TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ HOMESCHOOLING

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 18/ 01/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ HOMESCHOOLING

Homeschooling (giáo dục tại nhà) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Homeschooling (giáo dục tại nhà) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề này nhé.

 

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ HOMESCHOOLING

 1. Academic qualifications: bằng cấp
 2. Private tuition (noun phrase) /ˈpraɪvɪt tjuːˈɪʃən/ việc  dạy kèm tại nhà
 3. Develop to one’s full potential (verb phrase) /dɪˈvɛləp tuː wʌnz fʊl pəʊˈtɛnʃəl/ phát triển hết tiềm năng
 4. Scramble to enroll sb for sth (verb phrase) /ˈskræmbl tuː ɪnˈrəʊl ˈsʌmbədi fɔː ˈsʌmθɪŋ/ vật lộn để đăng ký cho ai tham gia cái gì
 5. Orientate sb to/towards sth (verb phrase) /ˈɔːriənteɪt ˈsʌmbədi tuː/təˈwɔːdz ˈsʌmθɪŋ/ định hướng ai theo hướng đi nào
 6. Keep good discipline (verb phrase) /kiːp gʊd ˈdɪsɪplɪn/ giữ kỷ luật tốt
 7.  
 8. Assiduity: sự chăm chỉ
 9. Busy with/pre-occupied with/obsessed with/embroiled in: bận rộn với
 10. Cheating: gian lận (trong kỳ thi)
 11. Creativity: sự sáng tạo
 12. Come into fruition: đạt kết quả
 13. Distance education: đào tạo từ xa
 14. Entrance exam: thi tuyển sinh vào đại học
 15. Flagships: những trường danh tiếng ( Harvard, Yale…)
 16. Immense potential: tiềm năng vĩ đại
 17. Peer pressure: áp lực đồng lứa
 18. Rote learning: học vẹt
 19. Success/attainment: sự thành công
 20. To have access to the full complement of opportunities:được hưởng đầy đủ các cơ hội

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ HOMESCHOOLING

QUESTIONS

ANSWERS

DỊCH

1. Were you homeschooled or do you attend traditional schools?

● When I was little, I used to be homeschooled by my grandparents for two years.

● I was never homeschooled. I just went to school to learn from my teachers.

● Khi tôi còn nhỏ, tôi thường được ông bà dạy học tại nhà trong hai năm.

● Tôi chưa bao giờ học tại nhà. Tôi chỉ đến trường để học hỏi từ các giáo viên của tôi.

2. Is homeschooling better than traditional schooling?

● No, children attending school have to abide by their fixed schedule, so they can learn how to keep good discipline in the future. 

● Certainly, homeschooling allows children to develop to their full potential by committing to a wide range of activities.

● Không, trẻ em đi học phải tuân theo lịch trình cố định của chúng, để chúng có thể học cách giữ kỷ luật tốt trong tương lai.

● Chắc chắn, giáo dục tại nhà cho phép trẻ phát triển hết khả năng của mình bằng cách tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau.

3. What are the advantages of attending schools?

● The school curriculum is designed in such a way that students acquire all the important skills to adapt to the modern world.

● Attending schools is now affordable to all families and it’s obvious that teachers are better at training than parents!

● Chương trình giảng dạy của trường được thiết kế sao cho học sinh có được tất cả các kỹ năng quan trọng để thích nghi với thế giới hiện đại.

● Việc đi học hiện nay phù hợp túi tiền của mọi gia đình và rõ ràng là giáo viên đào tạo tốt hơn phụ huynh!

4. Do you think that parents are losing their faith in traditional schooling?

● I think so, because they are inclined to give their offspring private tuition at home.

● I don’t think so because recently, many parents still scramble to enroll their children for schools.

● Tôi nghĩ vậy, bởi vì họ có xu hướng cho con cái họ học thêm ở nhà.

● Tôi không nghĩ vậy vì thời gian gần đây, nhiều phụ huynh vẫn tranh nhau đăng ký cho con đi học.

5. How can children benefit from being homeschooled?

● Of course, children have a flexible timetable and chances to learn what they would never learn at schools.

● Better family relationships are guaranteed because children spend more time with their family members, communicate and discuss any problems with them.

● Tất nhiên, trẻ em có thời gian biểu linh hoạt và cơ hội học những điều mà chúng sẽ không bao giờ được học ở trường.

● Mối quan hệ gia đình tốt hơn được đảm bảo vì trẻ em dành nhiều thời gian hơn cho các thành viên trong gia đình, giao tiếp và thảo luận mọi vấn đề với họ.

6. Do you think that many families tend to homeschool their offspring is a positive trend?

● Of course, when parents educate their own children, parents can know about their strengths, and thus can orientate them towards suitable directions.

● No, because when parents spend time with their children, they will fail to go about their work, which affects their family’s budget.

● Tất nhiên, khi cha mẹ tự giáo dục con cái, cha mẹ có thể biết được ưu điểm của con cái, từ đó có thể định hướng cho con cái hướng đi phù hợp.

● Không, bởi vì khi cha mẹ dành thời gian cho con cái, họ sẽ không thể tiếp tục công việc của mình, điều này ảnh hưởng đến ngân sách của gia đình họ.

7. Do you agree with the idea that children who are homeschooled run the higher risk of suffering from autism?

● Of course, they have little chance to talk and communicate with others, so they can be afflicted with psychological problems. 

● No, they can also talk and communicate with their kind neighbors to enhance their communicative skills.

● Tất nhiên, họ ít có cơ hội trò chuyện, giao tiếp với người khác nên dễ mắc các vấn đề về tâm lý.

● Không, họ cũng có thể trò chuyện và giao tiếp với những người hàng xóm tốt bụng để nâng cao kỹ năng giao tiếp.

8. Do you think that children sent to traditional schools will mature slower than their homeschooled peers?

● Yes, because teachers at school can probably fail to care for all the students in all skills, so there will be certain ones neglected. 

● Definitely not, many parents are over-indulgent and, letting them homeschool children can disrupt the mature process of their kids.

● Có, vì giáo viên ở trường có thể không quan tâm đến tất cả học sinh về mọi mặt nên sẽ có một số em bị bỏ bê.

● Chắc chắn là không, nhiều bậc cha mẹ quá nuông chiều và cho con học ở nhà có thể làm gián đoạn quá trình trưởng thành của con họ.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: