TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ LEARNING APPLICATION

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 22/ 03/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ LEARNING APPLICATION

Leaning application (ứng dụng bài học) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Leaning application (ứng dụng bài học) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ LEARNING APPLICATION

● widely applicable (adjective phrase) /bi ˈwaɪdli əˈplɪkəbl/ có thể được ứng dụng rộng rãi

● fill the knowledge gaps (verb phrase) /fɪl ðə ˈnɒlɪʤ gæps/ hoàn thiện những kiến thức còn hổng

● theoretical knowledge (noun phrase) /θɪəˈrɛtɪkəl ˈnɒlɪʤ/ kiến thức lý thuyết

● learn by rote (verb phrase) /lɜːn baɪ rəʊt/ học vẹt

● practical matters (noun phrase) /ˈpræktɪkəl ˈmætəz/ những vấn đề thực tế

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ LEARNING APPLICATION

Questions 

Answers

Dịch

Which subjects’ knowledge is widely applicable in real life?

● I think the most widely applicable subject is Chemistry. Its application can be clearly seen in many manufacturing industries.

● It might be Physics. Insights we gain from Physics are particularly useful in technology development.

● Tôi nghĩ môn học được áp dụng rộng rãi nhất là Hóa học. Có thể thấy rõ ứng dụng của nó trong nhiều ngành sản xuất.

● Có thể là Vật lý. Những hiểu biết chúng ta thu được từ Vật lý đặc biệt hữu ích trong việc phát triển công nghệ.

At schools, are you given periods in which you are required to adopt what you learned in practice?

● We are seldom given because our school works on a tight budget. They can’t afford many expensive practice lessons.

● I’m currently attending an international school, and I have a lot of chances to practice what I learned and fill the knowledge gaps.

● Chúng tôi hiếm khi được tặng vì trường của chúng tôi hoạt động với ngân sách eo hẹp. Họ không thể mua nhiều bài học thực hành đắt tiền.

● Tôi hiện đang theo học tại một trường quốc tế và tôi có rất nhiều cơ hội để thực hành những gì tôi đã học và lấp đầy những lỗ hổng kiến thức.

How will you assess your own skill of knowledge application? 

● I think my skill is not so bad as I usually join practice lessons and my practice results are acceptable.

● I suppose it is good. My teachers focus on giving lectures about practical matters rather than theoretical ones.

● Tôi nghĩ kỹ năng của tôi không quá tệ vì tôi thường tham gia các buổi học thực hành và kết quả thực hành của tôi có thể chấp nhận được.

● Tôi cho rằng nó tốt. Giáo viên của tôi tập trung giảng bài về các vấn đề thực tế hơn là lý thuyết.

Why are Vietnamese students' skills of adopting knowledge in practice usually not appreciated in many international competitions?

● I think students’ fear of practicing as well as the fact that many students just learn by rote can be to blame for this issue.

● Teachers only zero in on training them for theoretical knowledge, so they can only give a good account of themselves in theoretical tests.

● Tôi cho rằng tâm lý sợ thực hành của sinh viên cũng như việc nhiều sinh viên chỉ học thuộc lòng có thể là nguyên nhân dẫn đến vấn đề này.

● Giáo viên chỉ chú trọng đào tạo kiến thức lý thuyết nên họ chỉ thể hiện tốt phần thi lý thuyết của mình.

Do you think that the application of what you gained from the learning process assumes considerable importance?

● Oh, it depends! From my perspective, natural science subjects’ application is much more pivotal than that of social science subjects.

● I think the learning process only aims to enhance our thinking, and what is required in our job must be learned in real life.

● Ồ, còn tùy! Theo quan điểm của tôi, ứng dụng của các môn khoa học tự nhiên quan trọng hơn nhiều so với các môn khoa học xã hội.

● Tôi nghĩ rằng quá trình học tập chỉ nhằm mục đích nâng cao tư duy của chúng tôi và những gì được yêu cầu trong công việc của chúng tôi phải được học trong cuộc sống thực.

What can be done to help students improve this skill?

● More practice lessons should be included in the curriculum so as to train students to apply what they learn into real life.

● Teachers can encourage students to put what they learned into practice through assignments and extra scores!

● Nên đưa thêm các tiết thực hành vào chương trình giảng dạy để học sinh biết áp dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống.

● Giáo viên có thể khuyến khích học sinh áp dụng những gì đã học vào thực tế thông qua các bài tập và điểm phụ!

What kinds of difficulties might schools have when they want to give more application lessons to students?

● The fact that quite a few academic institutions in Vietnam are lacking facilities required to help students practice is a big difficulty.

● The cost of providing equipment for practice lessons is so high that many schools can’t afford it.

● Việc một số cơ sở đào tạo ở Việt Nam còn thiếu cơ sở vật chất cần thiết để hỗ trợ sinh viên thực tập là một khó khăn lớn.

● Chi phí cung cấp thiết bị cho các tiết học thực hành cao đến mức nhiều trường không đủ khả năng chi trả.

How can we overcome these difficulties?

● Schools can appeal to parents to pay more so that they can afford facilities for such lessons.

● Schools can also appeal for sponsorship from the government or businesses to buy more equipments.

● Nhà trường có thể kêu gọi phụ huynh đóng thêm tiền để họ có đủ cơ sở vật chất cho những bài học như vậy.

● Các trường cũng có thể kêu gọi sự tài trợ từ chính phủ hoặc doanh nghiệp để mua thêm thiết bị.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: