng họ không thể nhìn thấy tiềm năng của một người phụ nữ trở thành một nhà lãnh đạo.
 1. What are the reasons that make women suitable for leadership roles?

 • They are good at multitasking. In addition, they are strong communicators who can easily twist you around their little finger.

 • Women are great leaders because they are able to balance both professional and personal leadership skills.

 • Họ giỏi đa nhiệm. Ngoài ra, họ là những người giao tiếp mạnh mẽ, có thể dễ dàng vặn vẹo bạn bằng ngón tay út của họ.
 • Phụ nữ là những nhà lãnh đạo tuyệt vời vì họ có thể cân bằng cả kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp và cá nhân.
 1. What are the challenges for female leaders?

 • They are usually underestimated by their subordinates as well as the general public.

 • Stereotypes like “women cannot work as hard as men” still exist, especially in the workplace.

 • Họ thường bị cấp dưới cũng như công chúng đánh giá thấp.
 • Những định kiến như “phụ nữ không thể làm việc chăm chỉ như nam giới” vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở nơi làm việc.
 1. Is sexism a common challenge for women at work?

 • It is. For example, women are usually forced to do tedious jobs such as making coffee or printing documents.

 • Sexism no longer exists in my opinion. Nowadays, there’s no discrimination between men and women in the workplace.

 • Nó là. Ví dụ, phụ nữ thường bị buộc phải làm những công việc tẻ nhạt như pha cà phê hoặc in tài liệu.
 • Theo tôi, phân biệt giới tính không còn tồn tại nữa. Ngày nay, không có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ tại nơi làm việc.
 1. Should there be more equality between male and female at work?

 • Yes, women and men should be treated fairly at work. For instance, they should be given the same opportunity to get promoted.

 • Absolutely. Every woman should be a feminist when they are at work.

 • Vâng, phụ nữ và nam giới nên được đối xử công bằng tại nơi làm việc. Ví dụ, họ nên được trao cơ hội như nhau để được thăng chức.
 • Tuyệt đối. Mọi phụ nữ nên là một nhà nữ quyền khi họ làm việc.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: