TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ IDEAL BOY/GIRLFRIEND

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 21/ 05/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ IDEAL BOY/GIRLFRIEND

Ideal boy/girlfriend (Bạn trai/bạn gái lý tưởng) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Ideal boy/girlfriend (Bạn trai/bạn gái lý tưởng) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ IDEAL BOY/GIRLFRIEND

1. sense of humor (noun phrase) /sens əv ˈhjuːmə(r)/: khiếu hài hước

2. fall in love with (phrasal verb) /fɔːl ɪn lʌv wɪθ/: phải lòng

3. warm-hearted (adjective) /ˌwɔːm ˈhɑːtɪd/: giàu tình cảm

4.mutual trust (noun phrase) /ˈmjuːtʃuəl trʌst/: sự tin tưởng lẫn nhau

5. share (something) in common (idiom) /ʃeə(r) ˈsʌmθɪŋ ɪnˈkɒmən/: có điểm chung

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ IDEAL BOY/GIRLFRIEND

1. What are the characteristics of your ideal boyfriend/girlfriend? Mẫu bạn trai/bạn gái lý tưởng của bạn có đặc điểm gì?

Answer: 

- I prefer a man with a good sense of humor. I love jokes and funny stories. Tôi thích một người đàn ông có khiếu hài hước. Tôi thích những câu chuyện cười và hài hước.

- I fall in love with those who are warm-hearted. They give me the feeling of safety. Tôi yêu những người có trái tim ấm áp. Họ cho tôi cảm giác an toàn.

 

2. What is the appearance of your ideal boyfriend/girlfriend? Mẫu bạn trai/bạn gái lý tưởng của bạn có ngoại hình như thế nào?

Answer: 

- I am looking for a tall and handsome man to become my partner. Tôi đang tìm một người đàn ông cao và đẹp trai để trở thành đối tác của tôi.

- I’m really impressed by the women knowing how to dress smartly. Tôi thực sự ấn tượng bởi những người phụ nữ biết cách ăn mặc lịch sự.

 

3. What is the hairstyle of your ideal boyfriend? Kiểu tóc của mẫu bạn trai lý tưởng của bạn là gì?

 

Answer: 

- I would like my girlfriend to have dyed hair. It looks so sexy and fashionableTôi muốn bạn gái tôi nhuộm tóc. Nó trông rất gợi cảm và thời trang

- I wish my boyfriend would have spiky hair. Tôi ước bạn trai của tôi sẽ có mái tóc nhọn.

 

4. Do you want a boyfriend/girlfriend at the same age as you? Bạn có muốn có bạn trai/bạn gái bằng tuổi mình không?

Answer: 

- No. My boyfriend must be at least 2 years older than me. Không. Bạn trai của em phải hơn em ít nhất 2 tuổi.

- Maybe yes. We could share many things in common. Có thể đúng. Chúng ta có thể chia sẻ nhiều điểm chung.

 

5. Is age important in love? Tuổi tác có quan trọng trong tình yêu không?

 

Answer: 

- It is not important to me. When you truly love someone, age doesn’t matter. Nó không quan trọng với tôi. Khi bạn thực sự yêu một ai đó, tuổi tác không thành vấn đề.

- Yes. We can’t love those who are much older or younger than us. It may lead to differences of opinions. Có. Chúng ta không thể yêu những người lớn hơn hoặc trẻ hơn chúng ta nhiều tuổi. Nó có thể dẫn đến sự khác biệt của ý kiến.

 

6. What do you expect most from your partner? Bạn mong đợi điều gì nhất từ người yêu của mình?

 

Answer: 

- A good partner should be loyal because loyalty leads to greater mutual trust. Một người yêu tốt nên trung thành vì lòng trung thành dẫn đến sự tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn.

- I hope my boyfriend will spend a great deal of time with me, because time is important to build a relationship. Tôi mong bạn trai sẽ dành nhiều thời gian cho tôi, vì thời gian rất quan trọng để xây dựng một mối quan hệ

 

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: