TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ MOVIE CHARACTER

 • Tác giả Bilingo Học tiếng anh online 1

 • Ngày đăng 22/ 05/ 2023

 • Bình luận 0 Bình luận

TỪ VỰNG VÀ CÁC CÂU HỎI CHỦ ĐỀ MOVIE CHARACTER

Movie character (Nhân vật trong phim) là 1 chủ đề khá phổ biến đối với mọi người. Ngoài ra, chủ đề này cũng liên tục được sử dụng trong các đoạn đối thoại hằng ngày và trong các cuộc thi như IELTS, TOEFL. Thế nhưng, nếu bạn vẫn còn băn khoan vì không biết nên sử dụng từ vựng và làm thế nào để đối thoại với người khác về chủ đề này? Hôm nay hãy cùng Bilingo tiếng anh online 1 kèm 1 tìm hiểu qua bài viết liệt kê các từ vựng chủ đề Movie character (Nhân vật trong phim) cùng các câu hỏi cũng như câu trả lời mẫu cho chủ đề để luyện thi ielts và giúp bạn nâng cao trình tiếng anh giao tiếp và tiếng anh thương mại của mình. này nhé.

 

TỪ VỰNG VỀ CHỦ ĐỀ MOVIE CHARACTER

 1. movie plot (noun phrase) /ˈmuː.vi plɒt/: cốt truyện của phim the series of events that form the story of a movie

 2. main character (noun phrase) /meɪnˈkær.ək.tər/: nhân vật chính a person that is featured in a movie

 3. perfect traits (noun phrase) /ˈpɜː.fekt treɪtz’/: những nét, đặc điểm hoàn hảo the perfect quality in somebody's personality

 4. heartless villain (noun phrase) /ˈhɑːtləs ˈvɪl.ən/ nhân vật phản diện đầy độc ác the main bad character in a story, play, etc. who is very cruel

 5. lovely appearance (noun phrase) /ˈlʌvli əˈpɪərəns/ ngoại hình đáng yêu the lovely way that somebody/something looks on the outside

 6. put oneself in one’s shoes (idiom) /pʊt wʌnˈself ɪn wʌnz’ ʃuːz’/: tự đặt mình vào tình huống của ai đó to be in, or imagine that you are in, another person’s situation, especially when it is an unpleasant or difficult one

 7. takes advantage of sb (idiom) /teɪks ədˈvɑːntɪʤ ɒv/ lợi dụng ai to make use of somebody in a way that is unfair or dishonest

 

MẪU CÂU HỎI, TRẢ LỜI CHỦ ĐỀ MOVIE CHARACTER

Questions 

Sample answers

Dịch

1.Do you like watching movies?

 • Yes, I do. Watching movie is my hobby

 • No, I don’t. I prefer watching series.

 • Em đồng ý. Xem phim là sở thích của tôi

 • Không, tôi không. Tôi thích xem phim truyền hình hơn.

2. What is your favorite movie?

 • My favorite movie is Zootopia. It’s funny and there are many cute animals.

 • My favorite movie is Spirited Away. The movie plot is very interesting.

 • Bộ phim yêu thích của tôi là Zootopia. Thật buồn cười và có nhiều con vật dễ thương.

 • Bộ phim yêu thích của tôi là Spirited Away. Cốt truyện phim rất thú vị.

3. If you can be a movie character, who do you want to be?

 • I want to be Judy Hopps, the rabbit cop in Zootopia. She’s very smart, optimistic and cute, which are perfect traits.

 • I want to be Haku in Spirited Away. He’s very calm in every situation and also very cool when he transforms into a dragon.

 • Tôi muốn trở thành Judy Hopps, cảnh sát thỏ trong Zootopia. Cô ấy rất thông minh, lạc quan và dễ thương, đó là những đặc điểm hoàn hảo.

 • Tôi muốn trở thành Haku trong Spirited Away. Anh ấy rất bình tĩnh trong mọi tình huống và cũng rất ngầu khi hóa thân thành rồng.

4. What do you like about a character?

 • I like their good personalities and how they help others and solve their problems.

 • I love a character mainly for their lovely appearance rather than their character traits.

 • Tôi thích tính cách tốt của họ và cách họ giúp đỡ người khác và giải quyết vấn đề của họ.

 • Tôi yêu một nhân vật chủ yếu vì vẻ ngoài đáng yêu của họ hơn là những nét tính cách của họ.

5. Do you often talk about movie characters with your friends?

 • Yes, movies and characters are our main conversation topic.

 • No, my friends don’t watch the same movie as me so we don’t talk about it much.

 • Vâng, phim ảnh và nhân vật là chủ đề trò chuyện chính của chúng tôi.

 • Không, bạn bè của tôi không xem cùng một bộ phim với tôi nên chúng tôi không nói nhiều về nó.

6. Do your friends have the same opinions as you about the characters?

 • Yes, we all love the main characters, who aren’t perfect but tried their best to overcome problems.

 • No, they don’t. We often argue about who is the best character in every movie.

 • Vâng, tất cả chúng ta đều yêu thích các nhân vật chính, những người không hoàn hảo nhưng đã cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn.

 • Không, họ không. Chúng tôi thường tranh luận xem ai là nhân vật hay nhất trong mỗi bộ phim.

7. What movie character do you hate the most?

 • I hate Scar in The Lion King the most. He’s so evil and greedy, a heartless villain.

 • I hate the stepmom in Cinderella the most. She always bullies and takes advantage of Cinderella.

 • Tôi ghét Scar trong The Lion King nhất. Anh ta rất xấu xa và tham lam, một nhân vật phản diện nhẫn tâm.

 • Tôi ghét nhất mẹ kế trong Lọ Lem. Cô ta luôn bắt nạt và lợi dụng Lọ Lem.

8. Have you ever liked the villain of a movie?

 • Yes, villains are not always bad. I often put myself in their shoes to understand their actions against the main characters.

 • No, they always do something bad and unacceptable.

 • Vâng, nhân vật phản diện không phải lúc nào cũng xấu. Tôi thường đặt mình vào vị trí của họ để hiểu hành động của họ đối với nhân vật chính.

 • Không, họ luôn làm điều gì đó tồi tệ và không thể chấp nhận được.

 


♻ 11Bilingo giảng dạy các khóa học tiếng anh bao gồm: tiếng anh online 1 kèm 1, tiếng anh giao tiếp online 1 kèm 1, tiếng anh thương mại online 1 kèm 1, tiếng anh cho trẻ em online 1 kèm 1, Luyện thi ielts online 1 kèm 1, luyện thi Starters online 1 kèm 1, luyện thi movers online 1 kèm 1, luyện thi flyers online 1 kèm 1…

Nếu bạn muốn tìm kiếm giáo viên nước ngoài đào tạo cho mình các khóa tiếng anh online 1 kèm 1.Bạn có thể liên lạc với 11bilingo qua các kênh sau nhé:

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học Tiếng Anh độc đáo của BILINGO?
Để lại thông tin của bạn dưới đây.
11bilingo.com: