TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ FREELANCER

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 15/ 06/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ FREELANCER

Freelancer (người làm việc tự do) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Freelancer (người làm việc tự do) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ  CHỦ ĐỀ FREELANCER

 1. Sign labour contract (phrase) Kí hợp đồng lao động to accept an agreement between management and the employees of a company or organization about salary, working conditions, etc. - 

 2. Self-employed (adjective) /ˌself ɪmˈplɔɪd/ Lao động tự do working for yourself and not employed by a company, etc. - I decided to become self-employed.

 3. Self-discipline (noun) /ˌself ˈdɪsəplɪn/ Tự kỉ luật the ability to make yourself do something, especially something difficult or unpleasant - It takes a lot of self-discipline to go jogging in winter.

 4. crucial (adjective) /ˈkruːʃl/ cực kì quan trọng ​extremely important, because it will affect other things - Parents play a crucial role in preparing their child for school.

 5. Keep sth on track (phrase) Đảm bảo đúng với tiến độ to ensure that someone or something continues to work or make progress as planned, expected, or desired - The incoming administration has promised to keep the current economic plan on track.

 6. Resilience (noun) /rɪˈzɪliəns/ Sự kiên cường the ability of people or things to recover quickly after something unpleasant, such as shock, injury, etc. - He showed great courage and resilience in fighting back from a losing position to win the game.

 7. third party (noun) /ˌθɜːrd ˈpɑːrti/ bên thứ ba a person who is involved in a situation in addition to the two main people involved - The assistance of a skilled, sympathetic third party is of great help when marriage conflict gets out of hand.

 8. guarantee (verb) /ˌɡærənˈtiː/ đảm bảo to promise to do something; to promise something will happen - Basic human rights, including freedom of speech, are now guaranteed.

 9. work-life balance (noun) /ˌwɝːk.laɪf ˈbæl.əns/ cân bằng giữa công việc và cuộc sống the amount of time you spend doing your job compared with the amount of time you spend with your family and doing things you enjoy - It can be difficult to get the right work-life balance.

 

MẪU CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ FREELANCER

Questions 

Sample answers

Dịch
 1. Do you think freelance work will become popular in the future?

 • Yes, Gen Z nowadays is in favor of these intriguing types of jobs. 

 • Yes, absolutely. The young currently prefer taking several freelance jobs simultaneously. 

 • Đúng vậy, Gen Z ngày nay ưa chuộng những loại công việc hấp dẫn này.

 • Chắc chắn rồi. Giới trẻ hiện nay thích nhận nhiều công việc tự do cùng một lúc.

 1. What are the differences between freelancers and traditional office workers?

 • A freelancer is a person who works freely but does not sign any labour contract with a company.

 • They are self-employed and have flexible working hours as well as places.

 • Freelancer là người làm việc tự do nhưng không ký bất kỳ hợp đồng lao động nào với công ty.

 • Họ tự làm chủ và có thời gian làm việc cũng như địa điểm linh hoạt.

 1. Which soft skills or characteristics are required to be a freelancer?

 • Self-discipline is crucial to keep everything on track. 

 • Resilience is the characteristic that freelancers should have since they might not have any jobs to do at some time. 

 • Kỷ luật tự giác là rất quan trọng để giữ cho mọi thứ đi đúng hướng.

 • Khả năng phục hồi là đặc điểm mà các dịch giả tự do nên có vì đôi khi họ có thể không có việc làm để làm.

 1. Why do many people choose to be freelancers?

 • They can get days off for emergency situations and don’t need to report to anybody.

 • They can directly communicate with their clients without the third party involved. 

 • Họ có thể có nhiều ngày nghỉ trong các tình huống khẩn cấp và không cần phải báo cáo với bất kỳ ai.

 • Họ có thể giao tiếp trực tiếp với khách hàng của mình mà không cần bên thứ ba tham gia.

 1. What are the disadvantages of freelance work?

 • Freelance jobs are not guaranteed. Deceitful clients might reject the results and refuse to pay for freelancers.

 • Freelancers are harder to have work-life balance compared with office employees. 

 • Công việc tự do không được đảm bảo. Những khách hàng gian dối có thể từ chối kết quả và từ chối trả tiền cho dịch giả tự do.

 • Freelancer khó cân bằng giữa công việc và cuộc sống hơn so với nhân viên văn phòng.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: