TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ MONUMENT (DI TÍCH)

  • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

  • Ngày đăng 03/ 04/ 2023

  • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ MONUMENT (DI TÍCH)

Monument (di tích) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Monument (di tích) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ MONUMENT

QUESTIONS

SAMPLE ANSWERS

DỊCH

1. How do people in your country feel about protecting historic buildings?

- Even as cities have grown and modernized, there are still remnants that remind us of what came before.

- History is heavily protected as a part of our culture in my country.

- We have a lot of temples, pagodas and landmarks which are protected by law.

- I would say that we have a profound appreciation for historic buildings as they are tangible reminders of what came before.

- I believe people from my country would want to protect and preserve important historic buildings except maybe a few who put business ahead of their morality and rational thinking.

- Ngay cả khi các thành phố đã phát triển và hiện đại hóa, vẫn còn những tàn tích nhắc nhở chúng ta về những gì đã có trước đây.

- Lịch sử được bảo vệ nghiêm ngặt như một phần văn hóa của chúng tôi ở đất nước tôi.

- Chúng ta có rất nhiều đền chùa, danh lam thắng cảnh được pháp luật bảo vệ.

- Tôi có thể nói rằng chúng ta đánh giá cao các tòa nhà lịch sử vì chúng là những lời nhắc nhở hữu hình về những gì đã có trước đó.

- Tôi tin rằng người dân từ đất nước của tôi sẽ muốn bảo vệ và bảo tồn các tòa nhà lịch sử quan trọng, ngoại trừ một số người đặt kinh doanh lên trên đạo đức và suy nghĩ hợp lý của họ.

2. Are all historical buildings well maintained and managed?

- No, I don’t think all of them are.

- There are many old buildings that are falling down and will probably be replaced by something new in the future.

- I think buildings are preserved for their historical significance and their economic value.

- It depends, if a place generates a lot of tourism then there will be more investment in it so that it can continue to be profitable in the future.

- However, many other historical places are left to fall into disrepair and are ignored until they have to be demolished.

- Không, tôi không nghĩ là tất cả bọn họ đều như vậy.

- Có rất nhiều tòa nhà cũ đang sụp đổ và có thể sẽ được thay thế bằng một cái gì đó mới trong tương lai.

- Tôi nghĩ rằng các tòa nhà được bảo tồn vì ý nghĩa lịch sử và giá trị kinh tế của chúng.

- Cũng tùy, nơi nào thu hút được nhiều khách du lịch thì sẽ có nhiều đầu tư vào đó để sau này tiếp tục sinh lời.

- Tuy nhiên, nhiều địa điểm lịch sử khác bị bỏ rơi trong tình trạng hư hỏng và bị bỏ qua cho đến khi chúng phải bị phá hủy.

3. How were you taught history when you were at school?

- It was a lot of studying out of books to try and learn of the significance of events in the past of my country and of the world in general.

- I feel like teachers tried to make the best of what resources they had.

- Our teachers mainly taught us history from the textbooks and it is extremely boring.

- Well, we were lucky to have a few amazing teachers who explained how history is important to understand the future.

- Our school authority took us to different museums and historic sites, generally two to three times a year, and those excursions were our chances to explore more and witness the artefacts from the past.

- Tôi đã nghiên cứu rất nhiều từ sách vở để cố gắng tìm hiểu về ý nghĩa của các sự kiện trong quá khứ của đất nước tôi và của thế giới nói chung.

- Tôi cảm thấy như các giáo viên đã cố gắng tận dụng tốt nhất những nguồn lực mà họ có.

- Giáo viên của chúng tôi chủ yếu dạy chúng tôi lịch sử từ sách giáo khoa và nó vô cùng nhàm chán.

- Chà, chúng tôi thật may mắn khi có một vài giáo viên tuyệt vời, những người đã giải thích lịch sử quan trọng như thế nào để hiểu được tương lai.

- Ban giám hiệu nhà trường đưa chúng tôi đến các viện bảo tàng và di tích lịch sử khác nhau, thường là hai đến ba lần một năm, và những chuyến du ngoạn đó là cơ hội để chúng tôi khám phá thêm và chứng kiến những đồ tạo tác từ quá khứ.

4. Are there other ways people can learn about history, apart from at school?

- I would say travel is the best way to learn about the history of our world.

- I would think television is also a good way to learn about history.

- We have so many options nowadays from where to learn, like Discovery Channel or National Geographic for example.

- I believe reading about history and researching them online is the best way to learn more about it.

- Travelling is an excellent way to learn about the world we live in and how this world was shaped by different civilisations.

- Tôi muốn nói rằng du lịch là cách tốt nhất để tìm hiểu về lịch sử thế giới của chúng ta.

- Tôi nghĩ truyền hình cũng là một cách tốt để tìm hiểu về lịch sử.

- Ngày nay chúng ta có rất nhiều lựa chọn về nơi để học, như Discovery Channel hay National Geographic chẳng hạn.

- Tôi tin rằng đọc về lịch sử và nghiên cứu chúng trực tuyến là cách tốt nhất để tìm hiểu thêm về nó.

- Du lịch là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về thế giới chúng ta đang sống và cách thế giới này được định hình bởi các nền văn minh khác nhau.

5. Why are historic buildings and monuments important to a city?

- A historic place can be a boon to the local economy by serving as a tourist attraction and generating new job opportunities for the area.

- It can also help raise the real estate prices to the neighborhood.

- they can also have other benefits like improving the quality of life in an area through investment and give inhabitants a sense of pride and belonging.

- There’s a big difference between reading about a historic location in a book and then actually experiencing the atmosphere of the place firsthand.

- Such a place would attract a huge number of tourists and help grow different local businesses.

- Một địa điểm lịch sử có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương bằng cách phục vụ như một điểm thu hút khách du lịch và tạo cơ hội việc làm mới cho khu vực.

- Nó cũng có thể giúp nâng giá bất động sản cho khu vực lân cận.

- họ cũng có thể có những lợi ích khác như cải thiện chất lượng cuộc sống trong một khu vực thông qua đầu tư và mang lại cho cư dân cảm giác tự hào và thân thuộc.

- Có sự khác biệt lớn giữa việc đọc về một địa điểm lịch sử trong sách và sau đó thực sự trải nghiệm bầu không khí của địa điểm đó.

- Một nơi như vậy sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch và giúp phát triển các doanh nghiệp địa phương khác nhau.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ MONUMENT

 

1.  economic value (n): giá trị kinh tế

2. investment in sth (n): đầu tư trong cái gì

3. profound appreciation (n): sự cảm kích sâu sắc

4. protect and preserve (phrase): bảo vệ và bảo tồn

5. witness the artefacts (phrase): chứng kiến các đồ tạo tác

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: